Svečani koncert JU Srednja muzička škola Zenica u subotu 18. maja

JU Srednja muzička škola Zenica je jedina četverogodišnja umjetnička škola u ZE-DO kantonu, koja obrazuje učenike za nastavak visokoškolskog obrazovanja i samostalnog kulturno-umjetničkog rada.

Zahvaljujući kvalitetu srednjoškolskog obrazovanja, većina učenika završava u roku i studij, pa je danas nastava muzičkog obrazovanja na području cijelog kantona skoro stoprocentno stručno zastupljena. U školi rade većinom bivši, a najbolji učenici ove škole što je entuzijazam podiglo na zavidan nivo, a kao posljedicu i kvalitetne rezultate o čemu svjedoče brojne nagrade sa takmičenja.

Srednja muzička škola u Zenici osnonovana je Odlukom SO Zenica od 17.05. 1977. godine. Sjedište škole je u adaptiranom prostoru bivšeg Centra za obrazovanje trgovinskih i ugostiteljskih radnika u Ulici Veselina Masleše br.18 (danas Školska ulica br. 11.)
Učeničku populaciju prvih nekoliko godina činili su kandidati iz više generacija koji su ”čekali” da se srednja muzička škola otvori. U međuvremenu su neki već završili jedan ili dva razreda neke druge srednje škole, većinom Gimnazije.

Srednja muzička škola počela je rad sa dva profesora teoretskih predmeta u stalnom radnom odnosu. Pitanje kadra će se rješavati kroz više godina onom dinamikom kako budu pristizale sljedeće generacije.

Godine 1978. samoupravni organi škole usvajaju Elaborat o društveno- ekonomskoj i pedagoškoj opravdanositi kojom će Niža muzička škola i Srednja muzička škola ujediniti u samostalnu Radnu organizaciju – RO Muzički školski centar (MŠC). Ovakav model udruživanja osnovne i srednje škole već je postojao u nekim gradovima (Tuzla,Mostar,Bihać) i pokazao se kao veoma efikasan kad je u pitanju specifičnost muzičke škole. Evidentno je da rad jedne škole pospješuje rad druge škole, i obratno.

U ratnom periodu (1992.-1996.) kompletna nastava u obje škole odvijala se u zgradi osnovne škole. Organizacija nastavnog procesa odvijala se u krajnje teškim uslovima. Odlukom osnivača (12.05.1994.) Muzički školski centar Zenica promijenio je naziv u Muzička škola Zenica u okviru koje ravnopravno djeluju Osnovna muzička škola (OMŠ) i Srednja muzička škola (SMŠ).
Odlukom Vijeća općine Zenica (14.04.1998.) škole su se razdvojile što je tokom ljeta putem rada zasebnih Upravnih odbora i raznih komisija zvanično i učinjeno.

JU Srednja muzička škola samostalno djeluje od školske 1998/99. godine. U posljednjih petnaest godina samostalnog djelovanja gotovo po inerciji nastavlja se uspješan rad i koncertno djelovanje učenika i nastavnika. Nastavni kadar je stabilan sa optimalnim prosjekom godina radnog staža uposlenika. Broj učenika posljednjih godina varira, a ove godine je upisano 68 učenika. Interni i drugi nastupi su redovni, uspješno predstavljanje škole na takmičenjima, kao i mnogobrojni koncerti u gradu i šire.

Škola je dobitnik najviših priznanja i to: Priznanje za doprinos u stvaranju kvalitetnih uslova za sticanje znanja i obrazovanja mladih u Federaciji Bosne i Hercegovine od Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke, Zlatna povelja mira od Internacionalne lige humanista, Nagrada Hasan Kikić-najveće stručno i društveno priznanje u prosvjeti SR BiH i Plaketa Zenice za velike uspjehe u edukaciji i afirmaciji muzičkog života u Zenici i šire.

Do sada je kroz JU Srednju muzičku školu prošlo 38 generacija učenika. U ovoj školi maturiralo je vise od 700 učenika. Kvalitetan kadar bio je okosnica za formiranje gradskog Kamernog simfonijskog orkestra, koji je danas nezaobilazni učesnik muzičkih manifestacija. Također su profesori i učenici povremeni i stalni saradnici kulturno-umjetničkih društava, ne samo u gradu već i u ostalim gradovima kantona odakle dolaze naši učenici, a to su: Kakanj, Maglaj, Doboj, Žepče, Busovača, Tešanj, Teslić, Bugojno, Vitez i mnoštvo manjih naselja.

Škola će i dalje proširivati i obogaćivati saradnju sa Kantonom i Općinom, uzimajući ulogu značajnog subjekta u obrazovanju i kulturnom životu. Ostvarivat će saradnju i sa drugim institucijama, ustanovama i organizacijama od interesa za podizanje kvaliteta rada i daljeg podizanja ugleda u sredini. Bit će stalno praćena saradnja sa roditeljima i efekti odgojnih mjera.
Iz posebnog društvenog značaja odgojno-obrazovne djelatnosti proističe i što potpunija odgovornost u provođenju općih i posebnih zadataka ove odgojno-obrazovne javne ustanove.

Pored realizacije nastavnog programa, ova škola ima i posebne zadatke koji proističu iz činjenice da je ovo jedina srednja umjetnička škola u ZE-DO kantonu. U posebne ciljeve spada i dalje širenje saradnje sa institucijama nauke, kulture i umjetnosti u gradu i šire, a i učešće zaposlenika i učenika u svim značajnijim manifestacijama.

 

 

svečani koncert ju srednja muzička škola zenica u subotu 18. maja

Objavi oglas za posao
MOŽDA VAS ZANIMA
DRUGI UPRAVO ČITAJU