U posljednjih 18 godina januar 2017. bio najhladniji, a juli 2012. najtopliji

Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine je u saradnji s Federalnim hidrometeorološkim zavodom BiH i Republičkim hidrometeorološkim zavodom RS osigurala podatke o temperaturama zraka i atmosferskim padavinama za period 2000- 2018.

Izvještaj prikazuje godišnji prosjek temperatura zraka i padavina, njihov razvoj u određenom vremenskom periodu, i odstupanja od dugoročnog prosjeka na nivou države.

Pored prosječnih vrijednosti, stopa i prostorna distribucija promjena temperature i padavina su važni za određivanje kapaciteta prirodnih ekosistema da se prilagode klimatskim promjenama.

Prema tom izvještaju npr. prosječna najviša temperatura u maju bila je prošle godine, 18 stepeni, a najniža 2004. godine 13,6 stepeni.

Prosječna temperatura na godinu najviša je bila 2007. godine  i iznosila je 12,6 stepeni, a najniža 2011. godine 10,9 stepeni.

Najniža prosječna mjesečna temperatura zabilježena je u januaru 2017.godine, a najviša prosječna mjesečna temperatura bila je u julu 2012. i iznosila je 24,4 stepena.

Promjene temperature i padavina posmatrane tokom dužeg vremenskog perioda su jedan od dokaza efekata klimatskih promjena, što je posebno izraženo u posljednjih nekoliko desetljeća.

Iz Agencije za statistiku BiH navode kako treba uzeti u obzir da prosječne vrijednosti temperatura i padavina doprinose lakšem općem pregledu vrijednosti i praćenju trendova, ali i da taj pristup nosi sobom i neizbježno gubljenje prikaza minimalnih i maksimalnih vrijednosti padavina i temperaturnih skokova, koji imaju jak uticaj tokom kraćeg perioda u godini.


Objavi oglas za posao
MOŽDA VAS ZANIMA
DRUGI UPRAVO ČITAJU