Plan vakcinacije građana Zenice protiv COVID-19

plan vakcinacije građana zenice protiv covid-19

Operativni tim za vakcinaciju građana protiv COVID-a19 u JU „Dom zdravlja“ Zenica kojim rukovodi direktorica dr.sc.prim. Mersija Kasumović, u saradnji sa Gradom Zenica i JP za upravljanje i održavanje sportskih objekata Zenica, u proteklom periodu intenzivno je radio na pripremi Plana za vakcinaciju građana Zenice protiv COVID-a 19.

Nakon što u JU „Dom zdravlja“ Zenica budu dostavljene velike količine vakcina, vakcinacija naših građana Zenice sprovodit će se u Gradskoj areni u Zenici. U slučaju da se bude trebalo vakcinisati više od 1000 građana bit će angažovano oko150 osoba i to, radnika JU „Dom zdravlja“ Zenica, pripadnika Civilne zaštite Grada Zenica, aktivista Crvenog krsta Zenice i radnika JP za upravljanje i održavanje sportskih objekata Zenica.

Prema Planu vakcinacije koji je uradio Operativni tim za vakcinaciju građana protiv COVID-a 19 i odobrila direktorica JU „Dom zdravlja“ Zenica, građani Zenice će koristiti tri ulaza, od kojih je jedan predviđen za invalide i teže pokretne osobe. Svi građani bit će dužni prilikom dolaska na vakcinaciju ponijeti sa sobom identifikacioni dokument  na kojem se nalazi jedinstveni matični broj.

Koordinatori projekta do sada su održali niz sastanaka sa angažovanim licima, koji će dati svoj doprinos da se u našem Gradu na što bolji način organizuje i sprovede postupak vakcinacije građana Zenice.

JU „Dom zdravlja“ Zenica osigurat će na dan vakcinacije potrebnu informatičku opremu, sa korištenjem zdravstveno-informacionog sistema.

Grad Zenica obezbjedit će sve potrebne uslove za naše građane u Gradskoj areni Zenica, kako bi postupak vakcinacije bio sproveden na način kako je to utvrđeno u Planu vakcinacije građana Zenice protiv COVID-a 19 koji je donesen u JU „Dom zdravlja“ Zenica.

U Gradskoj areni Zenica na dan vakcinacije za naše građane napravit će se po 7 punktova za ljekarske preglede, 7 punktova za vakcinaciju, 7 punktova za administraciju i čekaonica za opservaciju gdje će građani nakon primljene vakcine biti pod nadzorom medicinskih radnika JU „Dom zdravlja“ Zenica.  Za vrijeme boravka građana u čekaonici Gradske arene u Zenici, Grad Zenica obezbjedio je osvježavajuće napitke.

Prema Planu vakcinacije, cijeli proces vakcinacije jedne osobe od dolaska do odlaska s lokacije ne bi trebao biti duži od pola sata. Također, bit će pojačane kontrole poštivanja propisanih higijensko-epidemioloških mjera.

Kao što je već od ranije poznato, Vlada Federacije BiH donijela je Plan vakcinacije protiv COVID-a 19 FBiH. Navedenim planom prioritet u vakcinisanju imaju zdravstveni radnici, osoblje i korisnici staračkih domova, nakon čega slijedi druga faza kojom je predviđena vakcinacija osoba starijih od 60 godina i hroničnih bolesnika.

U trećoj fazi predviđena je vakcinacija zdravih osoba od 18-64 godine koje rade u značajnim javnim službama (obrazovne institucije, policija, oružane snage, vatrogasci, civilna zaštita, javni prijevoz)

Datum i vrijeme vakcinacije bit će naknadno određeni u zavisnosti od pristizanja veće količine vakcina u JU „Dom zdravlja“ Zenica. Pacijenti će o svim aspektima našeg rada na sprovođenju vakcinacije biti obaviješteni putem medija i nadležnih ambulanti porodične medicine.

Zahvaljujemo se Gradskoj upravi i JP za upravljanje i održavanje sportskih objekata za nesebičnu podršku i pomoć u organizaciji i izradi Plana za vakcinaciju građana Zenice protiv COVID-a 19.

Operativni tim za sprovođenje vakcinacije protiv COVID-a 19 u JU „Dom zdravlja Zenica“Izvorni članak

Objavi oglas za posao
MOŽDA VAS ZANIMA
DRUGI UPRAVO ČITAJU