Hrvatska i Bosna i Hercegovina održale zajedničku štabnu vježbu „Upravljanje vanrednim situacijama u slivu rijeke Save“

Dana 18. i 19. maja u Županijskoj upravi u Slavonskom Brodu, predstavnici Štaba civilne zaštite Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine, u saradnji s regionalnim informativnim centrima i predstavnicima ključnih organizacija okupljenih na projektu Upravljanje vanrednim situacijama u slivurijeke Save (Water Contingency Management in the Sava River Basin / WACOM), održali su zajedničku štabnu vježbu tokom koje su izvedene dvije simulacije procesa donošenja odluka u slučaju „Nesreće s izlijevanjem velike količine naftnih derivata s plovilana lokaciji Slavonski Brod“ i u slučaju „Velike poplave na rijekama Una, Vrbas i Sava“.

Sukladno međunarodnim uputama za izvođenje štabnih vježbi, simulacija štabne vježbe izvedena je na temelju unaprijed pripremljenog glavnog scenarija razvoja događaja (Master Scenario Event List).     

„Iskazujemo sve pohvale za organizaciju i prezentaciju vježbi u kojima su sudjelovale sve službe koje bi bile uključene i u stvarnoj situaciji. Od posebne je važnosti uključivanje u vježbu svih učesnika iz susjednih država koje u ovakvim situacijama moraju sarađivati jer nesreće na rijeci Savi jednako ugrožavaju stanovnike na obje strane rijeke. Nadamo se da će i u budućnosti biti još ovakvih vježbi“, rekao je Pavo Baričić, iz Službe civilne zaštite Slavonski Brod Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske.

„Moram istaknuti da su ovom prilikom iznimno uspješno korišteni važni operativni prekogranični sistemi za rano upozoravanje. U slučaju poplava korišten je Sava Flood Forecasting and Warning System, au slučaju onečišćenja Danube Accident Emergency Warning System”,rekao je SamoGrošeljizMeđunarodnekomisije za sliv??rijeke Save.

„Simulacija izlijevanja 200 tona naftnih derivata u rijeku Savu s plovila?? pristalog u luci Slavonski Brod iznimnoje rizični događaj za ekosisteme i sve ostale s njim povezane sisteme na način da prijeti njihovoj dugoročnoj održivosti zbog naglo uzrokovane neravnoteže. Nakon službenog dijela vježbe provedena je i analiza i tom je prilikomzaključeno da se neke pojedinostiu protokolu mogu i moraju unaprijediti s ciljem kontinuiranog poboljšanja spremnosti sistema na incidentna onečišćenja. Posebno jenaglašena važnost funkcionisanjasistema veze među učesnici vježbe s obzirom da je suviše heterogen“, rekla je Natalija Matić iz Hrvatskih voda.

„Svjesni potrebe unapređenja praktične saradnje u upravljanju katastrofama i smanjenja rizika od katastrofa, siguran sam da je ova vježba bila za sve odgovorne prava riznica informacija, iskustava, planova i postupaka nužno potrebnih za sve faze ciklusa upravljanja nesrećama. Vrlo dobro pripremljena i vođena, vježba je bila prilika da predstavnici različitih institucija i organizacija zajedno rade i razmjenjuju mišljenja i iskustva. Ova je vježba posebno značajna zbog regionalne saradnje u oblasti zaštite i spašavanja jer su simulirane sve procedure između država, kao i između različitih struktura zaštite i spašavanja u tim državama. Razmjenom važnih podataka u stvarnoj bi se situaciji značajno doprinijelo ubrzanju djelovanja i protoku informacija“, rekao je Idriz Brković, iz Odjela za strateško planiranje u Sektoru za zaštitu i spašavanje Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine.

“Uloga Republičke uprave Civilne zaštite Republike Srpske u ovom i sličnim događajima je da preciziramo procedure obavještavanja i načine upozoravanja, da pripremimo strategiju i plan postupanja nakon što smo primili obavijest o incidentu. Naša institucija je jedan od projektnih partnera u projektu WACOM u Bosni i Hercegovini i iznimno nam je važno da aktivno sarađujemo s drugim institucijama iz drugih država u oblastima upravljanja vodama, lučke kapetanije, resornim ministarstvima i drugim subjektima. Sam scenarij razvoja događaja je vrlo realan što vježbu čini izazovnom i poučnom”, rekla je Danijela Ždrale ispred Republičke uprave Civilne zaštite Republike Srpske.

Simulaciještabnih vježbi u Slavonskom Brodu druga su i treća vježba u nizu od pet štabnih vježbi koje će se održati i u drugim zemljama u slivu?? rijeke Save. Vježbe će simulirati ianalizirati situacije izlijevanja opasnih tvari ili velikih poplava na drugim lokalitetima koje imaju prekogranični uticaj te zahtijevaju međunarodnu saradnju u odzivu na nesreću.

WACOM projekt sufinanciran je od strane Programa transnacionalne saradnje – INTERREG V-B Dunav 2014-2020. i uključuje ključne partnere iz četiri zemlje u slivu rijeke Save: Sloveniju, Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu i Srbiju.Ukupna vrijednost projekta iznosi 11,78 milijuna kuna. Fakultet za graditeljstvo i geodeziju Sveučilišta u Ljubljani vodeći je partner na razvoju ovog projekta. Ciljevi WACOM projekta su analiza postojećeg stanja u području pripravnosti, informisanja i odziva na poplave i izlijevanja opasnih tvari na rijeci Savi, te izrada strategija koja će omogućiti ispunjavanje ciljeva zacrtanih Okvirnim sporazumom država u slivu rijeke Save (FASRB).Rezultati projekta implementuju se kroz protokole Međunarodne komisije za sliv rijeke Save, kao sistemski okvir za usaglašavanje različitih vidika upravljanja vodama u slijevu rijeke Save.

Više informacija o WACOM projektu dostupno je na

www.interreg-danube.eu/approved-projects/wacom

spot_img
MOŽDA VAS ZANIMA
DRUGI UPRAVO ČITAJU