Sigurnosna situacija na području FBiH na zadovoljavajućem nivou

Redovni sastanak Koordinacije direktora Federalne uprave policije i policijskih komesara/direktora kantonalnih ministarstava unutrašnjih poslova u Federaciji BiH, završen je danas u Konjicu

Sudionici skupa razmatrali su, između ostalog, stanje sigurnosti na području Federacije BiH za januar i februar 2022. godine, kao i dostignuti nivo rada policije u svim segmentima u FBiH, sa akcentom na eventualni uticaj na stanje sigurnosti – kriminaliteta u FBiH, uslijed oružanog sukoba Rusije i Ukrajine.

Posmatrajući stanje sigurnosti na području FBiH, prema statističkim podacima kantonalnih ministarstava unutrašnjih poslova i FUP-a, za period januar 2022. godine u odnosu na isti mjesec 2021. godine, karakteriše smanjenje svih posmatranih parametara, uključujući izvršenje krivičnih djela, broj saobraćajnih nesreća, broj registrovanih prekršaja iz oblasti javnog reda i mira kao i broj napada na ovlaštene službene osobe.

Trend smanjenja spomenutih parametara karakterizira i stanje sigurnosti u februaru 2022. godine u odnosu na februar 2021. godine, izuzev broja saobraćajnih nesreća, gdje je zabilježen manji porast.

Na sastanku je prezentirana informacija o predstojećim aktivnostima u okviru UNDP projekta PILLAR, a vezano za organizaciju kampanja podizanja svijesti o odgovornom držanju naoružanja kao i opasnostima držanja nelegalnog naoružanja.

Također, prisutnima je prezentirana informacija o upitniku koji će UNDP dostaviti policijskim agencijma u FBiH, a koji ima za cilj analizu dosadašnjeg napretka u implementaciji Regionalne mape puta za kontrolu malog i lakog naoružanja na zapadnom Balkanu do 2024. kao i identifikaciju konkretnih potreba policijskih agencija u oblasti malog i lakog naoružanja a u smislu potrebe za daljim opremanjem i obučavanjem.

U okviru Mape puta za kontrolu malog i lakog naoružanja pomoćnik ministra sigurnosti i predsjedavajući Koordinacionog odbora za kontrolu malog i lakog naoružanja, Ermin Pešto se obratio prisutnima sa informacijama o aktivnostima u ovoj oblasti, kao i detaljima nedavno usvojene Strategije i Akcionog plana za borbu protiv malog i lakog naoružanja.

Sagledavajući sveukupne pokazatelje iz segmenata sigurnosti: kriminalitet, javni red i mir, saobraćaj i aktivnosti policije, za period januar i februar 2022. godine, zaključeno je da je sigurnosna situacija na području Federacije BiH na zadovoljavajućem nivou.

Policijske agencije na području FBiH budno prate dešavanja na međunarodnom nivou, sa posebnim akcentom na oružani sukob Ukrajine i Rusije i refleksiju navedenog sukoba na sve segmente društva.

U narednom periodu policijske institucije u okviru svojih zakonskih nadležnosti poduzimat će preventivne aktivnosti na praćenju i sprečavanju svih onih aktivnosti koje bi mogle ugroziti javni red i mir, ali i onih aktivnosti koje bi rezultirale počinjenjima krivičnih djela, poput širenja govora mržnje, podstrekavanje na narušavanje javnog reda i mira, na činjenja krivičnih djela terorizma, odlaska na ratište Ukrajine, trgovina oružjem, i svih drugih krivičnih djela.

Zamjenik direktora FUP-a i policijski komesari/direktori izrazili su žaljenje zbog mučkog ubistva načelnika kriminalističke policije MUP-a RS Radenka Bašića, te uputili saučešće porodici ubijenog kolege, kao i svim pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova Reublike Srpske.

Također, iskazali su spremnost za pružanje svake vrste pomoći i podrške kolegama iz MUP-a RS-a i SIPA-e na rasvjetljavanju gnusnog ubistva kolege Bašića.

U kontekstu tog zločina, te slučajeva ubijenih policijskih službenika iz policijskih agencija iz FBiH zauzet je zajednički stav u pogledu prijedloga mjera u cilju snažnije institucionalne zaštite policijskih službenika kroz izmjene zakonske regulative.

Domaćin dvodnenvog sastanka je bila Federalna uprava policije uz finansijsku podršku UNDP-a, saopćeno je iz te policijske agencije.

Objavi oglas za posao
MOŽDA VAS ZANIMA
DRUGI UPRAVO ČITAJU