Vlada KS utvrdila Prijedlog budžeta za 2024. godinu u iznosu od 1,53 milijarde maraka

Vlada Kantona Sarajevo je na sinoćnjoj sjednici utvrdila Prijedlog budžeta Kantona Sarajevo za 2024. godinu u iznosu od 1,53 milijarde KM i uputila ga u skupštinsku proceduru.
Prijedlog je obuhvatio sve zakonske obaveze Kantona Sarajevo, koje podrazumijevaju redovna mjesečna izdvajanja za naknade porodiljama i ostalim korisnicima socijalne zaštite, kao i naknade po osnovu prava boračke populacije, te drugih zakonskih prava.
Planirana su sredstva za jačanje javnog prijevoza, kao i komunalne privrede, unapređenje čistoće na javnim gradskim površinama, kao i sredstva za kapacitiranje robnih rezervi.
Po prvi put iz Budžeta KS su planirana sredstava za sufinansiranje produženih boravaka u osnovnim školama. Značajna sredstva su izdvojena za rekonstrukcije škola, kupovinu udžbenika, te finansiranje Studentskog doma.
U okviru kapitalnih investicija, nastavlja se nabavka novih tramvaja, u cilju unapređenja javnog gradskog prijevoza, kao i njegovog kapacitiranja ekološki prihvatljivim vozilima. Također se planira nabavka nove opreme pripradnicima MUP-a KS, kao i školovanje 250 novih kadeta.
Planirana su, između ostalog, sredstava za kupovinu novih sofisticianih uređaja za javne zdravstvene ustanove, kao i finansiranje nabavke pomagala za ratne vojne invalide, a planirana je i pozicija za jačanje programa preventivne zdravstvene zaštite građana.
Za kapitalne projekte u oblasti kulture planirano je 16 miliona KM.
Prijedlogom budžeta, u odnosu na Nacrt, su povećani transferi za malu privredu i poljoprivredu, te predviđena sredstva za subvencioniranje aviolinija.
U skladu s opredjeljenjem Vlade da se zadrži i unaprijedi kadrovska struktura u obrazovanju, policiji, sektorima socijalne zaštite, kulture i sporta, te javne uprave planirana su i dodatna sredstva za plaće uposlenima u iznosu od 23 miliona KM, u skladu sa kolektivnim ugovorima i dogovorima sa sindikalnim organizacijama, saopćeno je iz Službe za protokol i press KS

www.tvsa.ba

Objavi oglas za posao
MOŽDA VAS ZANIMA
DRUGI UPRAVO ČITAJU