Novi Travnik/ Implementiran projekt „Mjere povećanja energijske efikasnosti na objektu klorna stanica Opara“

U cilju smanjenja potrošnje energije i unapređenje energijske efikasnosti javnih objekata, Općina Novi Travnik implementirala je projekt „Mjere povećanja energijske efikasnosti na objektu Klorna stanica Opara“.

Ovaj objekat nalazi se na listi javnih objekata općine Novi Travnik, koja je obuhvaćena  Organizacionom shemom upravljanja energijom sukladno  članku 18. Zakona o energijskoj efikasnosti u FBiH i Pravilniku o Informacionom sustavu energijske efikasnosti FBiH.

Slijedeći upute i mjere predviđene energijskim auditom, koji je 2020. godine urađen za sve objekte JP Vilenica Vodovod d.o.o.,  Općina Novi Travnik aplicirala je prema Fondu za zaštitu okoliša Federacije BiH za realizaciju mjera poboljšanja energijske efikasnosti na objektu Klorna stanica Opara.

Ukupan realizirani proračun projekta je KM 30.242,22., od čega sufinanciranje od strane Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH iznosi 51%.

Projektom su postignuti sljedeći rezultati : zamijenjena vanjska stolarija objekata, utopljeni fasadni zidovi objekata, utopljen pod tavana, instaliran sistem grijanja sa kotlom na pelet u prostoru za osoblje, instaliran električni radijator u tehničkoj kućici i ugrađene LED sijalice u objektima.

Sve projektne aktivnosti završene su u roku sukladno ugovoru sa izvođačem radova, kao i ugovoru između Općine Novi Travnik i Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH.

spot_img
MOŽDA VAS ZANIMA
DRUGI UPRAVO ČITAJU