Reagiranje Porezne uprave u vezi poreznog obveznika JKP „Zenicatrans-prevoz putnika“ d.d. Zenica

U cilju istinitog i objektivnog informisanja javnosti u vezi blokade računa JKP „Zenicatrans-prevoz putnika“ d.d. Zenica, Porezna uprava Federacije BiH upućuje pojašnjenje:

Porezni obveznik JKP „Zenicatrans-prevoz putnika“ d.d. Zenica ima ukupan dug po osnovu javnih prihoda u iznosu od 5.421.531,21 KM. U cilju naplate duga obveznik je sa Poreznom upravom Federacije BiH zaključio Sporazum o plaćanju dužnih javnih prihoda u ratama, koji nije poštovao odnosno kasnio je sa plaćanjem, te je na dan 15.4.2019. godine imao dospjeće rata u iznosu od 349.277,83 KM od čega je uplatio 181.272,15 KM.

U cilju naplate neuplaćenih rata Kantonalni porezni ured Zenica je poreznom obvezniku dana 15.4.2019.godine uputio pismeno upozorenje da će raskinuti sporazum ukoliko se ne izvrši plaćanje zaostalih rata. U ovom upozorenju je naznačeno da će se u slučaju neplaćanja izvršiti primjena člana 52. Zakona o Poreznoj upravi FBiH i izvršiti blokada računa. Akt iste sadržine upućen je i osnivaču, odnosno Gradu Zenica 17.4.2019. godine.

Na upućena upozorenja nije reagovala ni uprava preduzeća ni Grad Zenica, kao većinski vlasnik, niti su nakon prijema upozorenja na bilo koji način kontaktirali ovaj ured.

Porezna uprava Federacije BiH je uvijek nastojala iznaći najbolje rješenje u saradnji sa poreznim obveznicima, što i sada čini. Tako, ukoliko uprava preduzeća ili osnivač – Grad Zenica želi izmiriti zaostale rate ili osigurati garanciju za novi Sporazum, Porezna uprava će biti na raspolaganju za rješenje trenutne situacije.

Smatramo bitnim upoznati javnost i o slijedećem:
Na području Zenočko-dobojskog kantona jedino javno preduzeće čiji je osnivač grad ili općina, koje nije iskoristilo mogućnost otpisa zateznih kamata plaćanjem glavnice duga jeste JKP „Zenicatrans-prevoz putnika“ d.d. Zenica. Općine sa mnogo manjim budžetom su u saradnji sa ovim uredom uspjele izmiriti glavnicu duga i osigurati otpis kamata.
Tako je Općina Vareš – Općinski načelnik Vareš uplatom glavnice od 1.140.291,53 KM osigurala otpis kamata u iznosu 682.147,23 KM.

Na isti način je to pravo iskoristilo ‘‘Javno komunalno preduzeće‘‘ d.o.o. Vareš, a ranije i JP„ Komunalno“ d.o.o. Breza. Ta zakonska mogućnost je bila na snazi do 5. maja 2019. godine i u svim prethodnim razgovorima smo ukazivali na navedeno, ali očigledno se nije imalo sluha niti volje za takvo rješenje. Kao što smo više puta isticali JP „Grijanje“ d.o.o. Zenica je iskoristilo također ovu mogućnost, kao i JP ‘‘ŠPD ZDK‘‘ d.o.o. Zavidovići koji je uplatom glavnice od 6.664.764,75 KM osigurao otpis kamata u iznosu od 2.803.410,87 KM.
Kantonalni porezni ured Zenica je otvoren za svaki vid saradnje kako sa upravom preduzeća, gradom ili gradskim vijećem u cilju što bržeg i kvalitetnijeg rješenja ovog problema na zadovoljstvo svih, a prije svega radnika koji najmanje snose krivicu za nastalo stanje.

Porezna uprava Federacije BiH

Objavi oglas za posao
MOŽDA VAS ZANIMA
DRUGI UPRAVO ČITAJU