NVO 3P predstavio depotag.ba – prva web platforma za mapiranje divljih deponija

nvo 3p predstavio depotag.ba - prva web platforma za mapiranje divljih deponija

Danas je u prostorijama Centra za mlade Zenica NVO 3P održala press konferenciju povodom realizacije projekta „Naš otpad – naša obaveza“ ” koji se implementira u okviru Inovacijskog izazova “Čisto da se zna” UNDP-ovog Accelerator Laba u Bosni i Hercegovini, a podržanog i od strane Grada Zenica.

Projekat ima za cilj razvijanje svijesti o odgovornom postupanju sa otpadom kroz promociju, edukaciju i konkretne praktične radionice i eko-akcije u pet mjesnih zajednica u Zenici, te izradu inovativne web platforme za mapiranje divljih deponija na području grada Zenica.

Mnoštvo divljih deponija s fokusom na ruralne sredine u 4. najvećem gradu u BiH predstavljaju znatan problem koji kreće od pojedinaca. Da bismo imali konkretnu i jasnu sliku, anaketiranjem putem online ankete i razgovarajući sa lokalnim stanovništvom kako bi svi imali priliku dati doprinos, došli smo do poražavajućih podataka!

Na uzorku od 300 anketiranih, 12,7% otpad odlaže na divlje deponije, spaljuje ili zatrpava. Čak 30,1% smatra da se odvoz otpada vrši rijetko, a 52,9% da ne postoji mogućnost odvajanja različitih vrsta otpada. 56,2% anketiranih primjetili su na kojim mjestima se nelegalno odlaže otpad u svojim MZ, a 73,6% ne zna kako prijaviti nelegalno odlagalište. Analizirajući anketu 61,2% je vrlo zainteresirano za razdvajanje otpada ukoliko bi dobili besplatne posude za odvojeno sakupljanje otpada ili da cijena odvoza bude niža, dok 69,6% smatra da je neophodno uvođenje strožijih kazni za nepropisno odlaganje otpada. Ono čime smo pozitivno iznenađeni jeste da bi čak 83% anketiranih prijavilo osobe koje odlažu otpad tamo gdje nije predviđeno.

Na osnovu detaljne analize ankete, NVO 3P izradila je i predstavila prvu web platformu za mapiranje divljih deponija u gradu Zenica pod nazivom depotag.ba koja je dostupna svim građanima. Osim toga ista će biti i edukativnog karaktera što ima za cilj doprinijeti poboljšanju eko svijesti kod lokalnog stanovništva da otpad mogu iskoristiti i na taj način početi promjene od samog sebe kako bi promijenili druge što je jedan od ciljeva projekta, a tu je uskoro i mobilna aplikacija za android uređaje. U nastavku projekta uslijediti će eko radionice i edukacije o načinu iskorištavanja otpada, te praktične eko-akcije u 5 lokalnih zajednica u našem Gradu gdje će najaktivnije imati priliku dobiti besplatno uređenje lokalnog parka ili školskog dvorišta.

Projektna ideja NVO 3P iz Zenice jedna je od pet odabranih u cijeloj BiH od strane UNDP-ovog Accelerator Laba u Bosni i Hercegovini, a ujedno i jedina organizacija iz Zeničko-dobojskog kantona. Projekat je podržan od strane Grada Zenica, a nadamo se da će Zeničko-dobojski kanton također prepoznati i pokazati da ima sluha za kvalitetne ideje.Učešće na pressu su pored aktivista NVO 3P uzeli i predstavnica Grada Zenica, Jakuta Imširević, stručna saradnica za ekologiju i komunalne poslove, te predstavnici firme HX d.o.o. Zenica koji su izradili i predstavili web platformu depotag.ba.Izvorni članak

Objavi oglas za posao
MOŽDA VAS ZANIMA
DRUGI UPRAVO ČITAJU