Delegati oborili zakon kojim se sprečava povećanje plate za funkcionere

Delegati Doma naroda Parlamentarne skupštine (PS) Bosne i Hercegovine na prvoj hitnoj sjednici usvojili su u četvrtak Zakon o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2023. godinu po hitnom postupku.

Po okončanju rasprave za ovaj zakon glasalo je osam delegata, pet je bilo uzdržano, a dva protiv. Iz Federacije BiH za su bila četiri delegata, protiv četiri, dva uzdržana, a iz Republike Srpske su za bila četiri delegata, a jedan protiv.

Zoran Tegeltija, ministar finansija i trezora BiH, obrazlažući budžet za 2023. godinu delegatima Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH rekao je da će budžet omogućiti nesmetano funkcionisanje institucija BiH.

“Mislim da je to najvažnija stvar svakog budžeta, jer budžet upravo to treba da omogući. Druga stvar, možda i važnija za neke, ovaj budžet značajno poboljšava materijalni položaj zaposlenih u institucijama BiH”, rekao je Tegeltija.

On je podsjetio da je 6. marta usvojen Globalni fiskalni okvir. Prijedlog zakona o budžetu institucija i međunarodnih obaveza BiH za 2023. godinu je utvrdilo Predsjedništvo BiH na vanrednoj sjednici 20. marta, a kasnije je prijedlog upućen u parlamentarnu proceduru na razmatranje po hitnom postupku.

Predstavnički dom PS BiH u srijedu na četvrtoj hitnoj sjednici usvojio je većinom glasova Prijedlog zakona o budžetu institucija i međunarodnih obaveza BiH za 2023. godinu.

Ukupni prihodi, primici i finansiranje institucija BiH u okviru budžeta za 2023. godinu iznose 1.315.400.000 KM, što predstavlja povećanje za 241,8 miliona KM ili 23 odsto u odnosu na budžet institucija BiH za 2022. godinu.

Izdavanje s računa Uprave za indirektrno oporezivanje BiH je 1.020.500.000 KM. Ključni prihod čine indirektni porezi, a ostali prihodi oko 152 miliona KM.

Istakao je da se na rashodovnoj strani na budžetske korisnike odnosi 1.264.400.000 KM, direktni transferi iznose 41,8 miliona i rezervisanje 9,2 miliona KM.

“U ovom budžetu pored budžetskih sredstava sadržana su i sredstva za servisiranje spoljnog duga BiH. Kada se uključi servis spoljnog duga za 2023. godinu onda je budžet 2.561.400.000”, rekao je on.

Dodao je da je najznačajnija rashodovna stavka bruto plate i naknade koje su plniranje u iznosu 791,1 milion KM, što je za 25 posto više u odnosu na prošlu godinu. Naglasio je da je suština tog povećanja povećanje osnovice sa 535 KM na 600 KM za devet mjeseci, povećanje koeficijenata za 0,2 odsto čiji je efekat 56 milion KM.

“Ne postoji niko ko je bio korisnik budžeta da je isključen ili da su mu umanjena prava u odnosu na prethodni period”, kazao je Tegeltija.

Više delegata imalo je zamjerke na izdvajanje sredstava za Oružane snage BiH.

Radovan Kovačević iz SNSD-a, na zamjerke da predviđena sredstva za nabavku opreme i naoružanja za Oružane snage BiH, rekao je da će upravo zbog toga podržati budžet.

“Sredstva koja imamo u BiH trebamo da usmjeravamo u to da ljudi u BiH žive bolje”, rekao je on dodajući da je za potpunu demilitarizaciju BiH.

Govoreći o sredstvima za oružne snage na kraju rasprave Zoran Tegeltija je rekao da bi bilo dobro da Oružane snage potroše i ono što je predviđeno.

Zlatko Miletić (ZNG) i Šefik Džaferović (SDA) upozorili su da nije uredu da Kovačević tokom izlaganja koristi termin “zajedničke institucije” suprotan Ustavu BiH.

Dom naroda PSBiH nije prihvatio prijedlog dopuna Zakona o plaćama i naknadama u institucijama BiH

Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH danas na sjednici nije prihvatio Prijedlog zakona o dopuni Zakona o plaćama i naknadama u institucijama BiH, kojim se onemogućava rast primanja najvišim zvaničnicima u institucijama BiH.

Delegati su prilikom utvrđivanja dnevnog reda prihvatili zahtjev Predsjedništva BiH da predloženi zakon razmatraju po hitnom postupku, a onda sa sedam glasova “za”, sedam protiv i jednim suzdržanim nisu usvojili predloženi zakon.

Iz Federacije BiH “za” predloženi zakon glasalo je šest delegata, tri su bila protiv, a jedan suzdržan. Iz RS-a jedan delegat je bio “za”, a četiri protiv.

Predsjedništvo BiH je predložilo izmjene Zakona na način da se plaće i naknade imenovanim i izabranim osobama u institucijama BiH koje imaju koeficijent iznad 8,0 obračunavaju uz primjenu osnovice od 535 KM, dok je osnovica za obračun plaće ostalim zaposlenim u institucijama BiH 600 KM.

Predloženi zakon je jednoglasno, po hitnom postupku, usvojio Predstavnički dom državnog parlamenta na sjednici održanoj u srijedu.

AA

Objavi oglas za posao
MOŽDA VAS ZANIMA
DRUGI UPRAVO ČITAJU