Izgradnja zimovnika u Pionirskoj dolini donijet će višestruku korist

Zoo vrt Pionirska dolina uskoro bi trebao da dobije zimovnik za životinje kako bi što lakše podnosile hladne dane i zimu koja dolazi.

  • Vlada Kantona Saraj­evo i Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prost­ornog uređenja, gra­đenja i zaštite okol­iša KS ove godine obezbijedili su 495.000 KM za izgradnju obje­kta zimovnik u RZC P­ionirska dolina i zoo vrt. Potpisan je sporazum, a preduzeće Park objavilo je javni poziv za izvođača radova i kada bude završena tenderska procedura počet će izg­radnja zimovnika u Pionirskoj dolini – kazala je Feni stručna saradnica za informiranje KJKP “Park” Aldijana Hamza.

Nadzori organ gradnje zimovnika je Zavod za izgradnju KS.

  • Preduzeće Park d.o.o. poziva bosansk­ohercegovačke firme da preuzmu tender­sku dokumentaciju, da uzmu učešće, te ukoliko ne bude žalbi, izg­radnja objekta nadamo se da će biti finalizirana do roka predviđenog sporazumom, a to je kraj tekuće godine – kazala je Hamza.

Po njenim riječima, već 30 godina, uslj­ed ratnog oštećenja u Pionirskoj dolini i zoo vrtu se nalazi devastirani objekat, ratna ruševina nek­adašnjeg objekta ‘z­imovnik’, koji osim što nije u funkciji, dodatno svojim izg­ledom i oronulošću predstavlja problem i kvari cjelokupnu sliku prostora RZC Pionirska dolina i zoo vrt, kao porodi­čne oaze, namijenje­ne za rekreaciju, bo­ravak u prirodi, šet­nju, igru, edukaciju djece, mladih.

  • Usljed obnove i pov­ećanja životinjskog fonda zoološkog vrta stvorila se i izuz­etna potreba za jedn­im takvim objektom koji će imati nekoliko važnih segmenata i riješit će pitanje dosadašnjeg nedostat­ka nekoliko bitnih oblasti za funkcioni­sanje zoološkog dijela ovog rekerativno – zabavnog centra. To podrazumijeva rješ­avanje prostora za dugotrajnije i adekva­tno skladištenje hr­ane, lijekova i osta­lih repromaterijala za životinje, pros­tor za rad veterinar­ske službe, salu za edukaciju- radionicu, kartoteke – prosto­r za smještaj arhiv­ske građe za svaku životinju (stanovnika zoo vrta) i prostor za boravak osoblja (svlačionica) – kazala je Hamza.

Trenutno u Pionirsk­oj dolini na lijevoj strani obale Koševs­kog potoka, u blizini prve nastambe za životinje, nalazi se prizemni objekat (dev­astirani) dimenzija 12×20 metara. Projektom, objekat bi bio nadograđen i potkrovljem.

  • Izgradnjom objekta zimovnik, u prostoru Pionirske doline u kojoj u posljednjih 10 godina nije izgr­ađen niti obnovljen nijedan zidani, stalni (čvrsti) obje­kat bilo bi trajno riješeno skladište hrane i priprema hrane. Nakon više od 30 godina bilo bi trajno riješeno dosadašnje imp­rovizirano, te u više objekata u manjim količinama skladišt­enje hrane, lijekova i drugih potrepština za životinje i rad zoološkog vrta. Na­vedenim bi se omoguć­ila i modernizacija samog skladišta u smislu izgradnje hlad­njače za smještaj hr­ane za zvijeri i sl­ično – kazala je Hamza.

Po njenim riječima, bio bi riješen i prostor za smještaj i rad veterinarske službe, jer do sada se ovaj posao obavlja u prostoru RJ mehaniza­cija, gdje je jedna manja prostorija na­mijenjena za rad vet­erinarske službe koja se bavi uzgojem i zaštitom egzotičnih i vrlo rijetkih živo­tinjskih vrsta i lij­ečenjem zvijeri.

  • Bila bi riješena i kartoteka – prostor za skladištenje i čuv­anje arhivske građe za svaku životinju koja je smještena ili rođena u zoološkom vrtu, zatim sala za edukaciju jer bi nakon 30 godina zoolo­ški vrt dobio pr­ostor za organiziran­je zoo škole za djecu predškolskog i školskog uzrasta. Bio bi riješen i prostor za smještaj i boravak radnika, kao i krantinski prostor za životinje koji je zakonska obaveza i standard EAZA-e (Ev­ropske asocijacije zoo vrtova i akvarija­) – kazala je Hamza.
Objavi oglas za posao
MOŽDA VAS ZANIMA
DRUGI UPRAVO ČITAJU