Fakultet organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu održava prezentaciju rezultata/konferenciju projekta E-DigiLit

U petak, 8. travnja 2022. s početkom u 09:30 sati će se na Fakultetu organizacije i informatike održati prezentacija rezultata/konferencija projekta E-DigiLit (“Enhancing Digital Literacy of University Students” – “Unapređenje digitalne pismenosti studenata na visokim učilištima”). Projekt je započeo u rujnu 2019. godine s ciljem podizanja razine digitalne pismenosti studenata uključenih u tercijarno obrazovanje. Projekt financira Europska komisija u okviru programa Erasmus+ KA203 KA2 – Suradnja za inovacije i razmjena dobrih praksi: KA203-Strateška partnerstva za visoko obrazovanje (Broj projekta: 2019-1-TR01-KA203-076155). 

Ciljevi projekta su: razviti okruženje za postizanje vještina digitalne pismenosti, unaprijediti vještine digitalne pismenosti studenata, doprinijeti razvoju kapaciteta sveučilišta u području digitalne pismenosti, i olakšati pristup izvorima digitalne pismenosti.

Koordinator projekta je Sveučilište Dokuz Eylül (TURSKA), a partneri su Fundacion Unıversitaria San Antonio (ŠPANJOLSKA), Sveučilište Coventry (UJEDINJENO KRALJEVSTVO) i Fakultet organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu (HRVATSKA). 

Organizatori i domaćini ovog događaja su članovi projektnog tima sa Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Valentina Kirinić, voditeljica projekta, prof. dr. sc. Dragutin Kermek, prof. dr. sc. Violeta Vidaček Hainš, doc. dr. sc. Matija Novak, mr. sc. Lana Škvorc te izv. prof. dr. sc. Predrag Oreški s Učiteljskog fakulteta. Očekuje se dolazak oko 80-tak registriranih sudionika iz škola, poduzeća i institucija. 

Uz prezentaciju aktivnosti i rezultata projekta biti će održana i dva pozvana predavanja: Važnost digitalne pismenosti, predavača g. Žarka Čižmara, izvršnog direktora Telecentra, te Uloga sveučilišta o edukaciji o digitalnoj pismenosti, red. prof. dr. Marjana Krašne, s Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mariboru. Dio agende je također prezentacija rezultata edukacije nastavnika za održavanje tečaja Digitalna pismenost, prezentacija primjene Vodiča za nastavnike te prezentacija probnog izvođenja tečaja Digitalna pismenost kojeg je uspješno završilo 56 studentica i studenata. 

Cilj ovog događaja je promoviranje digitalne pismenosti, razmjena mišljenja te prikupljanje prijedloga o mogućim načinima promoviranja i buduće primjene rezultata projekta u društvu. Naime, rezultati projekta E-DigiLit i tečaja „Digitalna pismenost“ mogu se, zahvaljujući bogatom kurikulumu koji obuhvaća 25 lekcija u 5 nastavnih cjelina – područja digitalnih kompetencija, primijeniti u području javne uprave i svih institucija u vertikali obrazovanja – od predškolskih institucija i škola, do institucija koje se bave cjeloživotnim učenjem. 

Više o projektu moguće je saznati klikom na sljedeći LINK.

geek.hr

Objavi oglas za posao
MOŽDA VAS ZANIMA
DRUGI UPRAVO ČITAJU