Produžen rok za obustavu nastavnog procesa u SBK

Vlada SBK je na 14. vanrednoj sjednici razmatrala i usvojila Izvještaje Kriznog štaba Ministarstva zdravstva i socijalne politike, Kriznog štaba Ministarstva privrede i Kantonalnog štaba civilne zaštite.

Krizni štab Ministarstva zdravstva i socijalne politike je informisao Vladuda je 2150 ljudi u samoizolaciji, a za 150 osoba je istekao period izolacije, aplikacija kontrole registra osoba u samoizolacija funkcioniše dobro između nadležnih institucija. Štab aktivno radi na iznalaženju dodatne medicinske opreme za bolnice i domove zdravlja. Takođe, predlaže se Kantonalnom štabu civilne zaštite da izvrši kontrolu i pregled lokacija po općinama koji su planirani za alternativni smještaj za potencijalno oboljele od COVID-19.

Vlada Srednjobosanskog kantona je zauzela stav da se produži rok za obustavu nastavnog procesa u Srednjobosanskom kantonu, odnosno Odluka o obustavi nastavnog procesa u osnovnim i srednjim školama i visokoškolskim ustanovama, dječjim vrtićima u Srednjobosanskom kantonu je i dalje na snazi. Detaljne informacije vezano za rok produženja je u nadležnosti Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih i sporta.

Vlada je predložila, da se izvrši priprema spiskova za eventualnu mobilizaciju zdravstvenog osoblja. Potrebna je posebna procedura mobilizacije za sve općine, odnosno da ustanove iz svake općine, javne ustanove domovi zdravlja i bolnice dobiju spiskove zdravstvenog osoblja za eventualnu mobilizaciju sa kontakt telefonima i adresama. Svi koji budu mobilisani imat će sva prava kao i uposlenici ustanove u kojoj budu angažovani.
Zaključeno je da Kantonalni štab civilne zaštite što hitnije pripremi navedeno Rješenje i proceduru mobilizacije za zdravstveno osoblje. Isti postupak mobilizacije odnosit će se i na Ministarstvo unutrašnjih poslova, odnosno za penzioni sastav policije do 65. godine.

Krizni štab Ministarstva privrede je imao juče zasjedanje i obavijestio Vladu SBK da inspekcije obavljaju svoje aktivnosti na viskom nivou, broj prekršaja je manji što ukazuje na ozbiljnost privrednih subjekata u trenutnoj situaciji. Najnovija mjera koja je donesena je objavljena u koordinaciji sa Federalnim ministarstvom prometa i komunikacija, a odnosi se na licence vozača i vozila, odnosno rok trajanja licenci je produžen 30 dana što je velika pogodnost i olakšica za ovaj segment.

Kantonalni štab civilne zaštite zadužio je Općinski štab civilne zaštite Općine Travnik da u okviru objekta SRC Pirota osigura adekvatan magacinski prostor za potrebe skladištenja medicinske i zaštite opreme nabavljene/ donirane u vezi sa aktivnostima na provođenju Odluke o proglašenju stanja nesreće uzrokovane koronavirusom.

Ministarstvo unutrašnjih poslova je obavijestilo Vladu SBK da su samo 4 osobe evidentirane koje nisu poštovale izrečenu mjeru samoizolaciju, a da je 9 osoba prekršilo mjeru policijskog sata, i da su 3 ugostiteljska objekta prekršili mjeru zabrane rada (2 iz Travnika i 1 iz Bugojna). Poduzete su sve mjere da se navedena lica koja su prekršila mjere sankcioniraju.

Vlada SBK, i krizni štabovi na nivou Srednjobosanskog kantona zahvaljuju se svim građanima koji se dosljedno pridržavaju propisanih mjera jer time, prije svega, doprinose svom zdravlju i zdravlju svojih sugrađana.

Još jednom pozivamo građane da i dalje poštuju odgovorno i dosljedno sve mjere koje donose nadležne institucije.

Objavi oglas za posao
MOŽDA VAS ZANIMA
DRUGI UPRAVO ČITAJU