Srijeda, 20 siječnja, 2021

Počinje implementacija projekta “Sakupljanje i tretman otpadnih voda Grada Zenica”

- Oglašavanje -Dana 17.09.2020. godine, po ovlaštenju gradonačelnika Zenice Fuada Kasumovića, direktor JP “ViK “ d.o.o. Zenica Emir Pašalić će u ime Grada Zenica potpisati  Ugovor o konsultantskim uslugama s konsultantskom kućom p2m berlin GmbH iz Savezne republike Njemačke. Potpisom ovog ugovora zvanično počinju aktivnosti na realizaciji veoma značajnog projekta “Sakupljanje i tretman otpadnih voda grada Zenica”.  

Implementacijski konsultant je izabran na međunarodnom tenderu s pretkvalifikacijom. Cjelokupna tenderska procedura je provedena u skladu sa Smjernicama za nabavke Razvojne banke KfW pri čemu je banka dala saglasnosti za svaki korak u proceduri.

Konsultantska kuća p2m berlin GmbH je nosilac konzorzija u čijem sastavu su još: IDOM Consulting, Architecture S.A.U iz Španije, GFA Consulting Group GmbH iz Njemačke i Saraj Inženjering d.o.o Sarajevo iz BiH.

Vrijednost Ugovora za konsultantske usluge iznosi 2.543.655,00 Eura, a rok za izvršenje svih ugovornih obaveza je 63 mjeseca.

- Oglašavanje -

Izabrani konsultant će, zajedno sa međunarodnim i lokalnim partnerima, imati zadatak da prati implementaciju cjelokupnog projekta, pri čemu su najvažnije aktivnosti: izrada nove i dorada postojeće projektne dokumentacije, priprema i provođenje pretkvalifikacijskog postupka za izvođače radova na izgradnji Postrojenja za tretman otpadnih voda, priprema tenderske dokumentacije za izvođenje radova, provođenje tenderskih postupaka, te nadzor u toku izgradnje i u toku perioda otklanjanja nedostataka. Sastavni dio konsultantskog ugovora je također provođenje pratećih mjera institucionalnog jačanja.

Projekat “Sakupljanje i tretman otpadnih voda grada Zenica” je od velikog značaja za grad Zenicu, jer će uspješna realizacija projekta veoma mnogo doprinijeti zaštiti okoliša, naročito rijeke Bosne kao i unapređenju životnih uslova stanovnika Zenice. Osnovni cilj ovog projekta je da se osigura sakupljanje, odvodnja i tretman gradskih otpadnih voda Zenice na ekološki i higijenski prihvatljiv način.

Pored navedenog, dodatni benefit projekta je da dva najveća industrijska zagađivača, Arcelor Mittal i RMU Zenica imaju obavezu izvršiti odgovarajući tretman svojih otpadnih voda prije konačnog ispuštanja u recipijent odnosno u rijeku Bosnu. U tom smislu, biće izvršeno razdvajanje gradske kanalizacione mreže od kanalizacione mreže koja prolazi kroz komplekse pomenutih kompanija. Obaveze svih učesnika u projektu su definisane u dokumentu “Obavezivanje i akcioni plan”, kojeg su u martu 2017. godine potpisali: Grad Zenica, Federalno ministarstvo okoliša i turizma, Federalno ministarsvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Agencija za vodno područje rijeke Save i Federalna uprava za inspekcijske poslove.

Projekat “Sakupljanje i tretman otpadnih voda grada Zenica” se sastoji iz dvije komponente:

- Oglašavanje - Počinje implementacija projekta "Sakupljanje i tretman otpadnih voda Grada Zenica"

Komponenta 1: Izgradnja sistema kolektora, koji će povezati gradsku kanalizacionu mrežu sa budućim postrojenjem u Banlozima.

Komponenta 2:  Izgradnja Postojenja za tretman otpadnih voda

Komponentom 1 predviđena je izgradnja kolektora Drivuša – Bojin vir, blatuškog kolektora, sanacija postojećih glavnih obalnih kolektora, nastavak izgradnje desnoobalog kolektora i izgradnja novog kolektora Blatuša – Banlozi.

Komponentom 2 je predviđena izgradnja postrojenja za tretman otpadnih voda kapaciteta 80.000 EBS.

Ukupna vrijednost projekta “Sakupljanje i tretman otpadnih voda grada Zenica” iznosi 19.266.687 Eura. Finansiranje je obezbjeđeno donatorskim sredstvima Vlade Savezne republike Njemačke, putem  Razvojne banke KfW,  u iznosu od 13.516.697 Eura, Vlade Švicarske, putem Državnog sekretarijata za ekonomske poslove (SECO), u iznosu od 4.750.000 Eura, te doprinosom Grada Zenice za nastavak izgradnje biciklističkih staza u iznosu 1.000.000 Eura.

- Oglašavanje - Počinje implementacija projekta "Sakupljanje i tretman otpadnih voda Grada Zenica"

JP „ViK“ d.o.o Zenica će dati vlastiti doprinos u iznosu od 800.000 Eura kroz angažman spostvenih kapaciteta na izvođenju određenih građevinskih radova.

Preuzimanje sadržaja

Preuzimanje sadržaja je dozvoljeno samo uz dodavanje link na tntportal.ba unutar preuzetog članka. Hvala.

Počinje implementacija projekta "Sakupljanje i tretman otpadnih voda Grada Zenica"
- Oglašavanje -Počinje implementacija projekta "Sakupljanje i tretman otpadnih voda Grada Zenica"

IZDVAJAMO

Počinje implementacija projekta "Sakupljanje i tretman otpadnih voda Grada Zenica"