Poznat plan i projekat podzemnih garaža kod Vijećnice, kao i tačan broj parking mjesta!

Jednim od najznačajnijih kapitalnih projekata Općine Stari Grad, izgradnjom prve javne podzemne garaže u Kantonu Sarajevo, u najužoj gradskoj jezgri preko puta Vijećnice, djelimično će biti riješen problem nedostatka parking prostora u tom dijelu grada, kazali su za Fenu iz te općine.

Ističu da su radovi na izgradnji garaže počeli 25. marta, a da je rok za završetak šest mjeseci. Do sada su izmještene sve instalacije gasa, vode, kanalizacije, struje i telekom operatera.

Iz Općine naglašavaju da izgradnjom garaže neće biti riješen samo problem saobraćaja u mirovanju, već će istovremeno biti izgrađen i višenamjenski trg koji će svojom površinom biti najveći na području tog kantona.

Trg će imati višestruku namjenu za različite manifestacije tokom cijele godine, na sceni koja će biti fiksirana, zatim zelene površine, klupe te dječje igralište.

Garaža će imati na dvije etaže 155 parking mjesta, a zahvaljujući saradnji sa kompanijom Porsche BiH imat će i punionicu za električne automobile. Punjenje vozila će biti besplatno, a sve troškove opremanja punionice snosit će Porsche.

Iz Općine su najavili i izgradnju nove sportske sale u Osnovnoj školi ”Edhem Mulabdić”, koja će imati više prirodnog osvjetljenja i boji raspored prostorija.

– Nova sala omogućit će kvalitetnije održavanje nastave tjelesnog odgoja i drugih aktivnosti za učenike ove škole, a plan je da bude izgrađena do početka naredne školske godine -navode iz Općine Stari Grad.

Osim sportske dvorane, predviđeni su i prateći prostori, kabineti, učionice, svlačionice, sanitarije i prostorije za sprave. Novi objekt imat će bolju termičku i zvučnu izolaciju, bolje grijanje, ekonomičniju rasvjetu i drugo.

Uslijed povećanja obima zdravstvenih usluga na prostoru Starog Grada, ukazala se  potreba i za rekonstrukcijom i proširenjem kapaciteta zgrade Doma zdravlja Stari Grad.

Kako bi se građanima osigurala adekvatna usluga, Općina Stari Grad kreditno se zadužila i za taj, kao i za još tri kapitalna projekta, i pored činjenice da zdravstvo nije u direktnoj nadležnosti lokalne zajednice, već viših nivoa vlasti.

– Na objektu Doma zdravlja Stari Grad već se izvode na cijelom objektu. U podrumu su završeni radovi rušenja pregradnih zidova i demontažni radovi i izvode se hidroizolaterski radovi. Na većem dijelu objekta ugrađena je nova PVC stolarija čime Dom zdravlja dobiva novo dispoziciono rješenje i funkcionalnije prostorije za rad – pojašnjavaju iz Općine.

Predviđena je i izgradnja lifta uz fasadu u unutrašnjem dvorištu te da je između odjeljenja planirano postavljanje dodatnih koridora koji će se nalaziti uz novoprojektovani lift.

Među kapitalnim projektima je rekonstrukcija zgrade Općine Stari Grad koja je izgrađena 1980. godine.

Na zgradi se vrši zamjena otvora, termoizolacija fasade i termoizolacija poda, zamjena kotla i energenata, balansiranje sistema grijanja i ugradnja sistema automatske regulacije polazne temperature, zamjena rasvjetnih tijela i bravarije. Rok za završetak radova je šest mjeseci.

– Ta četiri kapitalna projekta Općine Stari Grad vrijedna su 13,3 miliona konvertibilnih maraka. Općina ih finansira kreditnim sredstvima koje je odobrio Saudijski fond za razvoj, sa rokom otplate 20 godina – pojašnjavaju iz Starog Grada.

U 2019. godini planirano su i drugi projekti među kojima je sanacija dijela ulice Ferhadija, od Apoteke Stari Grad (kod Katedrale) do Slatkog ćošeta, koja je u toku.

Projektom je planirano da se uklone stare ploče, postavi armirano-betonska podloga i na nju nove kamene ploče debljine 10 cm, izmijeni dio cjevovoda i reguliše oborinska odvodnja, dok će vlasnici ostalih sanacija, izvršiti sanaciju svoje mreže.

Na ovaj način cijela ulica Fehadija u dijelu općine Stari Grad, u dužini od 363 metra imat će jedinstven izgled, s obzirom da je donji dio, od Gradske tržnice do Apoteke Stari Grad,  rekonstruisan i popločan prije šest, odnosno sedam godina.

Radove u Ferhadiji finansiraju Općina Stari Grad Sarajevo i Direkcija za puteve KS, a njihova vrijednost je 789.000 KM. Rok za završetak radova je 60 kalendarskih dana.

Pored Ferhadije, Općina planira i sanaciju Štrosmajerove ulice a radovi će početi u septembru, od spoja sa ulicom Ferhadija do ukrštanja sa obnovljenim trotoarom na spoju sa ulicom Zelenih beretki. Rok za izvođenje radova je 60 dana.

U toku je i sanacija i rehabilitacija ulica Kovači i Ploča. U donjem dijelu ulice Kovači, zamijenjena je glavna vodovodna cijev, urađena oborinska kanalizacija i sada se radi popločavanje. 

Elaboratom je predviđeno da na dijelu od Čekrekčijine džamije do Muzeja Alije Izetbegovića, oko 515 metara, sanacija bude izvršena na način da se zadrži kocka kao  estetski najprimjerenije rješenje koje odgovara ambijentu ove lokacije. Vrijednost radova je više od 400.000 KM.

Pored sanacije najprometnijih ulica u Starom Gradu, Općina je u 2019. godini planirala sanirati još 28 ulica.

Od početka godine, sanirane su i asfaltirane ulice: Aganovića sokak, Hadžijska ravan, Prvi bataljon, Ploča, tri kraka ulice Brusulje, Iza gaja čikma, Škaljin sokak, te Donje Biosko, a u planu su: Namika Burazerovića, Bistrik potok, Golobrdica, Paje sokak, dio ulice Barice – put za selo Barice, Sumbul česma, Bostarići čikma, Goloderica, Berkuša velika, Mraovac, Zmajevac, krak ulice Bajramuša, Golobrdica, Ispod Budakovića, Save Skarića, Ablakovina, Osmana Nakaša i druge. Trenutno se rade ulice Hafiza Ibrahima Trebinjca i spoj ulica Donje Biosko i Hladivode.

Među značajnim projektima, je i restauracija zgrade Muzičke akademije, čiji su radovi u toku. Za prvu fazu radova Općina Stari Grad izdvojila je 50.000 KM. Istim iznosom projekt finansira i Gradska uprava Grada Sarajevo, a Federalno ministarstvo kulture i sporta izdvojilo je 47.000 KM.

 Ponuđeno rješenje zgrade Muzičke akademije predviđa uklanjanje nestabilnih dijelova fasade, te izradu novih elemenata po uzoru na zatečene oštećene na objektu, kao i restauraciju oštećene i stabilne arhitektonske dekoracije . Predviđena  je i zamjena limenih opšiva i vijenaca na cijeloj površini objekta, kao i radovi na originalnoj stolariji.

Radove izvodi firma Bišina Mostar, licencirana za restauraciju nacionalnih spomenika.

Objavi oglas za posao
MOŽDA VAS ZANIMA
DRUGI UPRAVO ČITAJU