Ministarstvo finansija BiH nije odobrilo operativni plan CIK-a koji je uključivao sredstva za izbore

Ministarstvo finansija i trezora BiH nije odobrilo operativni plan Centralne izborne komisije (CIK) BiH za period januar – mart 2022. godine koji je uključivao i sredstva za provedbu općih izbora.

Iz Centralne izborne komisije BiH navode da je operativni/dinamički plan Centralne izborne komisije BiH uključivao program posebne namjene “Opći izbori“.

“Kao što je poznato, Vijeće ministara BiH na prijedlog Ministarstva finansija i trezora, donijelo je Odluku o privremenom finansiranju institucija BiH i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za period januar – mart 2022. godine. Za finansiranje institucija BiH u ovom periodu odobrena su sredstva u iznosu 249 miliona KM, što predstavlja 1/4 sredstava odobrenih za finansiranje institucija Bosne i Hercegovine u skladu sa Zakonom o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza BiH za 2020. godinu. Navedenom odlukom propisano je da će se raspored rashoda po budžetskim korisnicima u prvom kvartalu 2022. godine vršiti na osnovu budžeta korisnika utvrđenih u Zakonu o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2020. godinu u iznosima kojima se omogućava obavljanje aktivnosti za zakonom utvrđene nadležnosti budžetskih korisnika. U skladu sa navedenom Odlukom, Ministarstvo finansija i trezora BiH je dostavilo Centralnoj izbornoj komisiji BiH Instrukciju za sačinjavanje operativnog/dinamičkog plana u skladu sa Odlukom o privremenom finansiranju institucija BiH i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za period januar – mart 2022. godine, u kojoj je naznačeno da ukupan iznos operativnih budžeta za prvi kvartal 2022. godine ne može biti veći od ¼ sredstava usvojenih u Zakonu o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2020. godinu”, navode iz CIK-a BiH.

U navedenoj instrukciji naznačeno je da budžetski korisnici ne mogu započinjati nove ili proširene programe i aktivnosti dok se iste ne odobre u Budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2022. godinu.

“U skladu sa navedenom instrukcijom, a budući da se u konkretnom slučaju ne radi o novim ili proširenim programima i aktivnostima institucije, već upravo o redovnim aktivnostima Centralne izborne komisije BiH u cilju organizacije i provedbe izbora u Bosni i Hercegovini u izbornim godinama, i budući da se radi osredstvima namijenjenim za obavljanje aktivnosti za zakonom utvrđene nadležnosti institucije, Centralna izborna komisija BiH je dostavila operativni/dinamički plan Centralne izbone komisije BiH za prvi kvartal 2022. godine u iznosu 1.811.700,00 KM što iznosi ¼ sredstva odobrenih Centralnoj izbonoj komisiji BiH u Zakonu o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovinu za 2020. godinu. Ova sredstava su raspoređena na neposrednu potrošnju u iznosu od 757.200,00 KM, i na program posebnih namjena namijenjen za provedbu izbora, u iznosu od 1.054.500,00 KM što predstavlja ¼ sredstva odobrenih Centralnoj izbornoj komisiji BiH u Zakonu o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovinu za 2020. godinu u dijelu koji se odnosi na program posebnih namjena koji se odnosio na provedbu izbora u 2020. godini”, navode iz CIK-a BiH.

Ministarstvo finansija i trezora BiH nije odobrilo operativni/dinamički plan Centralne izborne komisije BiH koji je uključivao program posebne namjene “Opći izbori“, tumačeći da se u konkretnom slučaju radi o „novom programu posebne namjene“, što po mišljenju Centralne izborne komisije BiH nikako ne može biti slučaj.

“Shodno navedenom, Kolegij Centralne izborne komisije BiH je dao nalog Sekretarijatu CIK BiH da sačini novi operativni/dinamički plan koji će biti dostavljen Ministarstvu finansija i trezora BiH, kao i na znanje članovima Vijeća ministara BiH, Uredu Visokog predstavnika u BiH, Vijeću za implementaciju mira, Misiji EU u BiHi Misiji OSCE u BiH”, navedeno je iz CIK-a BiH.

federalna.ba/AA

Objavi oglas za posao
MOŽDA VAS ZANIMA
DRUGI UPRAVO ČITAJU