Usvojen Nacrt budžeta Općine Centar za 2023. godinu

Na današnjoj 33. redovnoj sjednici Općinskog vijeća usvojen je Nacrt budžeta Općine Centar za 2023. godinu, kao i Nacrt odluke o njegovom provođenju, koji su upućeni u javnu raspravu u trajanju od 20 radnih dana od dana objavljivanja.

Nacrt budžeta predložen je u iznosu od 56.930.000 KM. Od navedenog iznosa za tekuće izdatke i grantove izdvojeno je 63,33 posto, dok je za kapitalne izdatke izdvojeno 35,48 posto.

U javnoj raspravi u trajanju od 20 radnih dana od dana objavljivanja mogu učestvovati svi građani, vijećnici Općinskog vijeća Centar Sarajevo, parlamentarne stranke koje učestvuju u radu Općinskog vijeća, klubovi vijećnika, radna tijela Općinskog vijeća, službe za upravu Općine Centar Sarajevo, mjesne zajednice, savjeti mjesnih zajednica, udruženja građana, te zainteresirane organizacije i zajednice u općini Centar Sarajevo.

Na današnjoj sjednici usvojene su odluke o razrješenju i imenovanju članova radnih tijela Općinskog vijeća, kao i odluke o razrješenju i imenovanju sekretara Općinske izborne komisije.

Prijedlog odluke o organizaciji i djelokrugu općinskog organa uprave Općine Centar Sarajevo nije dobio potrebnu većinu glasova vijećnika.

Podršku Vijeća nisu dobili ni Prijedlog Statuta Općine Centar Sarajevo, Izvještaj o investiranju raspoloživih novčanih sredstava Općine Centar Sarajevo za period I-VI 2023. godine, kao ni Izvještaj o utrošku sredstava tekuće rezerve Budžeta Općine Centar Sarajevo za 2023. godinu (za period 01.01.2023.-30.06.2023. godine).

Vijećnici su većinom glasova usvojili Izvještaj Komisija za procjenu šteta od prirodnih i drugih nesreća nastalih usljed elementarnih nepogoda – poplava na području mjesnih zajednica „Nahorevo“ i „Pionirska dolina“ od 25. maja 2023. godine.

Ukupna globalna procjena šteta uzrokovanih poplavama iz maja 2023. godine iznosi cca 2.050.000 maraka. Od navedenog iznosa, 1.200.000 maraka odnosi se na procijenjenu štetu nastalu na koritu Koševskog potoka, 750.000 maraka na procijenjenu štetu nastalu na lokalnim cestama, te 100.000 maraka na procijenjenu štetu na poljoprivrednim površinama i stambenim objektima.

Na sjednici je usvojen Prijedlog rješenja broj 05-31-304/13-1 kojim se oglašava ništavim rješenje Općinskog vijeća Općine Centar Sarajevo broj: 05-31-304/13 od 11.09.2014. godine, zatim Prijedlog rješenja broj 05/A-31-328/17 kojim se utvrđuje pravo vlasništva na gradskom građevinskom zemljištu u svrhu legalizacije administrativno-ambulantnog objekta u ulici Jukićeva 51, Prijedlog rješenja broj 05/A-31-656/19-1 kojim se oglašava ništavim Rješenje Općinskog vijeća Općine Centar Sarajevo broj: 05/A-31-656/19 od 29.07.2020. godine, kao i Prijedlog zaključka o ispravci greške broj: 05-27-512/21 kojim se ispravlja greška u Rješenju Općinskog vijeća u pogledu upisanih idealnih dijelova na zemljištu.

Usvojeni su i prijedlozi odluka o dodjeli u zakup poslovnih prostorija Općine Centar Sarajevo putem javnog oglasa u ulicama: Čekaluša 27, Ćemaluša 2/II, Čobanija 6, Đoke Mazalića 1 (ulaz iz ulice Hiseta), Hamida Dizdara 2, Himze Polovine 25, Maršala Tita 33, Maršala Tita 54 (dvorište), Radićeva 9, Valtera Perića 7 (suteren) i Vrazova 5.

Podršku vijećnika dobili su i prijedlozi odluka o dodjeli u zakup neposrednom pogodbom poslovnih prostorija Općine Centar Sarajevo u ulicama: Ferhadija 1 (dvorište), Maršala Tita 56 (ulaz iz ulice Kulovića do br. 2-suteren), Ferhadija 10 (dvorište) i Nova-Terezija (ugao).

The post Usvojen Nacrt budžeta Općine Centar za 2023. godinu appeared first on Sarajevska sehara.

sarajevskasehara.com

Objavi oglas za posao
MOŽDA VAS ZANIMA
DRUGI UPRAVO ČITAJU