FMON: Raspisan konkurs za dodjelu federalnih nagrada za nauku

Konkurs za dodjelu federalnih nagrada za nauku za ovu godinu koji je raspisalo Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke/znanosti otvoren je do 26. maja 2022. godine, saopćeno je iz ovog ministarstva.

U skladu s tim, iz Ministarstva pozivaju na saradnju i partnerstvo sve potencijalne predlagače kandidata za nagrade, odnosno sve naučne i istraživačke ustanove – akademije nauka  i umjetnosti (izuzev onih u statusu udruga građana), potom univerzitete i njihove organizacijske jedinice, visoke škole, naučne ustanove, naučno-istraživačke i istraživačko-razvojne institute, kao i tehnološke parkove i druge pravne osobe registrirane za obavljanje naučno-istraživačke i istraživačko-razvojne djelatnosti sa sjedištem u Federaciji BiH.

Iz Ministarstva, koje je uime Vlade Federacije BiH raspisalo konkurs u skladu sa Uredbom o uspostavi, proceduri i kriterijima dodjele federalnih nagrada za nauku, ističu da se prijedlozi podnose isključivo putem kantonalnih ministarstava nadležnih za nauku/znanost, na propisanom obrascu, koji se može preuzeti na službenoj internet stranici Ministarstva (www.fmon.gov.ba). Također, na internet stranici se nalazi pregled obavezne dokumentacije koja se prilaže uz prijedlog za dodjelu federalnih nagrada za nauku.

Federalne nagrade za nauku dodjeljuju se u četiri kategorije, a riječ je o Nagradi za životno djelo i godišnjim nagradama za nauku, mlade istraživače, te popularizaciju i promociju nauke. Nagrade se dodjeljuju za naučne oblasti prirodne i tehničke nauke, biomedicinske i biotehničke nauke, te društvene i humanističke nauke. Sastoje se od novčanog iznosa i povelje, a bit će dodijeljene državljanima BiH s prebivalištem u Federaciji BiH za iznimno značajna dostignuća u naučno-istraživačkoj i istraživačko-razvojnoj djelatnosti, za proširenje naučnih spoznaja i za iskazane uspjehe u primjeni rezultata naučno-istraživačkog i istraživačko-razvojnog rada, koje su postigli naučnici i istraživači – kandidati za nagradu.

Iz Ministarstva navode da je dodjela nagrada za nauku, odnosno za izuzetno važna dostignuća u naučno-istraživačkoj i istraživačko-razvojnoj djelatnosti koja doprinose proširenju naučnih spoznaja i ukupnom prosperitetu društva, uobičajena praksa u svim civiliziranim državama svijeta. U Federalnom ministarstvu smatraju da dodjela ovih nagrada, pored priznanja naučnicima za postignute rezultate, predstavlja značajan doprinos popularizaciji istraživačkog rada i promociji zemlje kao naučno i tehnološki osviještene na međunarodnom planu. 

Nagrade će biti dodijeljene za Dan nauke/znanosti u Federaciji BiH, koji se obilježava 12. decembra/prosinca.

Inače, prvi put su dodijeljene prošle godine, a četiri laureata ovog najvišeg priznanje za izuzetno značajna naučna dostignuća u Federaciji BiH bila su profesor emeritus dr. Faruk Čaklovica (Nagrade za životno djelo), izvanredni prof.dr.sc. Jurica Arapović  (Godišnja nagrada za nauku), Josipa Krezić (Godišnja nagrade za mlade istraživače) i prof.dr.sc. Elvis Ahmetović (Godišnja nagrade za popularizaciju i promociju nauke). Iz Ministarstva podsjećaju da su ovom prilikom dodijelili i posebno priznanje mr.sc. Andreju Gajiću za zapaženi istraživački rad u oblasti prirodnih nauka, popularizaciju nauke i promociju Bosne i Hercegovine na domaćem i međunarodnom planu, saopćeno je iz Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke/znanosti.

spot_img
MOŽDA VAS ZANIMA
DRUGI UPRAVO ČITAJU