Usaglašeno osam zaključaka na zajedničkoj sjednici vlada RS i FBiH

U Banjaluci je u petak održana 4. zajednička sjednica Vlade Republike Srpske i Vlade Federacije BiH.

Na zajedničkoj sjednici usaglašeno je osam zaključaka:

Vlada Republike Srpske i Vlada Federacije BiH zadužuju resorna ministarstva da razmotre produženje važenja Odluke o privremenoj zabrani izvoza šumskih drvnih sortimenata, koja je na snazi do 31.07.2023. godine i odnosi se na zabranu izvoza trupaca iz BiH.

Vlade zadužuju Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinaratvo i ekologiju i Federalno Ministarstvo okoliša i turizma da u saradnji sa Ekspertskim i Pravnim timom prate aktivnosti na sprovođenju postupka prethodne procjene uticaja i procjene uticaja na životnu sredinu/okoliš zbrinjavanja radioaktivnog otpada na lokaciji Čerkezovac na Trgovskoj gori, vrše razmjenu informacija po ovom pitanju, vrše uključivanje drugih nadležnih institucija, zainteresovane javnosti u BiH, u cilju zaštite životne sredine i zdravlja ljudi na teritoriji BiH.

Vlade Republike Srpske i Federacije BiH zadužuju Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju i Federalno Ministarstvo okoliša i turizma da sve dostupne informacije, uključujući i stavove drugih nadležnih institucija i zainteresovane javnosti blagovremeno dostave Ministarstvu spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH, kao i koordinatoru institucija iz BiH u ovom postupku.

Na sjednice vlade su zadužile Ministarstvo saobraćaja i veza Republike Srpske i Federalno ministarstvo prometa i komunikacija FBiH da intenzivno nastave sa aktivnostima na realizaciji projekta izgradnje auto-puta/brzog puta Sarajevo-Beograd-Sarajevo.

Vlade Republike Srpske i Federacije BiH su saglasne da je potrebno nastaviti saradnju između ministarstava unutrašnjih poslova u oblastima definisanim u već potpisanim protokolima, memorandumima i sporazumima, a u cilju intenzivnije borbe protiv svih oblika kriminaliteta, te itenzivirati saradnju u oblasti policijske obuke.

Vlade su saglasne da se odredbe zakona koje se tiču izvršenja krivičnih i prekršajnih sankcija usaglase u dijelu koji se odnosi na premještaj osuđenih lica iz jednog entiteta u drugi.

Vlade Republike Srpske i Federacije BiH predlažu Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine da se pokrenu aktivnosti za uspostavu / nastavak rada Komiteta za tehničke propise Bosne i Hercegovine, u skladu sačlanom 6. Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju usklađenosti (Službeni glasnik Bosne i Hercegovine’ broj 45/04).

Vlade zadužuju Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo Republike Srpske i Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke da se pokrene intenzivnija saradnja resornih entitetskih ministarstava nadležnih za oblast nauke i tehnologije na kreiranju i realizaciji programa i projekata od zajedničkog interesa.

Objavi oglas za posao
MOŽDA VAS ZANIMA
DRUGI UPRAVO ČITAJU