Nermin Nikšić raspustio Kantonalni odbor SDP-a

Na osnovu ovlaštenja koje mu pruža Statut Socijaldemokratske partije BiH predsjednik SDP BiH Nermin Nikšić, donio je odluku o raspuštanju organa Kantonalne organizacije SDP Tuzlanskog kantona i uvođenja Povjereništva u tamošnju organizaciju.

Kako se navodi u obrazloženju ove odluke, Kantonalni odbor SDP BiH TK na svojoj sjednici od 01. jula 2019. godine, donio je zaključak da su “u skladu sa svojim kapacitetom otpočeli razgovore oko uspostave vlasti na TK sa partnerima”, te da će učiniti sve kako bi se vlada u TK uspostavila u što kraćem vremenskom periodu.

„Odmah nakon toga imali smo priliku vidjeti kako su otpočeli razgovori sa SDA čime su nedvosmisleno

prekršene odluke i zaključci Glavnog odbora SDP BiH potvrđeni usvajanjem izvještaja o radu tog

organa SDP BiH od strane delegata Kongresa.

Uprkos svim jasnim činjenicama nisam želio žuriti sa bilo kakvim sankcijama očekujući da će ljudi urukovodstvu KO shvatiti težinu odluke koju su donijeli, te da će odustati od njene realizacije. Umjestotoga, svjedoci smo da se povećava medijski pritisak, da se produbljuje jaz unutar organizacije i narušava jedinstvo na način da se međusobno sukobljavaju organizacije, da se vrši pritisak na pojedine zastupnice i zastupnike kako bi ih se privolilo da promijene svoju odluku.

Smatram kako su KO i njegovo rukovodstvo donošenjem zaključaka oko formiranja vlasti u TK, a

posebno otvaranjem pregovora sa SDA, potpuno svjesno i grubo prekršili odluke i zaključke Glavnog

odbora SDP BiH donesene na 17. sjednici GO SDP BiH održanoj 9. februara 2019. godine, te na 18.

sjednici održanoj 19. marta, koje je prihvatajući izvještaj o njegovom radu potvrdio i 7. redovni Kongres, kao najviši organ Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine.

Članovi rukovodstva organizacije su svjesni kako je Statutom SDP BiH propisano da Glavni odbor

SDP BiH jedini ima nadležnost da donosi odluku o uspostavljanju koalicija sa drugim strankama, zbog

čega su zaključci KO SDP TK izvan njihove nadležnosti, pa samim tim i ne mogu proizvesti bilo kakvo

dejstvo prema vani, ali ni unutra, prema članicama i članovima organizacija iz TK koji ih ne budu

poštovali.

Statutom SDP BiH, pored ostalog, propisano je da Predsjednik u hitnim slučajevima može donijeti odluke iz domena predstavljanja i zastupanja SDP BiH koje se temelje na odlukama i stavovima organa SDP BiH.

Imajući u vidu da sam trenutno jedini organ na nivou SDP BiH u punoj funkciji, s jasno utvrđenim

pravima i obavezama, svjestan činjenice da ovakvim djelovanjem rukovodstvo KO, koje se ponaša kao

autonomni potpuno otuđeni dio organizacije i na taj način nanosi sve veću političku štetu po SDP BiH, svjesno krši odluke viših organa, narušava jedinstvo djelovanja u organizacijama i između pojedinih

organizacija, iskoristio sam svoje ovlasti i donio odluku o raspuštanju organa KO SDP TK.

Dužan sam donijeti i mjere koje će osigurati nesmetano funkcionisanje organizacije. Zato sam donio

odluku o imenovanju povjereništva i sa jasno definiranim zadacima utvrđenim u dispozitivu

ove odluke.

Kao koordinator za rad povjereništva za TK i SDP BiH imenovan je Denis Bećirović što bi trebalo

osigurati potpunu koordinaciju, pomoć i saradnju na ostvarivanju postavljenih zadataka.

Smatram da bi nastavak ovakvog djelovanja KO samo još više dodatno zbunjivao javnost, naše

članove, simpatizere i glasače, što bi nanosilo političku štetu SDP-u, zbog čega sam donio odluke kao u dispozitivu koja stupa na snagu danom donošenja“, navodi se, između ostalog, u obrazloženju odluke predsjednika SDP BiH Nermina Nikšića, saopćeno je iz SDP-a BiH

rtv.slon.

Objavi oglas za posao
MOŽDA VAS ZANIMA
DRUGI UPRAVO ČITAJU