Prostorni plan TK: Strateški dokument za razvoj privrede i TK

Zbog usaglašavanja Prostornih planova općina i Gradova sa područja TK Vlada je usvojila izmjene Prostornog plana Tuzlanskog kantona za period od 2005. do 2025. godine. Prostorni plan TK u najvećoj mogućoj mjeri, usmjerava privredni i društveni razvoj zbog čega je to strateški i jedan od najznačajnijih dokumenata. Sve Općine i Gradovi, osim Općine Teočak donijele su prostorne planove.

Taj značaj ogleda se i u aktuelizaciji popisa stanovništva u odnosu na posljednji popis, činjenice da su u Prostornom planu navedena i dva zaštićena područja u TK, ekspoloataciona polja, klizišta nakon poplava 2014. godine ali i mnogi drugi razlozi zbog kojih je neophodno da TK ima usvojen Prostorni plan.

Jedno od najvećih problema prema mišljenju čelnih ljudi iz ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice je rješavanje problema deponija, konkretno Rudnika Kreka, rudnik Dubrave čija se deponija nalazi u Sprečkom polju, a koja je Prostornim planom predviđena na području Čajića. Sličan problem vezan je za TE Tuzla i Blok 7 uz koji je vezan problem skladištenja šljake i pepela.

U Prostornom planu za naredne godine ponuđene su tri moguće varijente i to na kopu Šićki Brod, Rudniku Tetima i površinskim kopovima na kojima je završena eksploatacija.

“U dogovoru sa predstavnici grada Tuzla, Lukavca TE Tuzla došli smo do dva moguća rješenja. Rješenja vezana za Šićki Brod su isključena i ostala su dvije mogućnosti, a to su odlaganje u izložene prostorije Rudnika Tetima i odlaganje na drugom lokalitetu gdje je prestala površinska eksploatacija uglja”, kazao je Emir Softić, sekretar ministarstva prostornog rođenja i zaštite okoliša TK.

Uz rješenja ponuđena u Prostornim planovima trebaju biti urađene studije kako bi se utvrdili uslovi na osnovu kojih bi se odlaganje izvršilo. Još jedan problem je odlaganje mase iz Sisedam sode, gdje je Prostornim planom također predviđeno korištenje jednog od površinskih kopova. Problem u TK su i divlje deponije čiji se broj svakim danom mijenja.

“Nažalost to je jedan ogroman broblem. Mi smo ga pokušali riješiti preko formiranja regionalne deponije u Lukavcu koja nije uspjela. Sad idemo užurbano da se formira deponija u Živinicama, na granici između Živinica i Banovića i ta deponija ide normalnim tokom. U zadnjoj fazi su obezbijeđena sredstva, i taj projekat bi trebao da ide malo većom brzinom nego što je do sad bilo i na taj način bi se riješio jedan dio problema.”, dodao je Softić.

Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice je, kao nosilac pripreme plana, izvršilo detaljan uvid u nacrt planskog dokumenta koji je prošao fazu javnog uvida, dalo svoje primjedbe, prijedloge i sugestije, koje je nosilac izrade plana razmotrio i uvažio, te ugradio u prijedlog planskog dokumenta. Sve dostavljene primjedbe, prijedlozi, sugestije i zahtjevi koji su opravdani i nisu u suprotnosti sa zakonskim odredbama, su prihvaćeni i ugrađeni u utvrđeni prijedlog Dokumenta, koji će biti upućen Skupštini Tuzlanskog kantona u dalju proceduru.

rtv slon

Objavi oglas za posao
MOŽDA VAS ZANIMA
DRUGI UPRAVO ČITAJU