Za izgradnju autocesta i brzih cesta 199,4 miliona KM

Vlada Federacije BiH je na prijedlog Federalnog ministarstva prometa i komunikacija, usvojila Program utroška dijela sredstava „Kapitalni transferi javnim poduzećima – Transfer za izgradnju autocesta i brzih cesta” u iznosu od 199.400.000 KM. Ovim Programom, za koji su sredstva utvrđena ovogodišnjim budžetom, biće finansirano 12 projekata na području Federacije BiH.

Za izgradnju brze ceste Lašva – Travnik – Jajce u dužini od 10,8 kilometara, planirano je 24.400.000 KM, za brzu cestu Lašva – Nević polje 34.700.000 KM, dok će za dionicu prolaz kroz poslovnu zonu Vitez na brzoj cesti Lašva – Nević polje, biti izdvojeno 13.500.000 KM. Sredstva su namjenjena za projektovanje, eksproprijaciju, građevinske radove i nadzor.

Pet miliona KM predviđeno je za eksproprijaciju, građevinske radove i nadzor tokom izgradnje južne obilaznice Mostara.

Za izgradnja brze ceste Prača – Goražde, Lot 1 i Lot 2 tunel Hranjen – faza 1., biće izdvojeno 35.000.000 KM za eksproprijaciju i građevinske radove.

Planirano je 5.100.000 KM za spajanje magistralnih cesta M17 i M17.4, sanaciju i rekonstrukciju magistralnih cesta i rasvjete na M17 Ortiješ u gradu Mostaru, te 22.000.000 KM za poddionicu Šićki Brod – Đurđevik, na trasi ceste Tuzla – Sarajevo. Sredstva su namijenjena za eksproprijaciju, projektovanje, građevinske radove i nadzor.

Tri i po miliona KM predviđeno je za studije, projektovanje i revizije na izgradnji gradskog autoputa u Sarajevu, dionica Stup – Buća Potok – Pofalici – Velešići – Bentbaša.

Za izgradnju autoceste Orašje – Tuzla, dionica Maoča – Tuzla, Lot V Čanići – Tuzla u dužini od 8 kilometara biće izdvojeno 30.500.000 KM. Sredstva su namijenjena za projektovanje, eksproprijaciju, građevinske radove i nadzor.

Kada je riječ o izgradnji brze ceste Bihać – Cazin – Kladuša – Republika Hrvatska, planirano je 4.800.000 KM za dionicu Bihać – Cazin, poddionica Kamenica – Bisovac.

 Za projektovanje, eksproprijaciju, građevinske radove i nadzor na izgradnji brze ceste Mostar – Šroki Brijeg – granica Republike Hrvatske, poddionica Mostar Sjever – Vikovići osigurano je 17.900.000 KM, dok će za građevinske radove na sanaciji i rekonstrukciji magistralne ceste Garež – Ustikolina, biti izdvojeno 3.000.000 KM.

Implementatori projekata su JP Autoceste Federacije BiH d.o.o Mostar i JP Ceste Federacije BiH d.o.o Sarajevo, a o načinu utroška odobrenih sredstava biće potpisani Ugovori između Federalnog ministarstva prometa i komunikacija i implementatora odobrenih projekata. Sredstva će se prenositi u tranšama na račun implementatora odobrenih projekata nakon što Ministarstvu dostave dokaze o izvedenim radovima ili uslugama.

U obrazloženju Ministarstva je navedeno da su projekti iz odluke kandidirani iz Programa javnih investicija FBiH, što je preduslov za mogućnost finansiranja iz budžeta, a u skladu sa Uredbom Vlade FBiH o izradi Programa javnih investicija u Federaciji BiH. Također, predloženi projekti su usklađeni s Transportnom strategijom Federacije BiH 2016-2030. godina i predloženim godišnjim planovima JP Autoceste Federacije BiH i JP Ceste Federacije BiH i radi se o nastavku projekata iz 2021. godine.

Nastavljen rast naplate poreza i doprinosa

Federalna vlada je prihvatila mjesečni pregled naplate poreznih prihoda i doprinosa na teritoriju FBiH za ožujak 2022. godine i razdoblje od 1.1. do 31. 3.2022. godine, koji je pripremilo Federalno ministarstvo financija.

U ožujku ove godine je ukupna razina ostvarenja prihoda po osnovi neizravnih i izravnih poreza, te socijalnih doprinosa u FBiH iznosila 807,9 milijuna KM, što je za 25,1 posto ili za 162,1 milijun KM više u usporedbi sa ožujkom 2021. godine.

Na razini kumulativa, u prva tri mjeseca ove godine, ukupni prihodi po ovim osnovama iznosili su 2.158,7 milijuna KM i za 19,1 posto su bili veći u odnosu na isto razdoblje 2021. Pozitivan pojedinačni trend kretanja zabilježen je kod svake kategorije prihoda.

Raspoloživi dio prihoda od neizravnih poreza s Jedinstvenog računa za proračune svih korisnika u FBiH, u ožujku 2022. godine ostvaren je u ukupnom iznosu od 287,3 milijuna KM, što je za 28,6 posto više u odnosu na isti mjesec protekle godine.

Raspodjela prihoda od neizravnih poreza korisnicima u Federaciji BiH izvršena je prema metodologiji propisanoj Zakonom o pripadnosti javnih prihoda u FBiH, na osnovi koeficijenata utvrđenih godišnjom uputom o određivanju udjela kantona, jedinica lokalne samouprave i nadležnih kantonalnih ustanova za ceste.

Tako je u ožujku 2022. godine proračunu Federacije BiH raspoređeno nešto više od 104 milijuna KM (u odnosu na isti mjesec 2021. više za 23,1 milijuna KM). Ukupan dio prihoda za raspodjelu kantonalnim proračunima iznosio je 147,2 milijuna KM (više za 32,7 milijuna KM), općinskim i gradskim proračunima 24,2 milijuna KM (više za 5,4 milijuna KM). Dio prihoda koji se raspoređuje upraviteljima cesta iznosio je 11,2 milijuna KM i veći je za 2,5 milijuna KM, dok je pripadajući iznos za Grad Sarajevo iznosio 0,7 milijuna KM sa iskazanim rastom za 0,1 milijuna KM.

Na razini tromjesečnog kumulativa, ukupno raspoloživi prihodi od neizravnih poreza iznosili su 784,9 milijuna KM, što je za 24,8 posto više u odnosu na isto prošlogodišnje razdoblje.

Ukupno naplaćeni prihodi od poreza na dobit na teritoriju FBiH su u ožujku 2022. godine iznosili 93,6 milijuna KM, što je povećanje od 72,6 posto u odnosu na isti mjesec 2021. godine.

Na razini kumulativa, u prva tri mjeseca 2022. godine ukupno naplaćeni prihodi po osnovi poreza na dobit iznosili su 144,2 milijuna KM i veći su za 44,2 posto u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Ukupna naplata prihoda po osnovi obaveznih socijalnih doprinosa u ožujku 2022. godine iznosila je 348,1 milijuna KM i veća je 15,4 posto u odnosu na isti mjesec prošle godine. Na razini kumulativa, ovi prihodi bilježe naplatu u iznosu nešto većem od milijardu KM, i to je za 12,6 posto više u usporedbi sa istim lanjskim razdobljem. U ožujku su doprinosi za mirovinsko i invalidsko osiguranje iznosili 195,5 milijuna KM (povećanje za 26,7 milijuna KM), za zdravstveno osiguranje 136,7 milijuna KM (povećanje za 17,6 milijuna KM) i za osiguranje od neuposlenosti 16 milijuna KM (povećanje za 2,1 milijun KM).

I na razini kumulativa su ostvarena povećanja, tako da su doprinosi za MIO veći za 66,1 milijun KM, za zdravstveno osiguranje za 42 milijuna KM, te za osiguranje od neuposlenosti za 4,6 milijuna KM.

URED VLADE FBiH ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU

spot_img
MOŽDA VAS ZANIMA
DRUGI UPRAVO ČITAJU
[td_block_7 modules_on_row="" show_date="none" show_com="none" show_review="none" show_excerpt="none" show_audio="none" show_btn="none" show_cat="none" show_author="none" tdc_css="eyJwaG9uZSI6eyJtYXJnaW4tYm90dG9tIjoiNTAiLCJkaXNwbGF5IjoiIn0sInBob25lX21heF93aWR0aCI6NzY3fQ==" sort="" category_id="_related_cat" modules_gap="5" all_modules_space="15" image_floated="" video_popup="" show_vid_t="none" excl_show="none" meta_info_align="" art_btn="10px 0px 0px 0px" modules_category="image" hide_audio="yes" pag_space="15" f_title_font_size="20" f_title_font_line_height="1.2" f_title_font_weight="500" mc1_tl="12" m6f_title_font_size="eyJwaG9uZSI6IjE3IiwiYWxsIjoiMTYifQ==" m6f_title_font_line_height="eyJwaG9uZSI6IjEuMiIsImFsbCI6IjEuMiJ9" m6f_title_font_weight="eyJwaG9uZSI6IjcwMCJ9" time_ago_txt_pos="yes" time_ago_add_txt="prije" limit="6" time_ago="yes"]