Predstavnički dom PFBiH razmatra novi zakon o policijskim službenicima

Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH danas bi na sjednici trebalo da razmatra novi zakon o policijskim službenicima Federacije BiH.

Jedna od novina u Prijedlogu zakona u odnosu na važeći zakon je utvrđena obaveza za policijske službenike da se podvrgnu periodičnom zdravstvenom pregledu koji organizuje Federalna uprava policije. Na ovaj način bio bi osiguran raspored policijskog službenika na radno mjesto koje odgovara njegovom zdravstvenom stanju.

Po skraćenom postupku predviđeno je izjašnjavanje o izmjeni Zakona o doprinosima, kojom se treba produžiti rok do 31. decembra 2022. godine za primjenu člana 20a, a koji se odnosi na plaćanje doprinosa na povlaštenu osnovicu, koju čini proizvod prosječne plaće i koeficijenta 0,29, ukoliko se zaposleniku isplaćuje mjesečna plaća u visini do 60 posto prosječne mjesečne neto plaće u Federaciji BiH.

Cilj je stimuliranje zapošljavanja potrebne stručne radne snage u radno-intenzivnim i niskoakumulativnim djelatnostima koje su pretežno orijentirane na izvoz (više od 90 posto), odnosno jačanje konkurentnosti na inostranom tržištu, prvenstveno u tekstilnoj, kožnoj i industriji obuće, kao i stvaranju uslova za veću zainteresovanost za investicijska ulaganja u ovaj sektor.

Klub poslanika Socijaldemokratske partije BiH predložio je donošenje zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica izazvanih pandemijom korona virusa kako bi se izbjegao pravni vakum u djelovanju ovog zakona poznatijeg kao ‘korona zakona’.

Osim navedenog poslanici će se izjašnjavati o izmjenama i dopunama Zakon o poljoprivrednim savjetodavnim službama, koje je predložila Vlada Federacije BiH, a kojim se uređuje donošenje srednjoročnog i godišnjeg programa rada javne poljoprivredne savjetodavne službe u Federaciji BiH.

Ovo je bitno zbog činjenice što će ovi programi biti osnova za planiranje sredstva za rad javne poljoprivredne savjetodavne službe.

U formi nacrta bit će razmatran zakon o poduzetničkoj infrastrukturi u Federaciji BiH i zakon o plinovodu „Južna interkonekcija Bosna i Hercegovina i Republika Hrvatska“, kao i izmjene i dopune Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji BiH.

Na dnevnom redu su i izvještaj o radu Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova za prvih šest mjeseci ove godine, informacija o izvršenim revizijama privatizacije državnog kapitala privrednih društava i banaka u Federaciji BiH za period januar – juni 2020. godine, te prošlogodišnji izvještaji o radu i izvršenju finansijskog plana Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom i o poslovanju Agencije za bankarstvo Federacije BiH.

Također, planirano je da se poslanici očituju o informaciji Vlade Federacije BiH u vezi posljedice djelovanja epidemije koronavirusa na privredu sa aspekta primjene Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica pojedinih grana privrede, stanja zaposlenih te stanja u zdravstvu Federacije BiH.

FENA

spot_img
MOŽDA VAS ZANIMA
DRUGI UPRAVO ČITAJU