Sutra 99. sjednica Vlade SBK

Na osnovu Zakona o Vladi Srednjobosanskog kantona i Poslovnika o radu Vlade, za sutra je zakazana 99. sjednica Vlade Srednjobosanskog kantona.

DNEVNI RED

1. Zapisnik sa 98.sjednice Vlade Srednjobosanskog kantona – sekretar Vlade
2. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o plaćama i naknadama Zavoda za javno zdravstvo SBK/KSB ( Saglasnost) – Zavod za javno zdravstvo
3.Pravilnik o zaštiti na radu Zavoda za javno zdravstvo SBK/KSB ( Saglasnost) – Zavod za javno zdravstvo
4. Prijedlog Odluke o izdvajanju sredstava za izgradnju objekta PS Kreševo (III. faza) – Ministarstvo unutrašnjih poslova
5. Prijedlog Odluke o izdvajanju sredstava za poslove nadzora nad izgradnjom objekta PS Kreševo (III. faza) – Ministarstvo unutrašnjih poslova
6. Prijedlog Odluke o izdvajanju sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2021.godinu – Kantonalna uprava za branioce
a) Odluka o izdvajanju sredstva za jednokratne novčane pomoći
b) Odluka o izdvajanju sredstava za zdravstvenu zaštitu
c) Odluka o izdvajanju sredstava za smrtne slučajeve
d) Odluka o izdvajanju sredstava za stipendiranje – školovanje djece branioca
e) Odluka o izdvajanju sredstava za novčanu egzistencijalnu naknadu
7. Prijedlog Odluke o izdvajanju sredstava za privatna preduzeća – poticaji privredi – Ministarstvo privrede
8. Prijedlog Odluke o izdvajanju sredstava za nabavku računara – Ministarstvo unutrašnjih poslova
9. Prijedlog Odluke o izdvajanju sredstava za nabavku stalnih sredstava za potrebe Opštinskog suda u Travniku – Ministarstvo pravosuđa i uprave
10. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za nabavku HDD diska za potrebe MUP-a – Ministarstvo unutrašnjih poslova
11. Prijedlog Odluke o izdvajanju sredstava za nabavku stalnih sredstava – dva računara i jedan prijenosni računar za potrebe Kantonalne uprave za civilnu zaštitu – Kantonalna uprava za civilnu zaštitu
12. Saglasnost na formiranje odjela u osnovnim i srednjim školama za školsku 2021./2022.godinu – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
13. Prijedlog Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za održavanje i popravku vozila – Ured za javne nabavke
14. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za pokretanje postupka za nabavku usluga analize i ispitivanja roba – Ured za javne nabavke
a) Prijedlog rješenja o imenovanju komisije za javnu nabavku
15. Saglasnost za isplatu naknade za rad po osnovu ugovora o privremenim i povremenim poslovima zaključenog sa Sadetom Sefer ( za mjesec septembar 2021.godine.) – Kantonalna uprava za branioce
16. Saglasnost za isplatu naknade za rad po osnovu ugovora o privremenim i povremenim poslovima zaključenog sa Dženitom Ramić i Ines Slipac ( za mjesec septembar 2021.godinu.) – Kantonalna uprava za branitelje
17. Saglasnost za nabavu osnovnih sredstava za potrebe Stručne službe Vlade – Stručna služba Vlade
18. Izvještaji o praćenju provođenja preporuka Odjela za internu reviziju za treći kvartal 2021.godine – Ministarstvo finansija
a) Revizija plaća u službama i uredima koje je osnovala Vlada Kantona, broj:05-09-IR/20
b) Revizija plaća u kantonalnim upravama i upravnim organizacijama, broj:05-10-IR/20
c) Revizija poslovanja Ureda za javne nabavke za potrebe korisnika Budžeta SBK, broj: 05-11-IR/20
d) Revizija usklađenosti poslovanja Ureda za evropske integracije, fondove, odnose sa javnošću i kvalitete prema međunarodnom standardu, broj:05-12-IR/20
19. Izvještaji o obavljenim unutarnjim revizijama za drugi i treći kvartal 2021.godine – Ministarstvo finansija
a) „Revizija izdataka za energiju“ u svim organizacijskim jedinicama Ministarstva pravosuđa i uprave, broj:05-IR/21
b) „Revizija izdataka za usluge reprezentacije“ u svim osnovnim školama Srednjobosanskog kantona, broj:06-IR/21
c) „Revizija izdataka za komunikaciju i komunalne usluge“ u srednjim školama Srednjobosanskog kantona, roj:07-IR/21
d) Konačni izvještaj o reviziji tekućih transfera u Ministarstvu zdravstva i socijalne politike, broj:08/09/10-IR/21
20. Izvještaj načelnika opštine Vitez o utrošku sredstava za sanaciju klizišta na lokalitetu Počulica – Kantonalna uprava za civilnu zaštitu
21. Izvještaj načelnika opštine Vitez o utrošku sredstava za sanaciju štete od požara na stambenom objektu (vlasnik Đevad Horić) – Kantonalna uprava za civilnu zaštitu
22. Izvještaji o realizaciji zaključaka Vlade za prvu sjednicu u mjesecu oktobar 2021.godine – Stručna služba Vlade
a) Ministarstvo privrede
b) Ministarstvo unutrašnjih poslova
23. Izvještaji o radu inspekcija za prvu sjednicu u mjesecu oktobar 2021.godine – Stručna služba Vlade
a) Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
b) Ministarstvo unutrašnjih poslova
c) Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
d) Ministarstvo privrede
e) Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
24. Razrješenja i imenovanja
a) Prijedlog Rješenja o imenovanju Radne grupe za izradu Nacrta zakona o državnoj službi u Srednjobosanskom kantonu – Ministarstvo pravosuđa i uprave

PREMIJER KANTONA
Tahir Lendo, dipl.ing.

spot_img
MOŽDA VAS ZANIMA
DRUGI UPRAVO ČITAJU