Spahić – KB Zenica koristi inovativni softver za automatizirano formiranje listi čekanja pacijenata

Pomoćnik direktora za medicinske poslove Kantonalne bolnice Zenica dr. Kasim Spahić smatra značajnim, iz više razloga, završetak projekta uređenih transparentnih listi čekanja u okviru saradnje i partnerskih odnosa Kantonalne bolnice Zenica sa CCI i TI BiH u 2020. godini. Napravljen je potpuno novi softver, za naručivanje na liste čekanja, olakšano je samonaručivanje i rad zdravstvenih radnika.

– Pacijent je redovno informiran, kako o samom terminu prilikom naručivanja, tako i o svakoj promjeni termina, ako do toga dođe. Poboljšana je saradnja i komunikacija između bolnice i pacijenta. Liste čekanja su javne, transparentne i dostupne, kako pacijentu tako i menadžmentu bolnice (http://lc.kbze.ba/). Menadžment može da analizira, kontroliše liste čekanja, sve to doprinosi smanjenju greške pri naručivanju, eventualnih nepravilnosti, a u konačnici i nekih koruptivnih radnji koje mogu da se pojave prilikom naručivanja – kazao je.

Po njegovim riječima, uređeni sistem Listi čekanja se radi elektronski, jednostavan je i olakšava rad medicinskim radnicima pri naručivanju.

– Pacijent odmah dobije informaciju o terminu usluge, informiran je o eventualnoj promjeni termina. Tim načinom naručivanja na liste čekanja unaprjeđuje se komunikacija sa pacijentom, jača povjerenje pacijenta u ustanovu i sistem javnog zdravstva u cjelini. Dodatno, takvim naručivanjem smanjuje se broj nepotrebnih ulazaka u krug bolnice i putovanja pacijenta do bolnice, što je posebno važno bilo tokom epidemije Covid 19.

Primijetili smo da je funkcionalno i praktično definirati broj usluga koje možemo uraditi s javne liste čekanja, što određuje struka prema medicinskim indikacijama i neophodnostima (onkološki tretman, operativni tretman…) ili prema vrsti usluge i prema tome se formiraju posebne liste čekanja. Ustanova je definirala broj usluga koje može pružiti i obavezala odjele da obavezno pruže usluge s javnih listi čekanja kako su planirane – kazao je.

Doktor Spahić ističe da sistem automatiziranog zakazivanja pregleda u Kantonalnoj bolnici Zenica funkcionira u kontinuitetu, od samog uspostavljanja. Liste čekanja se prave uglavnom za vanbolničke pacijente.

– U vrijeme pandemije pružanje tih usluga bilo je reducirano i liste čekanja su uglavnom mirovale, ali je sistem naručivanja omogućio manje ulazaka u Bolnicu i time doprinio poštivanju protivepidemijskih mjera. U posljednja dva mjeseca sistem je ponovo aktueliziran, tako da sad imamo formirane liste za dvadeset usluga koje se naručuju na taj način – naglasio je.

Kako je kazao, pacijenti su zadovoljni novim softverom, nemaju žalbi na zakazivanje pregleda. Taj softver je inovativan i u tom pogledu što omogućava i informiranje pacijenata o tome kako da se pripreme za pregled, koliko pregled traje, sistem kroz SMS poruke pacijenta podsjeća/obavještava da ne propusti zakazani rok, te da mu može dati uvid kako funkcioniše konkretni odjel i zdravstvena ustanova.

– Kad predaju dokumente, pacijenti ne moraju dolaziti po tu uputnicu, sve im piše u SMS poruci. Preko svog jedinstvenog koda, kojeg dobije SMS porukom, pacijent  prati da niko ne može zloupotrijebiti njegov termin i niko prije njega doći na red. Time se značajno unaprjeđuje komunikacija na relaciji bolnica-pacijent. Sistem je prihvaćen i od uposlenika koji rade naručivanje, kažu da im je posao olakšan. Olakšana je komunikacija pri naručivanju, nema nesporazuma i nezadovoljstava, smanjen je broj dolazaka u Bolnicu.

Naše iskustvo pokazalo je da je tako automatizovano zakazivanje zdravstvenih usluga, koje se naručuju u liste čekanja, odgovara svima, da je funkcionalno i transparentno i isti preporučujemo svim zdravstvenim ustanovama koje pružaju usluge na taj način – kazao je pomoćnik direktora za medicinske poslove Kantonalne bolnice Zenica dr. Kasim Spahić na Evropski dan prava pacijenata, koji se obilježava 18. aprila.  

Kantonalna bolnica Zenica uvela je inovativni softver 2020. godine, u okviru ‘Projekta sprečavanja i borbe protiv korupcije u zdravstvu’ koga provode Transparency International Bosna i Hercegovina i Centri civilnih inicijativa (CCI), uz finansijsku podršku Evropske unije u Bosni i Hercegovini.

Nakon što je potpisala Memorandum o saradnji u okviru navedenog projekta, juna 2019. godine, započeo je rad na izradi softvera za automatsko kreiranje i javno objavljivanje listi čekanja. Po završetku dodatnih dogovora i obuke uposlenika Bolnice, sistem je operacionalizovan i instaliran u februaru 2020. godine i otpočelo je interno korišćenje, a do kraja iste godine je otvoren za javnost. Nakon više od godine i po dana, napravljen je kratak osvrt na to kako sistem fukcioniše i kakve je promijene donio toj zdravstvenoj ustanovi.

Kako navodi CCI u saopćenju za javnost u povodu Evropskog dana prava pacijenata, pomoćnik direktora Spahić direktno je bio angažiran na realizaciji projekta u okviru koga je KB Zenica uvela softver za automatizirano formiranje listi čekanja pacijenata, a dao je kratak osvrt na funkcioniranje tog savremenog i inovativnog sistema, koji između ostalog pacijentima olakšava pristup određenim zdravstvenim uslugama.

Projekt sprečavanja i borbe protiv korupcije u zdravstvu koji finansira Evropska unija, u vrijednosti od 490.000 eura, nastoji doprinijeti smanjenju rizika za pojavu korupcije u sektoru zdravstva u BiH kroz unaprjeđenje transparentnosti, odgovornosti i integriteta 15 javnih zdravstvenih ustanova u BiH koji će poslužiti kao primjeri dobre prakse za dalje uspostavljanje sistemskih preventivnih rješenja i suzbijanje korupcije u sektoru zdravstva.

(FENA) M. B.

spot_img
MOŽDA VAS ZANIMA
DRUGI UPRAVO ČITAJU