Na Svjetski dan zaštite okoliša u Zenici seminar o kvaliteti zraka

Služba za zdravstvenu ekologiju i higijenu Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica organizirala je danas, povodom Svjetskog dana zaštite okoliša, seminar “Kvalitet ambijentalnog zraka u dokumentima i praksi Evropske unije“ kojem su prisustvovali predstavnici higijensko-epidemioloških službi iz općina Zeničko-dobojskog kantona te studenti i đaci.

Predavač je bio i ekspert Evropske unije za klimatske promjene Martin Tais, koji je istakao da je EU učinila mnogo s aspekta kvaliteta zraka za sve ljude u Evropi, ali da i tu ima problema.

Također, navodi da je i Bosna i Hercegovina zakonsku regulativu iz te oblasti prilagodila pravilima EU, ali da je osnovni problem, kako kaže, što se to ne provodi.

-EU ima zemalje koje zagađuju, ali je EU protiv šest zemalja već dala prijave – istakao je Tais, dodajući kako te zemlje moraju smanjiti visoke koncentracije zagađujućim materija.

Ističe kako BiH nije zemlja koja u zrak ispušta velike emisije ugljendioksida (CO2), tzv. stakleničkog plina te a smatra prihvatljivim izgradnju novih termoelektrana koje predviđaju odsumporavanje, a osiguralo bi se i smanjenje prašine.

Kvalitet zraka, istakao je profesor Smajil Durmišević, svjetski je problem, a naročito u industrijski razvijenim zemljama.

-Ponajviše je to problem u tzv. tranzicijskim zemljama, u kojima teška industrija i stare tehnologije dovode do teško rješivog problema kvaliteta ambijentalnog zraka, odnosno zraka koje udiše stanovništvo – kazao je Durmišević, koji je dodao kako je to posebno problematično zbog rizičnih kategorija stanovništva.

Naglašava da su trendovi u ZDK-u u stalnom pogoršanju ili visokoj koncentraciji, naročito standardnih polutanata sumpordioksida i lebdećih čestica, a problem predstavljaju i druge komponente koje se i ne mjere jer nema kvalitetnog monitoringa kvalitete zraka.

EU, podvlači on, priznaje samo stacionarne mjerne stanice, koje u kontinuitetu mjere sastav zraka, jer su za zdravlje stanovništva ključni godišnji prosjeci te dugoročno praćenje.

(FENA) L.A.


Objavi oglas za posao
MOŽDA VAS ZANIMA
DRUGI UPRAVO ČITAJU