Kako građani mogu ugraditi vlastiti vodomjer u stan?

Kako bi znao tačno koliko vode troši i koliko treba da plati za potrošnju, vlasnik stana ili osoba koja ima ovlaštenje vlasnika stana može ugraditi vlastiti vodomjer, a prvi korak je podnošenje zahtjeva za ugradnju pojedinačnog vodomjera Kantonalnom javnom komunalnom preduzeću Vodovod i kanalizacija.

Iz ovog preduzeća ističu kako je podnosilac zahtjeva u obavezi da “prihvati propisana tehnička pravila KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo, u skladu sa kojima se vrši ugradnja pojedinačnog vodomjera, uz odgovornost za eventualnu štetu koja može nastati zbog dotrajalih instalacija u zgradi, nemarnosti izvođača i sl.”.

– Podnosilac zahtjeva je u obavezi da sa davaocem usluge zaključi Ugovor o pružanju komunalne usluge u stanu sa ugrađenim pojedinačnim vodomjerom u skladu sa članom 40. Zakona o komunalnim djelatnostima KS, članom 29. Uredbe o općim uvjetima za snabdijevanje vodom za piće, obradu i odvođenje otpadnih i atmosferskih voda i članom 35. Zakona o zaštiti potrošača u BiH – navode iz ViK-a.

Ističu da je u sklopu ugovora definisano održavanje pojedinačnih vodomjera koji padaju na teret podnosioca zahtjeva.

– Podnosilac zahtjeva je dužan da uz zahtjev za ugradnju pojedinačnog vodomjera dostavi dokaz o vlasništvu ili notarski ovjereno ovlaštenje vlasnika stana i saglasnost-mišljenje upravitelja o mogućnosti ugradnje pojedinačnih vodomjera u stan. Sve troškove nabavke i ugradnje pojedinačnog vodomjera za stan, snosi podnosilac zahtjeva – navode iz ViK-a.

Iz ovog preduzeća ističu kako “vodomjerna garnitura mora biti izvedena prema tehničkim uputama ViK-a uz uvjet da je davaocu usluge omogućen nesmetan pristup istoj”.

– Vodomjeri koji se ugrađuju moraju biti propisno označeni sa plombom ovlaštene institucije ili imenovane laboratorije za verifikaciju vodomjera, čija godina mora odgovarati godini ugradnje. Korisnik usluge ugrađuje vodomjer sa daljinskim očitanjem sa pratećom elektronikom ili radiomodulom koji moraju omogućiti razmjenu podataka sa centralnom bazom KJKP Vodovod i kanalizacija – pojašnjavaju.

Osoba koja hoće da ugradi vodomjer treba da se javi u ViK u Tehničku službu za ugradnju vodomjera.

– Prije toga treba da ima saglasnost upravitelja, da se vodomjer može ugraditi u stanu. Pretpostavka je da ne može biti problema ako je upravitelj dao pozitivno mišljenje. Sa nama nakon toga zaključuje ugovor u kojem se sve definiše, od potrošačkog odnosa do samog definisanja održavanja vodomjera. Upravitelj samo daje mišljenje da se može ugraditi vodomjer. Potrošač će na licu mjesta utvrditi šta mu je potrebno, koji je to vodomjer i koji su troškovi oko ugradnje – navode iz ViK-a te dodaju da se ovom preduzeću plaća 40,25 KM za Obradu zahtjeva i verifikaciju vodomjera dok sve ostalo radi potrošač nezavisno od ovog preduzeća.

Ističu da cijena ugradnje vodomjera zavisi od vrste vodomjera, od toga da li postoji jedna ili dvije vertikale.

– Sve to će se utvrditi u Tehničkoj službi kada se podnese zahtjev za ugradnju. Postojanje dvije vertikale znače dva vodomjera – pojašnjavaju.

Objavi oglas za posao
MOŽDA VAS ZANIMA
DRUGI UPRAVO ČITAJU