Danas se obilježava Međunarodni dan djece s ulice

Dnevni centri su jedino rješenje za djecu ulice, Save the Children apeluje na institucije da podrže njihov rad!

Povodom 12. aprila, Međunarodnog dana djece uključene u život i rad na ulici, organizacija Save the Children apeluje na nadležne institucije u Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori da ulože napore kako bi briga o djeci u riziku postala dio sistema socijalne i dječije zaštite.

Hiljade djece u regionu izloženo je različitim vrstama rizika u okruženjima u kojima odrastaju, što ih može dovesti u situaciju da završe na ulici. Iako su često izložena pogledima brojnih prolaznika i sugrađana, ova djeca najčešće su nevidljiva kada je u pitanju sistematska zaštita i podrška institucija.

“Ova djeca najčešće dolaze iz porodica koje žive u siromaštvu, mnoga su pravno nevidljiva, izložena različitim oblicima nasilja i eksploatacije, isključena iz obrazovanja i prepuštena sama sebi. Nažalost, naše društvo još uvijek ne nudi sistemski odgovor u pravcu njihove dugoročne zaštite. Dnevni centri za djecu uključenu u život i/ili rad na ulici i drugu djecu u riziku pokazali su se kao jedno od najboljih rješenja. Save the Children je pomogao u uspostavljanju i jačanju ovog modela podrške i povezivanju s lokalnim referalnim mehanizmima u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Srbiji. “, izjavila je Aleksandra Babić-Golubović, direktorica za razvoj i kvalitetu programa Save the Children.

Trenutno ova organizacija podržava rad šest dnevnih centara koje vode partnerske nevladine organizacije u Banja Luci, Bijeljini, Brčkom i Mostaru u BiH, te u Nikšiću i Podgorici u Crnoj Gori. Iako su svojim radom i rezultatima u prethodnim godinama dokazali da je ovakav način podrške djeci u riziku najkorisnije i najprihvatljivije rješenje koje skoro da i nema alternativu, ovi centri se suočavaju s pitanjem opstanka. “Nažalost, iako je većina od šest dnevnih centara i zvanično akreditovana i licencirana od strane nadležnih institucija na područjima gdje djeluju, većina njih još uvijek nije postala dio sistema socijalne i dječije zaštite, što uveliko otežava njihovu finansijsku stabilnost i dovodi u pitanje dugoročnu održivost usluga koje pružaju”, upozorava Babić-Golubović.

Direktorica Centra za prava djeteta Crne Gore Rajka Perović ističe da kvalitetne usluge koje pružaju dnevni centri imaju dva nivoa: konkretnu pomoć i podršku kao adekvatne odgovore na potrebe djece, te preventivni karakter u cilju sprječavanja da se djeca uopšte nađu na ulici.

„U dnevnim centrima djeca mogu dobiti širok raspon usluga, od psihosocijalne podrške, podrške u učenju, učešća u kreativnom programu, pa do redovnog obroka i mogućnost zadovoljenja osnovnih higijenskih potreba. Zbog toga je važno da ovakve usluge postoje i budu dostupne djeci ulice i djeci koja su u riziku da postanu djeca ulice”, pojašnjava Rajka Perović.

U dnevnim centrima provodi se i program jačanja porodice kroz koji se radi sa roditeljima, razvijajući njihove roditeljske vještine, te na taj način obezbjeđujući dugoročni efekat usluga na cijelu porodicu. Od 2021. godine uveden je i program ekonomskog osnaživanja kroz koji se jačaju stručne vještine, kapaciteti i znanja kod mladih u cilju njihovog lakšeg uključivanja na tržište rada.

Dobar primjer prepoznavanja značaja dnevnih centara od strane vlasti, bilježi Grad Banja Luka, gdje je ove godine evidentirano preko 200 djece koja su u stanju potrebe za ovakvim vidom podrške.

“Stvaramo atmosferu koja djeci omogućava da prebrode krize i prevaziđu probleme u okruženju zbog kojih su se našli u takvoj situaciji. Nastojimo da budemo svojevrsna karika ili tačka sigurnosti, mjesto gdje djeca mogu da dođu i dobiju podršku i zaštitu sistema. Osim intervencije, reagovanja na problem djece na ulici, naš dnevni centar dugoročno radi na prevenciji”, naglasio je Saša Risojević, direktor organizacije „Nova generacija“ Banja Luka, koja rukovodi dnevnim centrom. Zahvaljujući intenzivnoj saradnji s Centrom za socijalni rad Banja Luka, postiglo se da dnevni centar bude uvršten u gradski budžet te na ovaj način ostvari više od pola sredstava potrebnih za aktivnosti.

Ovakav model primjenjiv je i na sve druge lokalne zajednice te ništa ne bi trebalo stajati na putu ostvarenja sistemske podrške, smatraju u organizaciji Save the Children koja već petnaest godina podržava napore nevladinih organizacija i institucija da se uspostave kvalitetna rješenja za hiljade dječaka i djevojčica iz ugroženih grupa.

spot_img
MOŽDA VAS ZANIMA
DRUGI UPRAVO ČITAJU