MUP SBK/ U 2019. godini smanjen broj nezgoda i smrtno stradalih, a manje i krivičnih djela i razbojništava

Na osnovu izvršene analize sigurnosnih parametara (kriminalitet, saobraćaj i JRiM), stanje sigurnosti na području Srednjobosanskog kantona u prvih 11 mjeseci 2019. godine ocijenjeno je kao zadovoljavajuće.

Naime, Uprava policije MUP-a je tokom 2019.godine nizom planskih aktivnosti uspjela da unaprijedi stanje sigurnosti na području kantona, po svim važnijim segmentima. Takva ocjena temelji se na sigurnosnim pokazateljima, a posebno na činjenici da nije bilo slučajeva najtežih krivičnih djela koja su ostala nerasvijetljena.

Aktivnosti koje su preduzimane bile su usmjerene na pojavne oblike kriminaliteta, ali i sve druge sigurnosne izazove, uključujući oblast javnog reda i mira, kao i sigurnost saobraćaja na putevima. Svakodnevnom  analizom događaja i rezultata preduzetih mjera i radnji, određivani su pravci budućeg djelovanja policijskih službenika na terenu.

KRIMINALITET

Broj krivičnih djela smanjen za 7%, uz istovremeno povećanje procenta ukupne riješenosti za 2%

U toku prvih 11 mjeseci 2019.godine registrovano je 941 krivično djelo,  što  je za 70 djela  ili 7%  manje u odnosu na isti period  2018.godine, kada je  evidentirano  1011 krivičnih djela.

Istovremeno, porastao je procent ukupne riješenosti krivičnih djela za 2% i iznosi 86%.

Također, procenat otkrivenosti izvršilaca krivičnih djela izvršenih po nepoznatom izvršiocu u ovom periodu porastao je za 1%  i iznosi  65%.  

Prijavljene su 923 osobe za izvršenje krivičnih djela,  što u odnosu na isti period 2018.godine predstavlja smanjenje za 61, od kojih su 384 povratnici u vršenju krivičnih djela (41% od ukupnog broja). Ovo ukazuje na zaključak da je u saradnji sa pravosudnim institucijama potrebno ostvariti intenzivniju saradnju u cilju postizanja stvarne svrhe kažnjavanja, kako bi se takve osobe spriječile u daljnjem činjenju krivičnih djela.

Rasvijetljena 2 ubistva i 2 pokušaja ubistva

Treba napomenuti da nije bilo najtežih krivičnih djela koja su ostala nerasvijetljena. Posebno uspješno, riješena su najteža krivična djela iz oblasti protiv života i tijela. Naime, radi se o dva krivična djela ubistva koja su izvršena na području Travnika i Bugojna, a manifestuju  se  u tome da su dva  lica smrtno stradala. Koordiniranim aktivnostima službenika Sektora kriminalističke policije  MUP-a, policijskih službenika PU/PS Bugojno, kao i  PU/PS Travnik u rekordno kratkom vremenskom roku otkriveni su izvršioci,  te prijavljeni za izvršenje  navedenih djela. Do sada su izrečene prvostepene presude na višegodišnje kazne zatvora za izvršioce.

Također, uspješno su rasvijetljena i dva pokušaja ubistva, i to u Gornjem Vakufu-Uskoplju i Donjem Vakufu , koja su dokumentovana, a izvršiocima je određen pritvor, te se čeka sudski epilog.

Posebna pažnja posvećena je borbi protiv imovinskih delikata, koji su najbrojniji u oblasti kriminaliteta, gdje su evidentni izuzetno dobri rezultati na nivou Uprave policije.

Smanjen broj razbojništava za 35%

U ovom periodu izvršen je minimalan broj krivičnih djela razbojništva, od kojih je većina rasvijetljena. Naime, evidentirano je ovakvih djela, što predstavlja smanjenje za 5 ili 35% u odnosu na isti period 2018.godine, kada ih je evidentirano 14. Uspješno je rasvijetljeno 6 razbojništava.

Pored krivičnih djela razbojništva, potrebno je pomenuti i 4  krivična djela ¸teške krađe iz bankomata, od kojih su 2 počinjena u Bugojnu, 1 u Novom Travniku i 1 u Kreševu. Navedena djela su počinjena najvjerovatnije upotrebom plina, kojom prilikom je na bankomatima pričinjena znatna materijalna šteta, uz otuđenje određene količine novca.  U cilju borbe protiv ovakve vrste kriminaliteta, na nivou Uprave policije MUP-a zavedena je operativna akcija pod nazivom “Bankomat”, na osnovu koje službenici policije kontinuirano provode pojačane planske akivnosti u koordinaciji sa drugim policijskim agencijama u Bosni i Hercegovini. Navedenim aktivnostima uspješno je spriječena teška krađa iz bankomata u Gornjem Vakufu-Uskoplju, kada su policijski službenici postupajući po zavedenoj akciji spriječili počinioce u njihovom napadu.

Krađe vozila gotovo eliminisane

Poduzimajući kontinuirane planske aktivnosti u oblasti krađe vozila, postignuti su značajni rezultati. Naime, u posmatranom periodu otuđeno je 13 vozila, što predstavlja smanjenje za 5  ili 28% u odnosu na isti period prošle godine. Od 13 prijavljenih djela,  rasvjetljena su 3 slučaja  i  protiv šest osoba je podnesen Izvještaj o počinjenom  krivičnom djelu.  Od ukupnog broja otuđenih,  osam  vozila je pronađeno, pet  je vraćeno vlasnicima, dok su tri vozila  zapaljena. Iz navedenog je vidljivo da su krađe vozila gotovo eliminirane, a sva otuđena vozila su starije proizvodnje i uglavnom su korištena za izvršenje drugih krivičnih djela.

Smanjenju broja ukradenih vozila svakako su doprinijele pojačane aktivnosti policije na kontroli i pregledu kriminogenih osoba, opservaciji terena, te drugim mjerama i radnjama koje su bile usmjerene na prevenciju krađe motornih vozila, ali i poduzimanjem represivnih mjera protiv izvršilaca ovih krivičnih djela.  

Inventivan pristup u borbi protiv zloupotrebe opojnih droga 

Još jedna oblast u kojoj su postignuti dobri rezultati jeste borba protiv zloupotrebe opojnih droga, gdje je podneseno preko 200 izvještaja protiv 221 osobe, od čega je  98 povratnika u vršenju ovih krivičnih djela i 5 maloljetnika. Aktivnosti na ovom planu nastavljaju se i dalje, a zaplijenjena je i znatna količina narkotičkih sredstava.

Broj podnesenih izvještaja u posmatranom periodu veći je za 60 ili 40% u odnosu na isti period prethodne godine, kada je podneseno 138 izvještaja.

U vezi navedenog, Uprava policije MUP-a je u toku 2019.godine kao jedan od prioritetnih zadataka postavila upravo borbu protiv zloupotrebe opojnih droga, što se pokazalo u potpunosti opravdano. U cilju realizacije ovih zadataka osmišljen je novi, inventivan pristup u dokumentovanju ovih krivičnih djela, formirani su specijalizovani timovi za droge, uključujući i čitav niz drugih mjera i radnji. Kao jedan od pokazatelja uspješnosti u radu službenika policije u ovoj oblasti, jesu i činjenice da je došlo do poskupljenja droge na tržištu, što u konačnici odvraća dio konzumenata i spječava proširivanje ove pojave na druge osobe koje do sada nisu bili konzumenti, jer je pojačanim aktivnostima policije u znatnoj mjeri otežana nabavka i prodaja droge. Također, ostvarena je dobra saradnja sa građanima, odnosno  pravovremenim dojavama građana dolazilo se do saznanja koja su na kraju imala za rezultat lišenje slobode osoba osumnjičenih za zloupotrebu opojnih droga.      

https://www.mupsbk-ksb.gov.ba/index.php/informacija/1717-pronaden-kilogram-opojne-droge-i-municija-u-kiseljaku                

U ovom periodu evidentirano je ukupno  90 krivičnih djela nasilja u porodici. S ciljem prevencije ove pojave, službenici policije su u proteklom  periodu proveli više kampanja usmjerenih na važnost percepcije o prisutnosti ove pojave. Policijski službenici uključeni u dokumentovanje ovih krivičnih djela su posebno obučeni, a ostvarena je i značajna saradnja sa centrima za socijalni rad.

JAVNI RED I MIR

U oblasti javnog reda i mira u posmatranom periodu broj prekršaja je smanjen za 3 ili 0,23 %. Slučajevi masovnijeg narušavanja JRiM  nisu evidentirani.

Kada se uzme u obzir rezultat pojačanih aktivosti policije, prvenstveno  po prosjačenju (u ovom izvještajnom periodu  manje za 7 prosjačenja) evidentno je da broj ostalih prekršaja po JRiM u ovom periodu u odnosu na isti period prethodne  godine  značajno manji.

Značajne aktivnosti na poboljšanju stanja u ovoj oblasti preduzete su u saradnji sa inspekcijskim organima u pogledu kontrole rada ugostiteljskih objekata, ali i saradnja sa nekim nevladinim organizacijama u provedbi akcije „18+“, koja je za cilj imala sprječavanja prodaje alkohola maloljetnim osobama.

OBLAST  SAOBRAĆAJA

Smanjen broj nezgoda i smrtno stradalih

Zahvaljujući pojačanim aktivnostima službenika policije u oblasti saobraćaja, u posmatranom periodu broj saobraćajnih nezgoda je smanjen za čak 232 ili 8,5% u odnosu na isti period prethodne godine. U ovom periodu evidentirano je 2513 saobraćajnih nezgoda, za razliku od istog perioda prošle godine, kada je evidentirano 2745 nezgoda.

Također, smanjen je i broj smrtno stradalih osoba u nezgodama za 6 ili 38%. Naime, u ovom periodu  evidentirano je 7 nezgoda u kojima je smrtno stradalo 10 osoba, za razliku od prethodne godine kada je u 14 nezgoda smrtno stradalo 16 osoba.

Povećan broj isključenih vozila za 64%

Poduzimajući intenzivne mjere i radnje, službenici policije su iz saobraćaja isključili 2063 vozila, uglavnom zbog neregistrovanosti ili tehničke neispravnosti, što je za 804 ili 64 % više u odnosu na isti period prethodne godine, kada je isključeno 1259 vozila.

Broj vozača lišenih slobode zbog alkoholiziranosti povećan za čak 135%

Rezultati rada policije poboljšani su i u pogledu ukupnog broja isključenih vozača, koji je povećan za 543 ili 26% i iznosi čak 2620.

Zbog alkoholiziranosti su isključena 1924 vozača od kojih je 698 lišeno slobode i zadržano u stanicama do otriježnjenja, zbog prisustva alkohola u organizmu preko 1,5 promila. Broj isključenih vozača zbog alkohola je povećan u odnosu na isti period prošle godine za  497 ili 35%, dok je broj vozača lišenih slobode zbog alkoholiziranosti povećan za čak135%. Svaki od navedenih vozača je direktno spriječen da izazove saobraćajnu nezgodu sa smrtnom posljedicom, težim i lakšim tjelesnim povredama i materijalno štetom.

https://www.mupsbk-ksb.gov.ba/index.php/informacija/1792-vozac-autobusa-lisen-slobode-zbog-alkoholiziranosti

Ovi pokazatelji najbolje prezentuju poboljšanje stanja sigurnosti u oblasti saobraćaja, što je vidljivo kroz smanjenje broja saobraćajnih nezgoda, smanjenje smrtno stradalih u nezgodama, kao i smanjenje drugih negativnih parametara iz ove oblasti.

Kontinuirano korištenje mobilnih i fiksnih radara, kao i LPR kamera

U posmatranom periodu, kontinuiranim korištenjem radarskih sistema, stacioniranih i mobilnih, evidentirano je ukupno 62.874 prekršaja prekoračenja dozvoljene brzine.

Također, vrši se evidentiranje i obrada  prekršaja  zabilježenih LPR kamerama, posebno neregistrovanosti vozila. Izuzetan doprinos ovih kamera ogleda se u evidentiranju vozila koja se potražuju po raznim osnovama, što u mnogome doprinosi rasvijetljavanju raznih oblika krivičnih djela, gdje se pruža veoma efikasna pomoć i drugim policijskim agencijama u BiH.

Uspješno realizovane brojne akcije

Službenici policije su u ovom periodu provodili stalne akcije, naročito u dane vikenda, kojim se nastoje spriječiti neodgovorni vozači da učestvuju u saobraćaju i prouzrokuju saobraćajne nezgode. Posebna aktivnost koja se provodila je oduzimanje vozila od višestrukih povratnika u vršenju najtežih saobraćajnih prekršaja. Vozila se oduzimaju kao sredstva izvršenja prekršaja, kao bi se takve osobe spriječile u daljem činjenju prekršaja, odnosno ugrožavanju sigurnosti u saobraćaju za sve druge učesnike. U ovom periodu takvih vozila je oduzeto ukupno 124, dok je vraćeno 68 takvih vozila, čime su takvi prekršioci spriječeni u daljem činjenju prekršaja.  

Uspješno su realizovane razne akcije, kao što su pojačane kontrole neregistrovanosti vozila, „Sigurna djeca – osigurana budućnost“, „Dani tehničke ispravnosti vozila“ i dr. koje su također, imale značajan doprinos  u poboljšanju stanja sigurnosti saobraćaja na području našeg kantona.

https://www.mupsbk-ksb.gov.ba/index.php/informacija/1627-uspjesno-realizovana-akcija-dani-tehnicke-ispravnosti-vozila-proljece-2019

Ostvarena je dobra saradnja sa drugim agencijama za provođenje zakona, a prije svega sa Federalnom upravom policije i SIPA-om u dokumentovanju različitih krivičnih djela, te su postignuti zapaženi rezultati. Isto tako, saradnja sa drugim institucijama poput Uprave za indirektno oporezivanje BiH, inspekcijskim organima i Kantonalnom upravom za šumarstvo, realizirana je u velikom broju zajedničkih akcija.  

Rad policije u zajednici

Uspješne aktivnosti koju su službenici policije provodili u saradnji sa nevladinim organizacijama, kroz stalni program „Rad policije u zajednici“. Od važnijih projekata treba spomenuti akciju  pod nazivom „Ne brže od života“, kojoj je cilj podizanje svijesti vozača o opasnostima vožnje u alkoholiziranom stanju, zatim preventivna akcija usmjerena na nadzor nepropisnog zaustavljana i parkiranja na mjestima rezerviranim za vozila osoba s invaliditetom. Isto tako, u školama na području SBK/KSB održavana su predavanja za učenike na temu „Opasnost od petardi i pirotehničkih sredstava“ s ciljem preventivnog djelovanja na suzbijanju posljedica koje mogu nastupiti usljed upotrebe pirotehnike. Tokom izvještajnog perioda policijski službenici našeg ministarstva bili su angažovani na osiguranju brojnih sportskih i vjerskih manifestacija, kao što su Dani Ajvatovice, Sveti Ivo, Sv. Anto i dr., kojom prilikom su službenici policije na adekvatan i profesionalan način poduzeli sve potrebne zakonom propisane mjere i radnje.  

Službenici policije će nastaviti sa ovakvim i sličnim aktivnostima i u narednom periodu, kako bi se stanje sigurnosti zadržalo na zadovoljavajućem nivou, ali i poboljšalo u onim segmentima rada koji se odrede za prioritet budućeg djelovanja.

 

Objavi oglas za posao
MOŽDA VAS ZANIMA
DRUGI UPRAVO ČITAJU