Kritično stanje krškog endema popovske gaovice

Najnovija istraživanja ribe popovska gaovica donose zabrinjavajuće podatke – riba se pronalazi samo u dubljim dijelovima špilja, a na površini je gotovo i nema čime je ugrožen njezin opstanak

Krško je podzemlje jedno od najmanje poznatih i najosjetljivijihpodručje divljine na svijetu,aosigurava dom brojnim rijetkim i jedinstvenim vrstama. Dinarski krš (Dinaridi), kojemu pripada i hercegovački krš,mnogo je puta potvrđen kao područje najveće biološke raznolikosti špiljske faune u svijetu.

kritično stanje krškog endema popovske gaovice
olympus digital camera

U vodama Bosne i Hercegovine do sada je zabilježeno 118 vrsta riba od kojih je 40 endemskih vrsta, rasprostranjenih na malim područjima ili čak samo na pojedinim lokalitetima. Veliki broj ribljih vrsta Bosnu i Hercegovinu svrstava u skupinu ihtiološki najraznolikijih europskih zemalja. Jedna od njih je i popovska gaovica (Delminichthys ghetaldii).

kritično stanje krškog endema popovske gaovice
olympus digital camera

U Bosni i Hercegovini popovska gaovica naseljava Popovo, Dabarsko, Fatničko i Ljubomirsko polje, te polje Blaca kod Neuma.Terenskim obilaskom područja i provedenim istraživanjima u špiljama utvrđeno je kako se popovska gaovica skoro potpuno povukla u podzemlje, najviše zbog uništavanja staništa i prisustvastranih predatorskih vrsta na površini. Time joj je onemogućena ili smanjenamogućnost razmnožavanja,jer joj je za tu osjetljivu fazu životnog ciklusa potrebna sunčeva svjetlost.  Osim toga, ugrožava ih dodatno i ubrzano nestajanje njihovih staništa u krškim poljima zbog onečišćenja, različitih zahvata i isušivanja krških vodotoka, te unos agresivnih stranih vrsta.Zbog svega navedenog ovoj vrsti, kao i drugim endemskim vrstama, prijeti izumiranje.

kritično stanje krškog endema popovske gaovice
kritično stanje krškog endema popovske gaovice

Popovska gaovica spada u specifičnu grupu slatkovodnih riba koje naseljavaju izolirana krška polja Dinarida, a koje su se kroz milijune godina prilagodile na to negostoljubivo stanište. Naime, voda u kršu primarno teče kroz podzemlje i tek povremeno, u krškim poljima, izvire na površinu, te uglavnom vrlo brzo opet ponire. Nadzemni tokovi tijekom ljeta potpuno presuše i ribe se povlače u podzemlje. Popovska gaovica je po ovoj karakteristici najviše špiljski prilagođena riba u Dinarskom kršu, te ju time posve zaslužno možemo nazvati polušpiljskom ribom.

kritično stanje krškog endema popovske gaovice
olympus digital camera

Potrebno je čim prije zaustaviti nestanakendemskih polu špiljskih vrsta riba poput popovske gaovice koja je kritično ugrožena.Zbog nastojanja kako bi se zaustavilo izumiranje ovog endema, pokrenut je projekt „Zaštita popovske gaovice, napredne polušpiljske ribe dinarskog krša u Bosni i Hercegovini“. Osim terenskih istraživanja i uvida u stanje populacija popovske gaovice, cilj je projekta uključiti sve relevantne dionike te lokalnu zajednicu u mjere očuvanja vrste i ublažavanja negativnih utjecaja kako bi se zaustavilo njezino izumiranje.

Projekt financijski podupire CEPF (Critical Ecosystem Partnership Fund), a uz Hrvatsko društvo za biološka istraživanja iz Zagreba koje je vodeći partner, u projekt su uključeni i WWF Adria te Udruga Dinarica iz Mostara.

kritično stanje krškog endema popovske gaovice
kritično stanje krškog endema popovske gaovice
Objavi oglas za posao
MOŽDA VAS ZANIMA
DRUGI UPRAVO ČITAJU