Sazvana 43. sjednica Vlade Srednjobosanskog kantona

43. sjednica Vlade Srednjobosanskog kantona sazvana je za četvrtak, 09.05.2024. godine sa početkom u 9 sati, te je predložen sljedeći dnevni red: 1. Zapisnik sa 42. sjednice Vlade Srednjobosanskog kantona – sekretar Vlade 2. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim službenicima Srednjobosanskog kantona Ministarstvo nutrašnjih poslova 3. Pravilnik o načinu postupanja policijskih službenika (saglasnost) Ministarstvo unutrašnjih poslova 4. Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Službe za zapošljavanje Srednjobosanskog kantona (saglasnost) Služba za zapošljavanje 5. Prijedlog odluke o utvrđivanju visine naknade za koncesiju u predmetima iz nadležnosti Ministarstva privrede Ministarstvo privrede 6. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za reviziju projekta PS Busovača Ministarstvo unutrašnjih poslova 7. Prijedlog odluke o izvršenju neplaniranih sredstava u Budžetu Srednjobosanskog kantona za 2024. godinu (OŠ „Musa Ćazim Ćatić“) – Ministarstvo finansija 8. Prijedlog odluke o izvršenju neplaniranih sredstava u Budžetu Srednjobosanskog kantona za 2024. godinu (OŠ „Vitez“) – Ministarstvo finansija 9. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava općini Dobretići (za II. kvartal 2024. godine) – Ministarstvo finansija 10. Prijedlog odluka o izdvajanju sredstava za nabavku opreme za potrebe Kantonalnog suda u Novom Travniku Ministarstvo pravosuđa i prave a) za nabavku uredskih stolica b) za nabavku usisavača c) za nabavku fotoaparata 11. Prijedlog odluka o izdvajanju sredstava za nabavku opreme za potrebe Općinskog suda u Travniku Ministarstvo pravosuđa i prave a) za nabavku stolova i ormarića b) za nabavku klupskog stola 12. Prijedlog odluke o raspodjeli sredstava za visoko obrazovanje za akademsku 2023./2024. godinu Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta 13. Prijedlog odluke o raspodjeli sredstava drugim nivoima vlasti i fondovima Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta 14. Prijedlog odluke o raspodjeli sredstava osnovnim muzičkim školama za mjesec april 2024. godine Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta 15. Prijedlog odluka o izdvajanju sredstava općinama za projekte iz oblasti civilne zaštite Kantonalna uprava za civilnu zaštitu a) Općini Jajce za saniranje štete od požara b) Općini Donji Vakuf za saniranje štete od požara c) Općini Vitez za saniranje štete od požara d) Općini Vitez za saniranje štete od olujnog nevremena 16. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za organiziranje IV. Kongresa arhivskih radnika Bosne i Hercegovine Kantonalni arhiv 17. Prijedlog odluke o davanu saglasnosti za nabavku usluga fiksne telefonije Ministarstvo pravosuđa i uprave 18. Prijedlog odluke o davanu saglasnosti za nabavku rešetki gazišta ispred zgrade Općinskog suda u Jajcu Ministarstvo pravosuđa i uprave 19. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti školama za raspisivanje konkursa za popunu radnih mjesta Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta 20. Saglasnost za nabavku računara za potrebe MUP-a Ministarstvo unutrašnjih poslova 21. Saglasnost za plaćanje računa za prevodilačke usluge Ministarstvo unutrašnjih poslova 22. Saglasnost za popunu upražnjenih radnih mjesta u MUP-u (2x) Ministarstvo unutrašnjih poslova 23. Saglasnost za popunu upražnjenih radnih mjesta u Kantonalnoj upravi za civilnu zaštitu Kantonalna uprava za civilnu zaštitu 24. Saglasnost na Sporazum o načinu izmirivanja obveza između Vlade Kantona i Rudnika mrkog uglja „Abid Lolić“ d.o.o. […]

The post Sazvana 43. sjednica Vlade Srednjobosanskog kantona appeared first on – Info portal Bugojno.

bug.ba

Objavi oglas za posao
MOŽDA VAS ZANIMA
DRUGI UPRAVO ČITAJU