Gračanica: Raspisan javni poziv za dodjelu jednokratne pomoći privrednicima

Pomoć od 406 KM po zaposlenom

Grad Gračanica raspisao je Javni poziv za dodjelu jednokratne pomoći privrednim društvima i samostalnim djelatnostima u cilju sanacije posljedica u privredi uzrokovanih pandemijom koronavirusa.

Poziv je raspisan na osnovu člana 5. Pravilnika o kriterijima, načinu i postupku raspodjele sredstava iz Budžeta Grada Gračanica u svrhu pomoći privrednim društvima i obrtima u cilju sanacije posljedica u privredi uzrokovanih pandemijom koronavirusa.

U okviru poziva, pozvana su pravna i fizička lica čija djelatnost je naredbama Federalnog štaba civilne zaštite i Kantonalnog štaba civilne zaštite TK zabranjena ili obustavljena, da se prijave na ovaj javni poziv, kako bi ostvarili pravo na jednokratnu pomoć u visini jedne minimalne plaće u Federaciji BiH (406 KM) po svakom zaposlenom.

Kako se navodi, prijavu na javni poziv mogu podnijeti pravna i fizička lica sa sjedištem na području grada Gračanica i koja ispunjavaju sljedeće uslove:

  • da su registrovani na području grada Gračanica (sa sjedištem u Gračanici ),
  • da im je naredbama štabova civilne zaštite zabranjeno ili obustavljeno obavljanje djelatnosti,
  • da nemaju neuplaćenih obaveza po osnovu poreza na dohodak i doprinosa na plaću zaključno sa 29.02.2020. godine,
  • da su registrovani kod nadležnog suda ili gradskog organa najmanje tri mjeseca prije dana donošenja naredbe o zabrani rada.

Pravo na pomoć ostvaruju i poslovne jedinice privrednih društava ukoliko imaju sjedište na području grada Gračanica, pod uslovom da je osnovno privredno društvo, takođe s sjedištem na području grada Gračanica.

Pravo na pomoć po zaposlenom odnosi se na broj uposlenika u radnom odnosu u pravnim licima na dan 30.04.2020. godine kao i vlasnike i uposlenike u radnom odnosu, koji obavljaju samostalne djelatnosti u skladu sa posebnim propisima, na području grada Gračanica na dan 30.04.2020.

Objavi oglas za posao
MOŽDA VAS ZANIMA
DRUGI UPRAVO ČITAJU