Zakon o plaćama u TK jedan od prioriteta

Donošenje zakona o plaćama državnih službenika i namještenika u Tuzlanskom kantonu bila je glavna tema jučerašnjeg sastanka premijera Tuzlanskog kantona Denijala Tulumovića sa predstavnicima Sindikata organa uprave i pravosuđa Tuzlanskog kantona.Također na sastanku je izraženo zadovoljstvo saradnjom koju je Sindikat do sada imao sa Kantonalnom vladom.„U proteklim godinama Sindikat u Vlada su imali otvoren, iskren odnos i dobru saradnju, a kao rezultat čega Tuzlanski kanton danas nema otvorenih niti presuđenih tužbi iz radnih odnosa“, akcentirali su danas predstavnici Sindikata.

Ipak zakonsko uređivanje isplate plaća u Tuzlanskom kantonu je zakonska obaveza Tuzlanskog kantona koja proizlazi iz federalnog zakona.„Plaće i naknade se u Tuzlanskom kantonu već desetak godina isplaćuju po odlukama Vlade i to je primjedba s kojom se već nekoliko godina susrećemo u revizorskim izvještajima“, rekao je ministar finansija Suad Mustajbašić.

Donošenje ovog zakona planirano je i Programom rada Skupštine Tuzlanskog kantona za 2019.godinu, rečeno je danas. Razgovarajući o Zakonu danas je konstatovano da po pitanju obuhvata i glavnih smjernica za izradu budućeg zakona postoji visok stepen saglasnosti Vlade i Sindikata, a što je dobar preduslov za njegovu izradu.

Premijer Tulumović se danas u ime ovog, ali i ranijih saziva Vlade Tuzlanskog kantona, zahvalio predstavnicima sindikata za razumijevanje i strpljenje koje su pokazali u prethodnih 10 godina.„Moramo sistemski rješavati probleme. Niti jedno zakonsko rješenje možda nije idealno, ima manje ili veće nedostatke, ali je mnogo bolje od nepostojanja ikakvog zakona koji bi regulirao određenu oblast“, rekao je premijer Tulumović.

Na kraju sastanka zaključeno je da, obzirom da postoje dobre osnove, te da su već urađene određene pripremne radnje, se pristupi formiranju radne grupe za izradu prijedloga Zakona o plaćama, a u koji će biti imenovani i predstavnici Sindikata.Osim premijera Tulumovića, ministra Mustajbašića i predsjednika Sejdinovića, u ime Ministarstva pravosuđa i uprave TK, sastanku sa pregovaračkim timom Sindikata organa uprave i pravosuđa Tuzlanskog kantona je prisustvovala i pomoćnica ministra pravosuđa i uprave Selma Mešić.

Objavi oglas za posao
MOŽDA VAS ZANIMA
DRUGI UPRAVO ČITAJU