Pozitivan rad Turističke zajednice Srednjobosanskog kantona

U Hotelu Central u Vitezu održana je VIII sjednica Skupštine Turističke zajednice SBK/KSB. Na dnevnom redu našao se Izvještaj o radu TZ SBK/KSB za 2023. godinu, te finansijska problematika ostvareni prihodi i rashodi Turističke zajednice za prošlu godinu. Kako je istaknuto u izvještaju koji je rezultat realizacije Programa rada Turističke zajednice KSB/SBK za 2023. godinu usvojen na sjednici Skupštine 14.12.2022. godine, te u skladu sa Financijskim planom za 2023. godinu donesenim na istoj sjednici, Turistički ured TZ KSB/SBK je većinu aktivnosti usvojenih Programom rada za 2023. godinu, uglavnom realizirao. Pored planiranih aktivnosti realiziran je i određen broj dodatnih aktivnosti koje proizlaze iz same djelatnosti posla te ukazanih prilika u poslovnoj godini (npr. realizacija dodatnog projekta jačanja cikloturizma i učešća na sajmovima…). Turističko vijeće TZ KSB/SBK je na održanim sjednicama za provedene aktivnost dalo svoju saglasnost, te kroz sastanke Vijeća informirano od strane direktora Turističkog ureda o svakoj provedenoj aktivnosti Turističkog ureda. Jedan dio aktivnosti predviđenih Programom rada nije realiziran iz razloga financijske prirode budući da nisu usvojeni potrebni pravilnici za koje se očekivalo da će biti usvojeni tokom 2023. godine a koji su trebali osigurati dodatna financijska sredstva po osnovu članskog doprinosa. Trenutna zakonska regulativa ne osigurava u potpunosti provođenje Zakona o turističkim zajednicama SBK/KSB. I u 2023. godini osnovni problem u realizaciji aktivnosti proizlazi iz financiranja turističkih zajednica. Naime, radi neusvajanja svih podzakonskih akata (Pravilnik o razvrstavanju turističkih mjesta u razrede, Pravilnik o djelatnostima obaveznih članova) ne postoji mogućnost ostvarivanja prihoda po osnovu članskog doprinosa (sredstva namijenjena za funkcioniranje rada Turističkog ureda) što stvara ogroman problem u funkcioniranju Turističke zajednice KSB/SBK jer po Zakonu prihodi prikupljeni od boravišne pristojbe su nedovoljni i ne mogu se koristiti za financiranje rada Turističke zajednice KSB/SBK, a drugi prihodi ne postoje. Finansijska situacija je trenutno najveći problem i ne osigurava dovoljno financijskih sredstava za naredni kvalitativni i kvantitativni iskorak kada su u pitanju realizacija aktivnosti i povećanje stepena opće promocije u skladu sa praksama razvijenih turističkih tržišta u zemlji i inozemstvu. Trenutno, KSB/SBK je jedini Kanton u Federaciji BiH koji ne osigurava financiranje turističkih zajednica po osnovu članskog doprinosa ili barem po osnovu financiranja iz budžeta Kantona. U takvim okolnostima gotovo je nemoguće izvršavati zacrtane planove i prilike koje se ukažu tokom poslovne godine. U 2023. godini radi nepovoljne financijska situacije nisu isplaćivane naknade tijelimaTurističke zajednice KSB/SBK za rad u Turističkom vijeću. Statistički u 2023. godini su zabilježena očekivana povećanja u turističkom prometu (Sistem za prijavu i odjavu turista) kada je u pitanju Srednjobosanski kanton. Statistički se bilježe procentualno povećanja u broju ostvarenih dolazaka za 12,56 % i povećanje ostvarenih noćenja od 3,37 % u odnosu na 2022. godinu. Na osnovu izvršene kontrole u materijalno i finansijsko-računovodstvenom poslovanju za 2023. godinu, Nadzorni odbor je predložio, te su delegati jednoglasno prihvatili pozitivno mišljenje o radu i poslovanju za kontrolirani period Turističke zajednice Srednjobosanskog kantona. Fotografije: Tvrtko Zrile i Stanislav Stane Pušić

The post Pozitivan rad Turističke zajednice Srednjobosanskog kantona appeared first on – Info portal Bugojno.

bug.ba

Objavi oglas za posao
MOŽDA VAS ZANIMA
DRUGI UPRAVO ČITAJU