Evo zašto su uposlenici institucija FBiH posezali za lažnim diplomama i koji profil škola ih je izdavao

U dosadašnoj reviziji diploma i svjedočanstava uposlenih u federalnim ustanovama, institucijama, organima i tijelima, pronađena je 81 lažna diploma. S obzirom na to da u Federalnom ministarstvu obrazovanja u nauke, koje je pokrenulo reviziju, ne znaju koje su škole, fakulteti, centri za prekvalifikaciju izdavali nevjerodostojne, odnosno, krivotvorene diplome, odgovore smo potražili u ustanovama, službama, kod čijih uposlenika su provjerom pronađene lažne diplome.

Riječ je uglavnom o svjedočanstvima trogodišnjih smjerova

U Zavodu za zbrinjavanje mentalno invalidnih lica Drin iz Fojnice revizijom diploma su kod osam uposlenika utvrđene nevjerodostojne diplome.

– Kod nas je osam neadekvatnih diploma, odnosno, koje nisu validne, ali evo o čemu se radi. To su diplome njegovatelja naših koji su imali osnovne škole, koje ni na kakav način nisu utjecale na bilo koji način na njihov položaj unutar Zavoda. Oni su te diplome nekada davno priložili, od prije šest, sedam, osam godina, u nadi možda da će nekada eventualno dobiti nešto na plaću. Ali ti ljudi su i prije toga bili njegovatelji i danas su njegovatelji i to su uglavnom škole trgovačka, ugostiteljska, kuharska, apsolutno koje ni na kakav način nisu njima priskrbile bilo koju vrstu pomoći unutar trenutne organizacije rada – ispričao nam je Adis Ramić, direktor Zavoda Drin, prenosi faktor.

Dodaje da je riječ o svjedočanstvima koja se odnose na trogodišnje srednje obrazovanje.

– To su uglavnom, prema onome što sam vidio, trogodišnje škole, trgovačka, kuharska… Sa teritorije cijele Federacije BiH. Imamo dvije servirke sa neadekvatnim diplomama koje su i prije bile servirke, i na kraju obavljaju posao za koji uopće ne treba srednja škola. To je ono što vam mogu reći. Ali znate kako, jedno vrijeme kada je to bilo u državi aktuelno ili popularno, kada se moglo, i nije bilo nikakve kontrole, ljudi su posegli za tim načinom da sebi priskrbe određenu stručnu spremu – govori nam Ramić i dodaje:

– Naravno da ni u kom slučaju ne mogu to podržati, ali bojim se da je ovo o čemu ja govorim u tom nekom lancu najranjiviji, najslabiji, gdje se ništa ne rješava. Bojim se da u ovom slučaju imamo situaciju da su se ti ljudi na pogrešnom mjestu obratili jer zasigurno imamo puno diploma u društvu za koje se ispostavilo da su validne, a ništa ispravnije nisu stečene od ovih za koje se ustanovilo da nisu validne – mišljenja je Ramić.

U Službi za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovini kod 16 uposlenika su pronađene nevjerodostojne diplome.

– Služba je 6. marta ove godine zaprimila zaključak Vlade Federacije Bosne i Hercegovine kojim zadužuju institucije, tijela, organe uprave i upravne organizacije, javna preduzeća i ustanove te privredna društva, da od obrazovnih ustanova koje su izdale diplome o stečenoj stručnoj spremi njihovih zaposlenika, u skladu sa podacima iz personalnih dosjea, zatraže provjere njihove vjerodostojnosti. U skladu sa tim Služba je započela sa postupkom provjere svjedočanstava i diploma o stečenim stručnim spremama svih uposlenika Službe – navodi nam Davorin Korać, direktor Službe.

Proslijeđeno Prosvjetnoj inspekciji KS

Dodaje da za 16 uposlenika Službe obrazovne institucije nisu mogle potvrditi vjerodostojnost diploma/svjedočanstava.

– Napominjemo da se radi o svjedočanstvima/diplomama namještenika, što znači da su u pitanju osnovne i srednje škole na području Federacije Bosne i Hercegovine, kao i van nje, te da se ne radi o uposlenicima sa visokom stručnom spremom. S obzirom na to da su svjedočanstva/diplome tih 16 namještenika, proslijeđene na daljnje postupanje Prosvjetnoj inspekciji Kantona Sarajevo, još ne možemo govoriti o kojim se tačno svjedočanstvima/diplomama radi, kao i o kojim obrazovnim institucijama je riječ, budući da cjelokupni postupak njihove provjere još nije u potpunosti okončan – objašnjava Korać i dodaje:

– Također, ističemo da su ovi uposlenici još  zaposleni u Službi do, kako je već rečeno, okončanja postupka provjere takvih diploma – rekao je.

U Federalnom zavodu za penzijsko i invalidsko osiguranje je pronađeno petero uposlenika sa nevjerodostojnim diplomama. U Zavodu su nam samo kazali da u ovom trenutku mogu reći da revizija diploma u njihovoj instituciji nije završena. Objašnjavaju da su pojedine obrazovne institucije tražile naknade za provjeru diploma, a da sredstva za tu namjenu nisu bila planirana u ovoj godini u Zavodu, ali da će se planirati u budžetu za narednu godinu kako bi se nastavilo sa provjerom diploma uposlenika.

Objavi oglas za posao
MOŽDA VAS ZANIMA
DRUGI UPRAVO ČITAJU