Utvrđen prijedlog budžeta FBiH za 2021. godinu

Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, utvrdila i Parlamentu FBiH po hitnoj proceduri uputila Prijedlog budžeta Federacije BiH za 2021. godinu u iznosu od 5.436.251,7 miliona KM, što je smanjenje za 72,6 miliona KM ili za 1,3 posto u odnosu na prošlogodišnji.

Prijedog predstavlja, kako je obrazloženo, okvir za stabilizaciju javnih finansija u Federaciji BiH te nastavak mjera Vlade Federacije BiH usmjerenih na stabilizaciju i oporavaka privrede.

Priprema budžeta za 2021. godinu je obilježena dvostrukim pritiskom, očekivanim smanjenim nivoom prihoda i primitka, s jedne, i potrebom da se kroz interventne mjere pomogne ne samo privredi pogođenoj pandemijom koronavirusa nego i nižim nivoima vlasti koji nemaju mogućnost niti izvore zaduživanja s ciljem sanacije svojih deficita. Iz tog razloga su potrebe za finansiranjem rashoda i izdataka u 2021. godini značajno porasle i to na 1,05 milijardi KM. S obzirom da ovaj iznos uveliko prevazilazi domaće izvore finansiranja, neophodno će biti osigurati i finansiranje od međunarodnih finansijskih institucija. Stoga je Bosna i Hercegovna je od Međunarodnog monetarnog fonda zatražila sklapanje 36-mjesečnog Proširenog aranžmana (EFF) čiji su glavni ciljevi mobiliziranje dovoljno resursa u zdravstvenom sektoru, privremena podrška prihodima građana i preduzeća, jačanje otpornosti finansijskog sektora, te poboljšanje rasta u srednjoročnom periodu. Kada oporavak uzme zamaha, fokus programa će sve više niti pomjeran na strukturalne reforme kako bi podržao transformaciju ekonomije. To će uključivati ubrzanje provedbe kapitalnih projekata, povećanje efikasnosti potrošnje, te smanjenje osjetljivosti na korupciju putem unapređenja nadzora nad i upravljanja u javnim preduzećima, e-vlade, fiskalne transparentnosti i praksi u oblasti nabavki.

utvrđen prijedlog budžeta fbih za 2021. godinu
utvrđen prijedlog budžeta fbih za 2021. godinu

Također, planirana je prva tranša Makrofinasijske pomoći Evropske komisije u iznosu od 150 miliona KM od ukupno 300 miliona KM koliko je predviđeno za Federaciju BiH, i u toku je finalna faza usaglašavanja Ugovora o zajmu i Memoranduma o razumjevanju koji se odnosi na ovaj sporazum.

S obzirom da je Vlada Federacije BiH opredijeljena da nastavi s mjerama na ublažavanju negativnih posljedica po privredu, ponovno su planirana sredstva za Fond za stabilizaciju privrede u iznosu od 150 miliona KM, na razdjelu Vlade Federacije BiH. Također je planiran iznos od 50 miliona KM na ime projekta zapošljavanja, kako bi se u najmanju ruku nadoknadio izgubljeni broj radnih mjesta usljed nastale pandemije i vratio na nivo zaposlenosti prije izbijanja iste.

utvrđen prijedlog budžeta fbih za 2021. godinu
utvrđen prijedlog budžeta fbih za 2021. godinu

Uspostavljanjanjem garantnog fonda pri Razvojnoj banci FBiH omogućilo se privrednim subjektima pristup kapitalu neophodnom kako za obrtna sredstva i poboljšanje likvidnosti tako i za investicije. Stoga je putem resornih ministarstava, predviđeno ukupno 15 miliona KM na ime subvencioniranja odnosno regresiranja kamata i troškova garancija na kredite odobrene putem garantnog fonda.

Imajući u vidu očekivano smanjenje poreznih prihoda, a posebno od poreza na dobit i dohodak koji pripadaju kantonima i općinama, planirana je finansijska pomoć nižim nivoima vlasti u vidu podrške provođenju mjera strukturalnih reformi u iznosu od ukupno 230 miliona KM, od čega je 200 miliona KM predviđeno za kantone, a 30 miliona KM za gradove i općine.

Namjera je da dio ovog iznosa bude iskorišten za podršku budžetima kantona a dio, u zavisnosti od specifičnosti kantonalnih privreda, iskoristi za provođenje strukturalnih reformi predviđenih i u Pismu namjere.

Značajan iznos sredstava je planiran i za sanaciju zdravstvenih ustanova u FBiH u iznosu od 60 miliona KM , kao i 12 miliona KM za nabavku cjepiva protiv COVID-19.

Uz Prijedlog budžeta FBiH za 2021. godinu, Vlada je Parlamentu FBiH uputila po hitnoj proceduri i Prijedlog zakona o njegovom izvršavanju, te Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH i Odluku o načinu njegovog izvršavanja.

utvrđen prijedlog budžeta fbih za 2021. godinu
utvrđen prijedlog budžeta fbih za 2021. godinu

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O BUDŽETIMA U FBiH

Vlada FBiH danas je, s ciljem omogućavanja funkcionisanja Grada Mostara, utvrdila Prijedlog zakona o dopunama Zakona o budžetima u Federaciji BiH.

Kako je precizirano, izuzetno i isključivo u svrhu finansiranja Grada Mostara u 2021. godini, Odluku o privremenom finansiranju Grada Mostara za period od 01.01.2021. godine do 31.03.2021. godine može donijeti i biti odgovoran za njenu provedbu, gradonačelnik Grada Mostara, uz saglasnost načelnika Odjela za finansije i nekretnine Grada Mostara.

Dodan je i član koji propisuje da će, također zuzetno i isključivo u svrhu osiguranja finansiranja Grada Mostara u 2021. godini, Budžet ovog grada i Odluku o izvršavanju Budžeta za 2021. godinu, donijeti i biti odgovoran za njegovu provedbu gradonačelnik, uz saglasnost načelnika Odjela za finansije i nekretnine Grada Mostara.

utvrđen prijedlog budžeta fbih za 2021. godinu
utvrđen prijedlog budžeta fbih za 2021. godinu

ZA PRIVREDNA DRUŠTVA  IZ SEKTORA TURIZMA I UGOSTITELJSTVA

I CESTOVNOG PREVOZA PUTNIKA POMOĆ OD 40 MILIONA KM

Vlada Federacije BiH danas je, na osnovu Uredbe o interventnim mjerama za pomoć ugroženim sektorima privrede FBiH u okolnostima pandemije COVID-19, donijela dvije odluke o dodjeli sredstava pomoći poslovnim subjektima u oblastima turizma i ugostiteljstva, te cestovnog prevoza putnika, u ukupnom iznosu od 40.000.000 konvertibilnih maraka.

Podsjetimo, Vlada je na prošloj sjednici donijela Odluku o dodjeli 30 miliona KM pomoći za 391 izvozno orijentirano industrijsko preduzeće sa ukupno 32.429 zaposlenih.

Turizmu i ugostiteljstvu 30.000.000 KM

Odlukom o dodjeli sredstava, Vlada je subjektima u turističko-ugostiteljskom sektoru dodijelila pomoć od od 30.000.000 KM za 340 ukupno privrednih subjekata.

Od tog iznosa je za 192 hotela i druge smještajne kapacitete namijenjeno 19.503.038 KM, a za 98 putničkih agencija 6.601.352 KM.

Pomoć za 21 turoperatora iznosi ukupno 2.583.815 KM, a za šest firmi koje pružaju usluge turističkih vodiča 22.340 KM.

Iznos od 205.181 KM namijenjen je za 18 korisnika finansijske pomoći koji su registrovani nakon 30.6.2019. godine, dok je na šest banja i lječilišta raspoređeno ukupno 1.084.274 KM.

Federalno ministarstvo okoliša i turizma će sa svim korisnicima potpiati ugovore i kontinuirano nadzirati utrošak sredstava.

utvrđen prijedlog budžeta fbih za 2021. godinu
utvrđen prijedlog budžeta fbih za 2021. godinu

Cestovnom prevozu putnika 10.000.000 KM

Federalna vlada je odobrila dodjelu dijela sredstava na ime finansijske pomoći za 176 korisnika iz sektora javnog cestovnog prevoza putnika, u ukupnom iznosu od 10.000.000 KM.

Visina iznosa koji se dodjeljuje kao finansijska pomoć, određuje se kao suma procentualnog učešća korisnika u ukupno ostvarenom oporezivom prometu iz djelatnosti prevoza putnika svih prijavljenih korisnika finansijske pomoći koji ispunjavaju uslove iz Uredbe uz učešće ovog kriterija u raspodjeli sredstava iz člana 20. Uredbe u iznosu od 60 posto, te procentualnog učešća broja zaposlenih iz djelatnosti prevoza putnika kod korisnika na dan 30.9.2020. godine u odnosu na ukupan broj zaposlenih kod prijavljenih korisnika koji ispunjavaju uslove iz u iznosu od 40 posto.

Po stupanju na snagu današnje Odluke, Federalno ministarstvo prometa i komunikacija će pristupiti potpisivanju Ugovora sa korisnicima financijske pomoći.

Dinamika i način raspodjele sredstava bit će objavljeni na službenoj web stranici ovog ministarstva (www.fmpik.gov.ba), nakon čega će, u suradnji s Federalnim ministarstvom financija, uslijediti uplata dodijeljenih financijskih sredstava na transakcijske račune korisnika.

LISTA KORISNIKA DIJELA PRIHODA OD IGARA NA SREĆU

Vlada FBiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, odobrila raspodjelu dijela prihoda u iznosu od 1.496.437,75 KM uplaćenih u Budžet FBiH u 2019. godini, ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću.

Iznos od 1.384.144,66 KM raspodijeljen je za finansiranje programa i projekata koji se odnose na zadovoljavanje potreba osoba sa invaliditetom kroz poboljšanje životnih uslova i rada njihovih organizacija.

Daljnjih 48.405,77 KM namijenjeno je finansiranju programa i projekata za smještaj i utočište žrtvama torture i nasilja (sigurne kuće), a 63.887,32 KM za rad javnih kuhinja.

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike će, najkasnije u roku od 30 dana, zaključiti pojedinačne ugovore o dodjeli sredstava sa svim korisnicima odabranim na osnovu javnog poziva.

Danas je usvojena i informacija ovog ministarstva o aktivnostima na realizaciji dodijeljenih sredstava po osnovu javnog poziva za finansiranje projekata i programa iz sredstava ostvarenih po osnovu naknada za privređivanje igara na sreću.

Vlada FBiH je odobrila prolongiranje roka do 28.2.2021. godine, do kojeg korisnici moraju Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike izvještaj o namjenskom utrošku dostaviti dodijeljenih sredstava, o čemu će ono Vladu izvijestiti najkasnije do 31.3.2021.godine.

KADROVSKA RJEŠENJA

Vlada FBiH je Ludviga Leticu imenovala za privremenog direktora Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja, na period od najviše tri mjeseca, odnosno do okončanja postupka konačnog imenovanja direktora ovog instituta.

Danas je Mustafa Kadribegović, pomoćnik direktora Federalne uprave civilne zaštite, na lični zahtjev razriješen dužnosti ovlaštene osobe po Rješenju Vlade FBiH od 12.5.2020. godine. Vlada je ovlastila Enesa Memića, šefa Odsjeka u Federalnoj upravi civilne zaštite, da organizuje sve poslove iz nadležnosti direktora i potpisuje sve akte iz nadležnosti direktora, dok traje preventivna suspenzija direktora Federalne uprave civilne zaštite.

Za učešće u radu i odlučivanju na skupštinama privrednih društava Vlada FBiH danas je opunomoćila Halku Balavca (Operator – Terminali Federacije d.o.o. Sarajevo), Stipu Buljana (UNIS Group d.o.o.), Senada Zekića (KTK Visoko d.d. Visoko), Adnana Frljaka (PRETIS d.d. Vogošća), Ernesta Đonku (BH Telecom d.d. Sarajevo) i Amadea Mandića (JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. Sarajevo).

spot_img
MOŽDA VAS ZANIMA
DRUGI UPRAVO ČITAJU