Dnevnik TVSA/ Ubrzanje procesa digitalizacije kroz e-upravu u ministarstvu visokog obrazovanja

Ubrzanje procesa digitalizacije kroz projekt e-uprave, s ciljem povećanja efikasnosti javne uprave opredjeljenje je Vlade KS, kaže ministar finansija KS. Prvi naredni korak u tom pravcu je digitalizacija ministarstva za nauku, visoko obrazovanje i mlade za što su izdvojena inicijalna sredstva. Iz Ministarstva navode da će posebnu pažnju posvetiti Univerzitetu u Sarajevu na putu realizacije digitalizacije obrazovnog sektora i promjene kulture poslovanja, no s Univerziteta kažu da su najuspješniji u toj oblasti. Digitalizaciju ministarstva vodi Verlab, s druge strane te procese na univerzitetu vodi UTIC.

U prvoj fazi digitalizacije Ministarstva za nauku, visoko obrazovanje i mlade KS planirano je zdravstveno osiguranje studenata, koji podrazumijeva približno 200 studentskih prijava i odjava godišnje. Samo taj posao trenutno obavlja dvoje uposlenika Ministarstva, od ukupno njih 18. Digitalizacija će ubrzati i učiniti efikasnijim sam proces.

-Naravno, ovo je jedan inicijalni korak, mi se nadamo da će to ići u pravcu digitalizacije i da će se ona već u toku ove godine odraziti i na neke procese kojima je ministarstvo vezano za Univerzitet u Sarajevu, pa bi to bila neka digitalna razmjena dokumenata, el potpis”, kazala je Adna mesihović, ministrica za nauku, visoko obrazovanje i mlade KS.

Univerzitet u Sarajevu u poodmakloj je fazi digitalizacije, kaže rektor, a taj proces za njih kontinuirano radi UTIC. U potpunosti je provedena digitalizacija najvažnijih obrazovnih procesa u Kantonu Sarajevu, od predškolskog obrazovanja do univerzitetskog, pa čak i obrazovanja odraslih. Informacioni sistemi koje razvija Univerzitet u Sarajevu imaju više od 130.000 korisnika.

-Upravljanje studentskim podacima, podacima o zaposlenim, finansijama UNSA, mi smo potpuno digitalno povezani s ministarstvom finansija i podaci kojima UNSA upravlja potpuno su zaokruženi, pojašnjava Rifat Škrijelj, rekor UNSA. Postoji još procesa koje je potrebno digitalizovati, od čega je u fokusu uspostava digitalnih identiteta na UNSA-i, što je preduslov za izdavanje digitalnih indeksa.

Univerzitet u Sarajevu je spreman staviti na raspolaganje svoje znanje i ekspertizu u digitalizaciji procesa u javnom sektoru uz zahtjev za jačanjem kapaciteta UNSA, a ne pogodovanje privatnim interesima, dodaju s univerziteta. Ministrica također nudi podršku univerzitetu, a ministarstvo finansija inicijalno je izdvojilo 200 000 maraka za prvu fazu.

Zavod za statistiku i informatiku će provoditi proces, u okviru započetog procesa E uprave u javnom sektoru, kao centralnog mjesta koje se širi. Potrebno je vrijeme i edukacija prevashodno administrativnih radnika da proces zaživi, a nebrojeni su benefiti koje bi građani mogli uživati.

Skoro je nemoguća korupcija a transparentnost je na najvišem nivou, pojašnjava Šehović i dodaje da se posebna pažna posvećuje sigurnosti podataka, ali je zaštita od cyber napada oblast koja će se morati sistemski unaprijediti u cijeloj zemlji.

www.tvsa.ba

Objavi oglas za posao
MOŽDA VAS ZANIMA
DRUGI UPRAVO ČITAJU