Koalicija „Pod lupom“: Najbolji način da spriječite izborne prevare je da izađete i glasate

Koalicija za slobodne i poštene izbore ”Pod lupom” koja zajedno sa 85 organizacija civilnog društva i neformalnih grupa posmatra predizborni period u BiH je na današnjoj press konferenciji u Sarajevupredstavila rezultate dugoročnog posmatranjaLokalnih izbora 2020. za period od 07. 09. do 08. 11. 2020. godine.

Stotinu dugoročnih posmatrača Koalicije „Pod lupom“ izvještavaju na sedmičnom nivou o aktivnostima na terenu, te su do sada poslali ukupno 1.284 redovna izvještaja o ključnim nalazima posmatranja i održali 1.677 sastanaka sa različitim akterima izbornog procesa.

Posmatrači Koalicije „Pod lupom“ su u periodu od 07. 09. do 08. 11. 2020. godine dugoročnog posmatranja izbora zabilježili ukupno 1.245izbornih nepravilnosti. Najveći broj izbornih nepravilnosti se odnosi na  preuranjenu izbornu kampanju sa 242 slučaja u 65 općina/gradova. Analiza pristiglih prijava preuranjene, zakonom zabranjene kampanje pokazuje da se najveći broj prijava odnosi na političke subjekte SDA (24), SNSD (21), SDP (10), SDS (8), HDZ BIH (7), PDP (6), DNS (6), itd.

Kada govorimo o periodu izborne kampanje, on je obilježen novonastalim okolnostima vezanim za epidemiju virusa COVID-19. Vidljivo je da je veći broj političkih subjekata iz ovih razloga preusmjerio svoje aktivnosti na društvene mreže. Slučajevi koji zabrinjavaju i koji su neprihvatljivi odnose se na održavanja skupova u suprotnosti sa svim preporukama za sprečavanje širenja virusa, bez reakcija nadležnih organa i sankcija.– izjavio je Dario Jovanović, projekt menadžer Koalicije „Pod lupom“.

Rad državnih službenika i drugih zaposlenika u javnoj upravi ili javnim preduzećima u svrhu kampanje zabilježen je u 201 slučaju u 48 opština/gradova u BiH. Kao posebno bahat slučaj izdvaja se blokiranje ulice u Istočnom Sarajevu gdje je, po navodima medija, ulica blokirana radi sigurnosti predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH dok je isti boravio u jednom ugostiteljskom objektu sa stranačkim kolegom, ministrom u istom Vijeću.Posmatrači Koalicije „Pod lupom“ izvijestili su o 163 slučaja zloupotrebe javnih resursa u 57 opština/gradova. Analiza pristiglih prijava pokazuje da se najveći broj slučajeva zloupotrebe javnih resursa odnosi na političke subjekte SNSD (45), SDA (30), SDS (11), HDZ BIH (10), DNS (5), SDP (5), te niz drugih političkih subjekata.

Nastavlja se praksa trgovine mjestima u biračkim odborima – drastični primjeri dolaze iz Zvornika gdje SNSD ima sve ili većinu članova u najmanje 15 od 87 biračkih odbora ili iz Stanara gdje je čak 39 političkih subjekata registrovano za učešće na izborima na manje od 8.000 birača a što upućuje na fantomske političke subjekte kojima je cilj trgovina mjestima u biračkim odborima.

Aktivisti i članovi SDA u Bugojnu učestvuju u trgovini mjestima u BO. Npr. aktivist SDA Suad Hujdur, koji na drutvenoj mreži Facebook aktivno podržava SDA u biračkom odboru je ispred političkog subjekta HDZ 1990. Tri potpredsjednika asocijacije mladih OO SDA u Bugojnu u biračkim odborima su ispred HDZ 1990 i ispred nezavisnog kandidata Miličević Nike (Amra Jusufbašić, Irfan Zec, Vildana Mutevelić).

U Livnu takođe aktivisti asocijacije mladih SDA (Samir Čakar i Lejla Hodžić) u biračkim odborima su ispred političkog subjekta Zavičajni socijaldemokrati. I HDZ BiH aktivistica u Livnu (Kristina Čeko), polaznica HDZ-ove političke akademije, u biračkom odboru je ispred istog političkog subjekta – Zavičajni socijaldemokrati. Ona je reagovala na objavu ove nepravilnosti i u komentaru potvrdila da je HDZ BiH dogovorila razmjenu mjesta u BO sa političkom strankom Zavičajni socijaldemokrati.

Aktivist SDA u Lukavcu, Ernest Mujagić, u biračkom je odboru nominovan ispred Saveza nezavisnih socijaldemokrata SNSD, dok je aktivistica SDA u Maglaju (Emina Smajić) u biračkom odboru ispred Prve stranke. U Živinicama, aktivistica SDA Anela Ajšić u biračkom odboru imenovana je ispred Nezavisne liste Pozitivna živinička priča. U Sapni, aktivist PDA Emir Mahmutović imenovan je u birački odbor ispred političkog subjekta nezavisnog kandidata Smajlović Muniba.

U većini slučajeva dokazane trgovine mjestima u biračkim odborima je riječ o lažnom predstavljanju i u Koaliciji „Pod lupom“ smatraju da, ako ni po kojem drugom osnovu, onda po tom, bi dokazane slučajeve trebalo procesuirati. 

Zabilježen je značajan broj prijava i navoda o zloupotrebi ličnih podataka u svrhu registracije birača/ica za glasanje putem pošte koji se odnose na više hiljada građana/ki. Najviše registrovanih za glasanje putem pošte dolazi iz susjednih država, Srbije (27.500) i Hrvatske (19.000). Postoje drastični primjeri broja prijava za glasanje putem pošte po opštinama i gradovima u BiH – u Dobretićima, maloj opštini u Srednjoj Bosni, skoro 37% ukupnog biračkog tijela prijavljeno je za glasanje putem pošte.

Praksa koja se također nastavila za Lokalne izbore 2020. godine je vršenje pritisaka na birače i kupovina glasova gdje se prema brojnim zabilježenim navodima raspon cijene glasa kreće od 50 do 150 KM. Posmatrači Koalicije „Pod lupom“ izvijestili su o 77 takvih slučajeva u 45 opština/gradova.

Dugoročni posmatrači Koalicije „Pod lupom“ kontinuirano prate rad 143 lokalne izborne komisije. Zabrinjava da se rokovi predviđeni izbornim kalendarom CIK-a sve više krše od strane lokalnih izbornih komisija kako se približavamo izbornom danu iako su u početku bili poštovani u najvećoj mjeri. Rokovi su kršeni u 25 slučajeva od strane čak 24 lokalne izborne komisije. Tako Centar za birački spisak nije dostupan građanima u Ključu. Lokalne izborne komisije u Bosanskom Grahovu, Čapljini, Tomislavgradu i Zenici nisu u zakonskom roku izvršile određivanje lokacija biračkih mjesta i dostavile rješenja CIK BiH. Također, prema nalazima sa terena ustanovljeno je da lokalne izborne komisije u Bihaću, Travniku, Vitezu, Jablanici, Ilidži, Odžaku i Kladnju nisu završile obuke za članove biračkih odbora u zakonom predviđenom roku do 8.11.2020. Zabilježeno je i da 11 lokalnih izbornih komisija nije objavilo akte o imenovanju biračkih odbora, dok lokalne izborne komisije u Bosanskom Grahovu, Laktašima i Stocu nisu na vrijeme izvršile imenovanje članova biračkih odbora.

Posmatrači/ice Koalicije „Pod lupom“ su zabilježili da je lokalnim izbornim komisijama uloženo 58 prigovora na izborni proces u 33 opština i grada. Uloženi prigovori uglavnom se odnose na žrijebanje za članove biračkih odbora i registraciju birača za glasanje putem pošte.

Prema posljednjim podacima Centralne izborne komisije BiH od 12.11.2020. godine o provedbi Instrukcije vezane za provođenje izbora u uslovima epidemije COVID-19 od strane lokalnih izbornih komisija navodi se da nakon telefonskih razgovora i direktnih kontakata osoblja CIK-a sa članovima/cama lokalnih izbornih komisija, svega četiri izborne komisije (Han Pijesak, Kreševo, Ravno i Vitez) nisu obezbijedile potrebna sredstva, uz obećanje da će dvije to uraditi do izbornog dana (Ravno i Vitez). Ovo ohrabruje s obzirom da su podaci samo 24 sata ranije govorili da je čak 30 lokalnih izbornih komisija odbilo da provede instrukciju u praksi a 42 lokalne izborne komisije nisu dostavile nikakve odgovore o implementaciji mjera.–izjavio je Srđan Ostojić, izborni analitičar Koalicije „Pod lupom“.

Informacije koje Koalicija „Pod lupom“ ima sa terena ukazuju na slično, odnosno da većina lokalnih izbornih komisija ima obezbijeđen barem dio osnovnih sredstava koja podrazumijevaju sredstva za dezinfekciju i zaštitnu opremu (maske i rukavice) kako bi se na izborni dan obezbijedila zaštita zdravlja i sprečavanje širenja virusa na biračkim mjestima. Zabrinjava pak podatak da su se 23 lokalne izborne komisije izjasnile da nemaju dovoljno sredstava i opreme da ispoštuju sve COVID-19 mjere koje je propisala CIK BiH. Posmatrači Koalicije na izborni dan će pratiti primjenu propisanih epidemioloških mjera. 

Od izuzetne važnosti je istaći da je, iako je CIK BiH u septembru usvojila izmjene Pravilnika o provođenju izbora u BiHomogućavajući biračima koji još uvijek ne posjeduju akt nadležnog organa da se njihovo ime nalazi u evidenciji podataka nadležnih institucija o ovim kategorijama birača, izmjenama Pravilnika 10.11. ovoj kategoriji birača omogućeno da ostvare pravo glasa putem posebnog mobilnog tima ukoliko uz zahtjev koji dostavljaju nadležnoj lokalnoj izbornoj komisiji ipak dostave i odgovarajući akt nadležne ustanove ili organa, tj. medicinski nalaz da su pozitivni na Covid-19 ili akt o izolaciji.

Uzimajući u obzir situaciju sa terena, gdje nadležni organi često ili nikako ne dostavljaju ove nalaze ili akte o izolaciji, ili ih dostavljaju poštom koja nerijetko stigne i nakon isteka perioda izolacije, postoji bojazan da će većem broju ovih birača biti otežano ili čak onemogućeno glasanje na izborima zbog neblagovremenog izdavanja ovih akata građanima. Dodatno, uzimajući u obzir dnevni broj zaraženih i onih kojima se na dnevnoj osnovi propisuje izolacija, više hiljada ljudi će na izborni dan ostati bez prava glasa. – izjavio je Hasan Kamenjaković, PR koordinator Koalicije „Pod lupom“.

Koalicija Pod lupom poziva na hitno rješavanje ovog problema i vraćanje prava glasa građanima i građankama BiH.

Također, iz Koalicije „Pod lupom“ pozivaju sve lokalne izborne komisije da poštuju Instrukciju o postupanju organa za provođenje izbora na izborni dan u uslovima pandemije COVID-19, a sve političke subjekte da svoje aktivnosti prilagode i pridržavaju se svih mjera za sprečavanje širenja virusa COVID-19. Pozivaju građane i građanke BiH da se pridržavaju propisanih epidemiološko-zaštitnih mjera i preporuka te da iskoriste svoje pravo glasa jer je to najbolji način da njihov glasački listić ne bude zloupotrebljen i da se spriječe izborne nepravilnosti.

Koalicija „Pod lupom“ će na izborni dan angažovati 3.000 nestranačkih posmatrača koji će dati sve što je u njihovoj moći da pravo glasa građana niko ne zloupotrijebi.

Podsjećamo, svi građani i građanke mogu prijaviti uočene izborne nepravilnosti, online putem web stranice www.podlupom.orgili besplatnim pozivom na broj telefona 080 05 05 05.

Galeriju izbornih nepravilnosti koje je zabilježila Koalicija „Pod lupom“ građani i građanke BiH mogu pogledati na sljedećem linku: https://bit.ly/2InO5wn .

spot_img
MOŽDA VAS ZANIMA
DRUGI UPRAVO ČITAJU