Ništa im nije sveto/ Političari se prepucavaju i “preko leđa” penzionera

Vlada Federacije BiH je na jučerašnjoj hitnoj telefonskoj sjednici utvrdila i po hitnom postupku uputila Domu naroda Parlamenta FBiH Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju.

Kako je za Oslobođenje potvrdio federalni ministar rada i socijalne politike Vesko Drljača, tekst Prijedloga zakona identičan je onome koji je usvojen u Predstavničkom domu, a glavni cilj izmjena i dopuna je omogućavanje značajnijeg povećanja penzija u FBiH ove godine.

SPORNI AMANDMAN

Ovim su stvoreni uslovi da Dom u što kraćem roku usvoji ovaj, za penzionere, veoma bitan zakon. Premijer FBiH Fadil Novalić je zatražio od predsjedavajućeg Doma naroda PFBiH Tomislava Martinovića vanredno zasjedanje Doma radi razmatranja zakona. Podsjetimo, Dom naroda na prošloj sjednici nije usvojio izmjene Zakona, čime je prolongirano vanredno povećanje penzija za više od 430.000 penzionera. Navedenim izmjenama, kako je obrazloženo, stvara se mogućnost vanrednog usklađivanja penzija (izuzev najviše) u tekućoj godini pod uslovom da je rastao bruto domaći proizvod u prethodnoj godini, a ne kao što je dosad bilo propisano, da je taj rast morao biti u prethodne dvije godine. Delegatima je bilo sporno to što je Vlada FBiH prihvatajući amandman delegata Jasmina Duvnjaka (SDA) na član 82. prijedloga zakona prekršila Ustav FBiH i Poslovnik o radu Doma naroda, navodeći da član 82. nije bio tretiran izmjenama Zakona.

Kenan Spahić, pomoćnik federalnog ministra rada i socijalne politike u Sektoru za penzijsko i invalidsko osiguranje, rekao je za Oslobođenje da su u Ministarstvu stava da nema nikakvih povreda te da je Dom naroda prekoračio ovlasti preispitujuću rad Predstavničkog doma, pa su napravili pogreške.

– Onda su priču usmjerili prema Vladi FBiH da u roku od petnaest dana otkloni nepravilnosti u vezi sa izmjenama Zakona o PIO. Suštinski, nikakvih povreda nije bilo. Vjerovatno se tu kriju drugi razlozi za takvo postupanje Doma naroda. Po svemu sudeći, delegati Doma naroda su se podijelili oko člana 116. zakona. Suštinski, većina delegata je namjeravala da potpuno omogući i ljudima koji su ostvarili prijevremeno penzionisanje da istovremeno rade i primaju penziju i plaću. Vlada nije za takvo rješenje i odbila je taj amandman, a to bi mogao biti ključni razlog za neusvajanje izmjena Zakona. Vjerovatno postoje i drugi razlozi koji su u domenu politike, gdje je Dom pokušao da da akcenat na sebe i da dođe u primat u odnosu na Predstavnički dom, što nije logično. Nažalost, račun se ispostavio penzionerima i oni su najviše oštećeni prolongiranjem, odnosno neusvajanjem ovog zakona. Vlada FBiH će uvažavajući činjenicu da su u ovoj priči najvažniji penzioneri tražiti najbrži način da se ovo riješi, rekao je Spahić.

Redžo Mehić, predsjednik Upravnog odbora Saveza udruženja penzionera FBiH, podsjeća da se u 2021. nije moglo izvršiti redovno usklađivanje penzija, jer su faktori na osnovu koji se vrši usklađivanje u prethodnoj godini bili negativni, a to je rast BDP-a i troškova života. Uzrok tome je bila korona.

– Rukovodstvo Saveza udruženja penzionera je pokrenulo inicijativu i išlo na Vladu sa prijedlogom da se izvrše izmjene i dopune Zakona o PIO, kojim bi se olakšali kriteriji za ostvarivanje prava na redovno i vanredno usklađivanje. Spomenuću i član 82, koji se tiče srazmjernih penzija, jer te penzije kod jednog dijela ljudi, kad se saberu oba dijela iz FBiH i iz RS-a, manje su od najniže penzije u FBiH, pa su ti ljudi baš oštećeni. Htjeli smo da se to iz budžeta FBiH namiri. Sljedeći član koji smo tražili tiče se prava na rad penzionera. U čitavom svijetu penzioneri koji imaju zarađene penzije, puni radni staž, mogu da rade a da primaju penziju. U prvobitnom zakonu je bilo da ljudi mogu raditi, ali da im se obustavi isplata penzije za vrijeme rada. To je čak i Ustavni sud proglasio neustavnim, a ovog puta je to Vlada uzela i ozakonila. Zastupnički dom je 21. decembra usvojio izmjene Zakona i čekali smo sjednicu Doma naroda 17. februara. Nažalost, zbog nerazumijevanja ili, rekao bih, političkih obračuna ili rane predizborne kampanje nije bilo sluha da se izmjene usvoje, kaže Mehić.

Ističe da su delegati nepromišljenim potezom uskratili za 430.000 ljudi da se pravovremeno krene u pripremu za redovno i vanredno usklađivanje.

OSAM POSTO

– Međutim, to će se prevazići i svi penzioneri će, osim onih sa najvećim penzijama, 15. aprila imati redovno usklađivanje penzija, najvjerovatnije oko osam posto. One će biti isplaćene 5. maja retroaktivno od 1. januara. Ne vidimo šta je bilo sporno da Dom naroda to ne uradi, jer Dom naroda treba da brine o interesima naroda. Ako su penzioneri iz svih naroda, onda su im mogli pomoći, a ne odmoći. Ovaj zakon se mora usvojiti, jer omogućava vanredno usklađivanje koje će se desiti u drugoj polovini godine, od 4 do 6 posto, i sve to govorim na osnovu zvaničnih podataka Federalnog zavoda za statistiku i Vlade FBiH, a na osnovu pozitivnih ekonomskih kretanja u prošloj godini. Isti trend se nastavlja u ovoj godini, rekao nam je Mehić.

Damir Mašić, predsjednik Kluba poslanika SDP-a BiH u Predstavničkom domu, i Aner Žuljević, delegat u Domu naroda PFBiH, uputili su predsjedavajućim oba doma Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, kojim se predlaže izmjena člana 79. (usklađivanje penzija) stav 1, koji glasi: Penzije se usklađuju 15. aprila svake godine na način da se usklađivanje vrši u visini zbira 50 posto procenta porasta indeksa potrošačkih cijena hrane i 50 posto procenta porasta realnog BDP-a u FBiH u prethodnoj godini, a prema podacima zavoda za statistiku, osim penzija ostvarenih u godini u kojoj se vrši usklađivanje, a najviše do stope rasta realnog BDP-a u prethodnoj godini.

Oslobodjenje portal

spot_img
MOŽDA VAS ZANIMA
DRUGI UPRAVO ČITAJU