Organizacije civilnog društva traže od Vlade FBiH da poštuje zakon i zaštiti pacijente čije liječenje obezbjeđuje Fond solidarnosti FBiH

Centri civilnih inicijativa i organizacije civilnog društva, koje okupljaju pacijente korisnike usluga Fonda solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine, su pokrenuli inicijative da se iznađu mogućnosti za prioritetno riješavanje problema neadekvatnog finansiranja Fonda solidarnosti FBiH od strane Vlade FBiH.

Inicijative su uslijedile nakon što je provedena analiza finansiranja, upravljanja i rukovođenja Fonda solidarnosti FBiH potvrdila postojanje problema višegodišnjeg izbjegavanja zakonske obaveze Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u pogledu finansiranja Fonda solidarnosti BIH.

Rezultati analize, kojom su obuhvaćene prve dvije decenije postojanja Fonda, ukazali su na odsustvo senzibiliteta Vlade FBiH prema Fondu i pacijentima iz Federacije BiH, korisnicima usluga Fonda.  Naime, iako je Zakonom o zdravstvenom osiguranju BIH jasno propisan način finansiranja Fonda, Vlada FBiH kao jedan od obveznika finansiranja Fonda, u kontinuitetu vrši značajno manja izdvajanja iz Budžeta FBiH za ovu namjenu nego što je to Zakonom propisano. Ukupno uplaćena sredstva Vlade FBiH iz Budžeta FBiH za rad Fonda u posmatranom periodu predstavljaju samo 20% od Zakonom propisane obaveze. Tačnije, nepostupanjem po Zakonu, Vlada FBiH je u prve dvije decenije postojanja Fonda solidarnosti FBiH izbjegla plaćanje svoje obaveze u iznosu od 1,53 milijardi KM. Kao posljedica ovakvog odnosa Vlade FBiH prema Fondu solidarnosti i pacijentima korisnicima usluga Fonda, uvedena je praksa uspostavljanja listi čekanja pacijenata za određene usluge (liječenje citostaticima, liječenje multiple skleroze, usluge kardiologije, liječenje u inostranstvu) čime je pacijentima onemogućena zdravstvena usluga u trenutku nastanka potrebe za istom.

Odsustvo senzibliteta Vlade FBiH prema korisnicima usluga Fonda solidarnosti FBiH pogotovo je vidljivo ukoliko se izdvajanje Vlade FBiH za rad Fonda solidarnosti posmatra u kontekstu kretanja Budžeta FBiH. U periodu 2014. – 2021. godine, Budžet FBiH porastao je za 127%, Budžet Ministarstva zdravstva FBiH porastao je za210 %, dok je iznos transfera Vlade FBiH za rad Fonda povećan za svega 9%.

Uvažavajući činjenicu da na ovaj način Vlada FBiH indirektno utiče na zdravlje građana Federacije BiH, grupa organizacija civilnog društva je tokom kreiranja Budžeta FBiH za 2023. godinu, uputila inicijativu Parlamentu FBiH gdje su ukazali na nepoštivanje Zakona od strane Vlade FBiH prilikom finansiranja Fonda solidarnosti FBiH. Ta inicijativa nije usvojena te je Budžet usvojen u skladu sa prvobitnim planom, čime je Vladi FBiH omogućeno da ponovo izbjegne svoju Zakonom propisanu obavezu. Bez obzira na to, organizacije civilnog društva naknadno su uputile inicijativu i Ministarstvu zdravstva FBiH i Ministarstvu finansija FBiH kako bi im ukazali na ovaj višegodišnji problem te ih pozvali da u skladu sa svojim nadležnostima reaguju kako bi se konačno riješio problem izbjegavanja Zakonom propisane obaveze Vlade FBiH da finansira Fond solidarnosti što bi u konačnici dovelo do unapređenja sistema zdravstvene zaštite u FBiH, prvenstveno kroz funkcionalniji i efikasniji Fond solidarnosti FBiH.

Važnost upućene inicijative je uvidio i Odbor za ekonomsku i finansijsku politiku Predstavničkog doma Federalnog parlamenta koji je na posljednjoj sjednici zadužio Vladu FBiH da prilikom rebalansa Budžeta Federacije za 2023. godinu usvoji budžetski zahtjev Fonda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH, čime bi se osiguralo dodatnih 40 miliona KM za potrebe rada Fonda solidarnosti.

“Sama dijagnoza karcinoma je jako teška i činjenica da imate smrtnu bolest nije laka za oboljele osobe. Međutim, olakšavajuća okolnost je da postoje lijekovi zahvaljujući kojima imate šansu za izliječenje. Ipak, zbog nebrige vlasti kao i nepoštivanje zakona ti lijekovi nisu dostupni svim oboljelima. Karcinom je bolest koja se u nekim slučajevima rapidno pogoršava i svaki dan je bitan i od velikog značaja. Ipak, naše članice nažalost čekaju čak godinu dana da bi dobile lijek, na koji imaju pravo kao porezni obveznici – lijek za koji cijeli život kao pojedinci odvajaju novac “, navela je Enida Glušac u ime udruženja Renesansa.

“Cistična fibroza, kao i sve druge rijetke bolesti bi prema svojim karakteristikama trebale biti na spisku oboljenja koji se finansiraju direktno iz budžeta Fonda solidarnosti Federacije BiH. Međutim, kako da uopće razmišljamo u tom smjeru i sav naš dosadašnji trud pustimo niz vodu, znajući da Vlada Federacije ne poštuje Zakon i ne uplaćuje dovoljno sredstava u Fond Solidarnosti FBiH? Također, ovih dana svjedočimo još jednoj apsurdnoj situaciji, a to je da je za cističnu firbrozu osmišljen lijek koji djeluje na uzrok bolesti. Zove se Kaftrio i već je tri godine u upotrebi širom svijeta, uključujući i u svim zemljama regiona, pa čak i u Bosni i Hercegovini, ali samo u entitetu RS. Zašto? Pa upravo zato što se ovdje Zakoni lančano ne poštuju, čak ni kada su najranjivije skupine u pitanju”, izjavila je Elvira Muhić, predsjednica Udruženja za cističnu fibrozu u BiH

Na kraju, organizacije civilnog društva su ponovile da se dosadašnja praksa Vlade FBiH da ne poštuje Zakonom propisane obaveze finansiranja Fonda solidarnosti FBiH, dovodeći u pitanje pravo na zdravstvenu zaštitu građanima Federacije BiH, mora hitno izmijeniti kako bi se zaštitili građani FBiH.

Objavi oglas za posao
MOŽDA VAS ZANIMA
DRUGI UPRAVO ČITAJU