U četvrtak sjednica Vlade SBK

Premijer Srednjobosanskog kantona Tahir Lendo zakazao je za četvrtak 118. sjednicu Vlade SBK.

                                                     DNEVNI RED

1. Zapisnik sa 117.sjednice Vlade Kantona Središnja Bosna – tajnik Vlade

2. Prijedlog odluka za provođenje Zakona o socijalno neprofitnom stanovanju Kantona Središnja Bosna – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike

a) Odluka o visini najamnine stambenih jedinica socijalno neprofitnog stanovanja

b) Odluka o uvjetima i kriterijima za utvrđivanje minimuma stambenih uvjeta za izgradnju stanova za socijalno stanovanje

c)Odluka o cenzusu maksimalnog primanja

d) Odluka o načinu upravljanja stambenim jedinicama socijalnog stanovanja i održavanja stambenih jedinica

e) Odluka o postupku i načinu subvencioniranja najamnine u stanovima namijenjenim za socijalno neprofitno stanovanje

3. Prijedlog odluke o usvajanju Programa korištenja sredstava sa kriterijima raspodjele ostvarenih od naknada za koncesije iz nadležnosti Ministarstva gospodarstva – Ministarstvo gospodarstva

4. Prijedlog odluke o izvršenju neplaniranih sredstava u Proračunu KSB/SBK za 2022. godinu – Ministarstvo financija

5. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na izuzeća od primjene Zakona u javnim nabavama za potrebe MUP-a – Ministarstvo unutarnjih poslova

6. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za nabavu usluga održavanja LPR kamera – Ministarstvo unutarnjih poslova

7.Prijedlog odluke o utvrđivanju relacije za prijevoz učenika OŠ „Musa Ćazim Ćatić“ Novi Travnik – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i športa

8. Suglasnost na odluke škola o izuzećima od primjene Zakona o javnim nabavama – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i športa

a) OŠ „Karaula“

b) OŠ „Travnik“

c) OŠ „Gornji Vakuf“

d)STŠ „Bugojno“

9. Suglasnost na Godišnji plan korištenja sredstava posebne naknade za zaštitu i spašavanje od prirodnih i drugih nesreća u 2022. godini – Kantonalna uprava za civilnu zaštitu

10. Suglasnost za potpisivanje ugovora o smještaju korisnika prava iz Zakona o socijalnoj skrbi, skrbi obitelji sa djecom i skrbi o civilnim žrtvama rata – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike

11. Suglasnost na planove javnih nabava škola za 2022. godinu – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i športa

a) OŠ „Karaula“

b) OŠ „Busovača“

c) OŠ „Edhem Mulabdić“

12. Suglasnost na Plan javnih nabava Kantonalne uprave za branitelje – Kantonalna uprava za branitelje

13. Suglasnost na isplatu naknada po ugovorima za obavljanje povremenih i privremenih poslova za mjesec veljača 2022. godine – Kantonalna uprava za branitelje

a) za Sadetu Sefer

b) za Dženitu Ramić

14. Suglasnost za uvećanje osnovne plaće za vrijeme obavljanja poslova drugog radnog mjesta – Ured za europske integracije, fondove, odnose sa javnošću i kvalitetu prema međunarodnom standardu

15. Razrješenja i imenovanja

a) Prijedlog rješenja o imenovanju vršitelja dužnosti predsjednika i članova SkupštineŠGD „Šume Središnje Bosne/Srednjobosanske šume“ d.o.o. Donji Vakuf

b) Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na imenovanje vršitelja dužnosti članova Nadzornog odbora ŠGD „Šume Središnje Bosne/Srednjobosanske šume“ d.o.o. Donji Vakuf

Objavi oglas za posao
MOŽDA VAS ZANIMA
DRUGI UPRAVO ČITAJU