U četvrtak 35.sjednica Vlade SBK


Na osnovu člana 28. Zakona o Vladi Srednjobosanskog kantona (Službene novine Srednjobosanskog kantona, broj: 5/03 pročišćeni tekst i 14/03) i člana 9. Poslovnika o radu Vlade Srednjobosanskog kantona (Službene novine Srednjobosanskog kantona, broj 12/16 prečišćeni tekst),

S A Z I V A M
35. sjednicu Vlade Srednjobosanskog kantona, za četvrtak, 29. 2. 2024. godine, u 9 sati

 

DNEVNI RED

1. Zapisnik sa 34. sjednice Vlade Srednjobosanskog kantona sekretar Vlade
2. Izvještaj o radu Vlade Srednjobosanskog kantona za 2023. godinu premijer Kantona
3. Izvještaj o radu Agencije za privatizaciju za 2023. godinu Agencija za privatizaciju
4. Pravilnik o postupcima razvoja male privrede Srednjobosanskog kantona (saglasnost) Ministarstvo privrede
5. Prijedlog odluke o usvajanju Programa korištenja sredstava sa kriterijima raspodjele sa pozicije „Subvencije javnim preduzećima poticaj privredi za povećanje konkurentnosti“ za 2024. godinu Ministarstvo privrede
6. Prijedlog odluke o usvajanju Godišnjeg programa razvoja male privrede Srednjobosanskog kantona za 2024. godinu Ministarstvo privrede
7. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa pozicije „Transfer za naknadu štete koju počini zaštićena divljač“ za 2024. godinu Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
8. Prijedlog odluke o usvajanju Programa korištenja sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava ostvarenih od koncesijskih naknada iz nadležnosti Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva za 2024. godinu Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
9. Prijedlog odluke o usvajanju Programa korištenja sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava ostvarenih od vodnih naknada iz nadležnosti Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva za 2024. godinu Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
10. Prijedlog odluke o usvajanju Programa i kriterija utroška sredstava za poticaje u vodoprivredi za 2024. godinu Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
11. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavku kancelarijskog namještaja Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
12. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavku računarske opreme Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
13. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavku skenera Ministarstvo pravosuđa i uprave
14. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Udruženju penzionera Srednjobosanskog kantona Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
15. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavku namještaja za potrebe Općinskog suda u Travniku Ministarstvo pravosuđa i uprave
16. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za izvođenje radova u OŠ „Gromiljak „ Gromiljak Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
17. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za nabavku usluga sistematskog zdravstvenog pregleda djelatnika Kantonalnog tužilaštva Travnik Ministarstvo pravosuđa i uprave
18. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za nabavku računara Kantonalni zavod za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu kulturno-historijskog naslijeđa
19. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za nabavku računara Služba za zajedničke potrebe
20. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za nabavku i ugradnju klima uređaja u Općinskom sudu u Jajcu Ministarstvo pravosuđa i uprave
21. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za ugradnju doniranih klima uređaja u Kantonalnom tužilaštvu Travnik Ministarstvo pravosuđa i uprave
22. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti za nabavku usluga odvoza smeća Ministarstvo pravosuđa i uprave
23. Saglasnost za nabavku poštanskih usluga Ministarstvo pravosuđa i uprave
24. Saglasnost na Odluku o izuzeću od primjene Zakona o javnim nabavkama Ministarstvo pravosuđa i uprave
25. Saglasnost za nabavku roba i usluga za potrebe škola Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
26. Saglasnost za zaključivanje ugovora o djelu za izvođenje radova u školama Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
27. Saglasnost za nabavku poštanskih usluga Ministarstvo pravosuđa i uprave
28. Saglasnost za plaćanje računa za nabavku plina za potrebe MUP-a Ministarstvo unutrašnjih poslova
29. Saglasnost za prijem osoba na stručno usavršavanje bez zasnivanja radnog odnosa Ministarstvo privrede
30. Saglasnost za prijem osoba na stručno usavršavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Općinskom sudu u Travniku Ministarstvo pravosuđa i uprave
31. Saglasnost na CEFTA Odluku o olakšavanju trgovine uslugama koje pružaju turističke agencije i turoperatori Ministarstvo privrede
32. Izvještaj Općine Vitez o utrošku doniranih sredstava za oblast civilne zaštite Kantonalna uprava za civilnu zaštitu
33. Ocjenjivanje rada rukovodećih državnih službenika koje imenuje Vlada Kantona za 2023. godinu Stručna služba Vlade

PREMIJER KANTONA
Tahir Lendo, dipl. ing.

centralna.ba

Objavi oglas za posao
MOŽDA VAS ZANIMA
DRUGI UPRAVO ČITAJU