Vlada ZDK donijela naredbe za zdravstvo, policiju, inspekciju i ugostiteljske objekte

Vlada Zeničko-dobojskog kantona na današnjoj vanrednoj sjednici, nakon razmatranja informacije o epidemiološkoj situaciji u ZDK-u, donijela je naredbe koje se odnose na zdravstvene ustanove, higijensko-epidemiološke službe, inspekcijske organe, policiju, ugostiteljske objekte, te ministarstva i druge organe uprave u ovom kantonu.

Vršilac dužnosti premijera ZDK Mirnes Bašić rekao je da su naredbe donesene na prijedlog Kriznog štaba Ministarstva zdravstva, usljed pogoršane epidemiološke situacije u ovom kantonu. Od 8. do 14. marta PCR testiranjem potvrđena su 472 nova slučaja, a brzim antigenskim testovima još 844. Novi slučajevi zaraze registrirani su u svim gradovima i općinama u ZDK-u.

– Naredbe se donose sa rokom važenja od 14 dana, počevši od danas. Krizni štab je dužan da prije prestanka važenja donesenih naredbi sagleda kompletnu epidemiološku situaciju u ZDK i sačini procjenu rizika, te da Vladi, ukoliko je to potrebno, dostavi prijedlog novih naredbi i preporuka – rekao je Bašić.

Nadležnim doktorima zdravstvenih ustanova primarne zdravstvene zaštite naređeno je da prije upućivanja COVID-19 pozitivnog pacijenta u JU Kantonalna bolnica Zenica i JU Opća bolnica Tešanj, obavezno kontaktiraju nadležnog infektologa JU Kantonalna bolnica Zenica, odnosno pulmologa JU Opća bolnica Tešanj. Prema naredbi, pacijenti iz općina/grada Zenica, Visoko, Kakanj, Breza, Zavidovići, Žepče i Vareš upućuju se u JU Kantonalna bolnica Zenica, dok se pacijenti područja općina Tešanj, Maglaj, Usora i Doboj Jug upućuju u JU Opća bolnica Tešanj.

Zdravstvenim ustanovama primarne zdravstvene zaštite naloženo je da obavezno i kontinuirano provode i dokumentuju procedure aktivnog praćenja pacijenata oboljelih od COVID-19. JU Kantonalna bolnica Zenica i JU Opća bolnica Tešanj zaduženi su da organizaciju rada specijalističko konsultativne zdravstvene zaštite na terenu, usklade sa epidemiološkom situacijom.

Svim higijensko-epidemiološkim službama domova zdravlja na području ZDK (HES), naloženo je da svakog radnog dana do 12,00 sati, svim gradskim/općinskim sanitarnim inspektorima, obavezno putem službenog e-maila, izvrše prijavu zarazne bolesti COVID-19, a HES JU Poliklinika sa dnevnom bolnicom Doboj Jug da prijavu zarazne bolesti obavezno putem službenog e-mail dostavi kantonalnoj sanitarnoj inspekciji.

Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove (KUZIP) Zeničko-dobojskog kantona i gradskim/općinskim inspekcijama, naloženo je da u skladu sa svojim nadležnostima pojačaju inspekcijski nadzor svih inspekcija, u cilju kontrole i provođenja naređenih mjera utvrđenih Naredbama Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva, koje je usvojila Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, radi sprječavanja širenja COVID-19 na području Zeničko-dobojskog kantona.

KUZIP-u je naloženo da izvrši inspekcijski nadzor u ustanovama koje zbrinjavaju i smještaju starije osobe, vezano za posjedovanje kriznog plana u slučaju pojave zarazne bolesti COVID-19, osiguranja prostorija za izolaciju oboljelih korisnika ustanove i internog plana za posjeta u ustanovi.

Nadležnim inspekcijama nalaže se da Kriznom štabu Ministarstva zdravstva dostave izvještaje o pojačanom inspekcijskom nadzoru, u cilju kontrole provođenja naređenih mjera i sprječavanja širenja COVID-19, te da navedene izvještaje dostavljaju u kontinuitetu svakih 14 dana.

Također, inspekcijama je naloženo da prijavu zarazne bolesti COVID-19 koju zaprime od nadležne HES, odmah po prijemu unesu u elektronsku bazu podataka Ministarstva unutrašnjih poslova ZDK, odnosno nadležne policijske uprave/policijske stanice.

Za lica kod kojih je utvrđena zarazna bolest COVID-19 nadležni sanitarni inspektor obavezan je bez odlaganja donijeti rješenje o zabrani kretanja i izolaciji u kućnim uslovima za oboljele osobe i osobe iz kontakta, u skladu sa Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti i Kantonalnim planom pripravnosti za oboljenja izazvana COVID-19.

Upravi policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona naloženo je da putem policijskih službenika, svakodnevno i kontinuirano vrši kontrolu lica koja su oboljela od zarazne bolesti COVID-19, u skladu sa podacima koji su uneseni u elektronsku bazu podataka Ministarstva unutrašnjih poslova, te da o svakom nepoštivanju izolacije u kućnim uvjetima, bez odlaganja obavijesti nadležne inspekcije i poduzme mjere u skladu sa Zakonom o krivičnom postupku, a u vezi sa članom 226. Krivičnog zakona FBiH.

Upravi policije nalaže se da poduzme mjere iz svoje nadležnosti i da pruži potrebnu podršku inspekcijskim službama u toku vršenje inspekcijskog nadzora, a u cilju kontrole provođenja naređenih mjera i sprječavanja širenja COVID-19.

Ugostiteljskim objektima naloženo je striktno postupanje po Naredbama Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva, koje je usvojila Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, uz obavezno pridržavanje higijensko-epidemioloških mjera donijetih od Zavoda za javno zdravstvo u Federaciji BiH.

Nalaže se ugostiteljskim objektima da stolove u ugostiteljskom objektu rasporede na način da se broj raspoloživih stolica za goste odredi tako da za svaku stolicu pripada minimalno 2 m2 površine prostora namijenjenog za prijem gostiju objekta. Obaveza ugostiteljskih objekata je da na vidnom mjestu u objektu istaknu informaciju koja sadrži podatke o površini dijela objekta namijenjenog za smještaj gostiju, te broj raspoloživih stolica za goste objekta.

Ugostiteljski objekti dužni su da zaduže osobu koja će osigurati provođenje ovih mjera, a za provođenje naredbe odgovorno je pravno lice, kao i odgovorna osoba u pravnom licu, te fizičko lice registrovano za obavljanje ugostiteljske djelatnosti. 

Nadležne inspekcije zadužene su da vrše pojačan inspekcijski nadzor provođenja naloženih mjera u ugostiteljskim objektima, svako u okviru svoje nadležnosti, te da privremeno zabrane rad ugostiteljskog objekta za koji se utvrdi da ne provodi mjere u skladu sa ovom Naredbom.

Ministarstvima i drugim organima uprave naloženo je da postupaju po Naredbama Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva, koje je usvojila Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, te da u okviru svoje nadležnosti daju upute za postupanje institucijama iz svoje nadležnosti.

Vlada je usvojila revidirani Kantonalni plan pripravnosti za oboljenja izazvana COVID-19, istovremeno zaduživši Ministarstvo zdravstva da Plan dostavi svim zdravstvenim ustanovama na području ZDK-a. Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica zadužen je da pojača nadzor nad provođenjem i primjenom, a Krizni štab Ministarstva zdravstva da redovno revidira ovaj dokument.

Objavi oglas za posao
MOŽDA VAS ZANIMA
DRUGI UPRAVO ČITAJU