ChatBot

Pozivaju se građani koji su upisani u izvod iz Centralnog biračkog spiska za MZ Kalibunar, odnosno građani koji imaju evidentirana prebivališta u naseljenim mjestima, naseljima i ulicama koje pripadaju MZ Kalibunar, da učestvuju u izborima za organe mjesne zajednice i da biraju delegate za Skupštinu MZ, kandiduju predsjednika Skupštine, te predsjednika i članove Savjeta mjesne zajednice.

Konačnu raspodjelu mandata u Skupštini MZ Kalibunar utvrditi će Komisija Općinskog vijeća za provođenje izbora u MZ Centar i Kalibunar, kombinacijom izbornih rezultata kandidata i broja mjesta predviđenih za određeno mjesno područje.

Prilikom izbora Savjeta MZ Kalibunar, Skupština će na temelju principa i podataka koji se primjenjuju kod izbora delegata u Skupštini MZ obezbjediti poštivanje približne strukture Savjeta, o čemu konačno mišljenje daje Komisija.

Rad zborova građana je javan i odvija se na sjednici. Glasanje na zborovima je javno. Pravo učešća u radu zborova građana imaju samo građani koji se nalaze na biračkom mjestu ili im je prebivalište evidentirano na adresi naseljenih mjesta i ulica za koje je organizovan zbor.

Sjednicom zbora građana predsjedava lice imenovano od strane Komisije Općinskog vijeća za provođenje izbora u MZ Centar i MZ Kalibunar.

Dodatne informacije vezane za izborni proces u MZ Kalibunar mogu se dobiti u Službi za opću upravu i BIZ općine Travnik.

Više informacija pogledajte OVDJE.

 

Komentari

avatar
  Prati komentare na ovaj članak  
Obavijest o