15 C
Sarajevo
Ponedjeljak, 27 rujna, 2021

Iskoristite pogodnosti Sedmice sudske nagodbe do 24. maja

Sudovi u Bosni i Hercegovini pozivaju zainteresovane stranke čiji se predmeti vode u prvostepenim i drugostepenim sudovima da iskoriste pogodnosti Sedmice sudske nagodbe  do 24. maja i  svoj predmet riješe sudskom nagodbom na vlastito zadovoljstvo u skraćenom postupku.

Sudska nagodba je mirni, sporazumni način rješavanja spora, koji podrazumijeva međusobni dogovor stranaka u sporu o predmetu spora.

Zaključivanjem sporazuma i stranke i sud su pošteđeni dugotrajnog vođenja sudskog postupka, nepotrebnog pribavljanja i izvođenja dokaza, odlaganja/odgađanja ročišta, dugotrajnog postupka namirenja, eventualnog drugostepenog postupka te izbjegavaju se brojni dodatni i troškovi redovnog sudskog postupka.

Organizovanjem Sedmicâ sudske nagodbe želi se izvršiti pozitivan uticaj na efikasnost sudskih postupaka te promjenu u pristupu suda i stranaka rješavanju sporova.

- Oglašavanje -
NAJNOVIJE
Možda vas zanima